hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 1995.

Objavljen na Hrčku: 2. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uz temu - TEORIJE RJEŠAVANJA SUKOBA (str.1-3) hrvatskipdf 2 MB
Vesna Prga
Uvodnik
 
GLOBALNE PROMJENE I NOVE PARADIGME SVJETSKOGA RAZVOJA (str.5-21) hrvatskipdf 9 MB
GLOBAL CHANGES AND NEW PARADIGMS OF WORLD DEVELOPMENT (str.5-21)  
GLOBALVERANDERUNGEN UND DIE NEUEN PARADIGMEN DER WELTENTWICKLUNG (str.5-21)  
Mislav Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
PREGOVORI U ZNANOSTI I ZNANOST O PREGOVARANJU (str.23-36) hrvatskipdf 8 MB
NEGOTIATIONS IN SCIENCE AND THE SCIENCE OF NEGOTIATION (str.23-36)  
VERHANDLUNGEN IN DER WISSENSCHAFT UND DIE WISSENSCHAFT UBER DIE VERHANDLUNGEN (str.23-36)  
Darko Polšek
Pregledni rad
 
MODEL SLUČAJA (KONTINGENCIJE) I POJAM SUKLADNOSTI (KOMPLEMENTARNOSTI) U UPRAVLJANJU I RAZRJEŠAVANJU SUKOBA (str.37-47) hrvatskipdf 5 MB
THE CONTINGENCY MODEL AND THE CONCEPT OF COMPLEMENTARITY IN MANAGING AND RESOLVING CONFLICTS (str.37-47)  
MODELL DES ZUFALLS (KONTINGENZ) UND BEGRIFF DER UBEREINSTIMMUNG (KOMPLEMENTARITAT) BEI DER FUHRUNG UND LOSUNG DER KONFLIKTE (str.37-47)  
Gavin Beckett
Pregledni rad
 
PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NENASILNOG RJEŠAVANJA SUKOBA (str.49-55) hrvatskipdf 4 MB
PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF NON-VIOLENT RESOLUTION OF CONFLICTS (str.49-55)  
DIE PSYCHOSOZIALEN ASPEKTE DER GEWALTLOSEN KONFLIKTLOSUNG (str.49-55)  
Marina Ajduković
Izlaganje sa skupa
 
EVALUACIJA PROVEDBE PROGRAMA ODGOJA ZA MIR U D. C. "MATIJA GUBEC" U ZAGREBU (str.57-69) hrvatskipdf 6 MB
THE EVALUATION OF THE UPBRINGING FOR PEACE PROGRAM REALIZATION IN "MATIJA GUBEC" CHILDREN·S CENTER IN ZAGREB (str.57-69)  
EVALUATION DER DURCHFUHRUNG DES ERZIEHUNSPROGRAMMS FUR DEN FRIEDEN IM KINDERZENJRUM "MATIJA GUBEC" IN ZAGREB (str.57-69)  
Josip Janković, Lidija Rezić, Blaženka Pintur
Stručni rad
 
PAGVAŠKE KONFERENCIJE U SVIJETU I HRVATSKA PAGVAŠKA GRUPA (str.71-81) hrvatskipdf 6 MB
PUGWASH CONFERENCES WORLDWIDE AND THE CROATIAN PUGWASH GROUP (str.71-81)  
PUGWASHER KONFERENZEN IN DER WELT UND DIE KROATISCHE PUGWASHER GRUPPE (str.71-81)  
Vladimir Knapp
Pregledni rad
 
RELIGIJSKA SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA I EMILE DURKHEIMA: TRAJNA SUPROTNOST (str.85-99)  
MAX WEBER'S AND EMILE DURKHEIM'S SOCIOLOGY OF RELIGION: PERMANENT CONTRARIETY (str.85-99)  
DIE RELIGIONSSOZIOLOGIE MAX WEBERS UND EMILE DURKHEIMS: EIN BLEIBENDER GEGENSATZ (str.85-99) njemačkipdf 8 MB
Gottfried Kuenzlen
Izvorni znanstveni članak
 
ETIKA SESTRINSTVA: SMIJU LI MEDICINSKE SESTRE ŠTRAJKATI? (str.101-124) hrvatskipdf 14 MB
THE ETHICS OF NURSING: CAN NURSES GO ON STRIKE? (str.101-124)  
ETHIK DER SCHWESTERNSCHAFT: DURFEN KRANKENSCHWESTERN STREIKEN? (str.101-124)  
Ivan Šegota
Pregledni rad
 
PODSVJESTICA - BANALNOST ILI DRSKI, NEDOKAZANI FANTOM? (str.127-130) hrvatskipdf 2 MB
Hrvoje Lorković
Pismo uredniku
 
ZAŠTO AMERIKANCI NE RAZUMIJU HRVATSKU? (str.133-142) hrvatskipdf 6 MB
Brian Bennett
Crtice
 
Ivan Čizmić: Povijest Hrvatske bratske zajednice (str.145-147)  
Vice Batarelo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjeran Katunarić: Labirint evolucije (str.147-151)  
Zdenko Zeman
Prethodno priopćenje
 
Rade Kalanj: Moderno društvo i izazovi razvoja (str.151-155)  
Mladen Živković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Toma Akvinski: Suma protiv pogana - Summa contra gentiles (str.155-159)  
Stipe Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan Kožul: Terra combusta (str.159-161)  
Dražen Živić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Bičanić: Srijem krvavo krilo Hrvatske (str.161-163)  
Dražen Živić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik: Slovenci u Hrvatskoj (str.163-167)  
Karmen Medica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tom Sorell: Scientism. Philosophy and the Infatuation with Science (str.167-169)  
Darko Polšek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum Društvena istraživanja br. 15 hrvatskipdf 863 KB
Ostalo  
Naslovnica hrvatskipdf 489 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 1 MB
Kazalo  
Posjeta: 36.302 *