hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 1994.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
POVODOM IZBORA NOVOGA UREDNIŠTVA (str.361-362) hrvatskipdf 1 MB
Mislav Kukoč
Kratko priopćenje
 
Uz temu - HRVATSKI OTOCI (str.365-368) hrvatskipdf 2 MB
Nenad Starc
Uvodnik
 
PRIRODOZNANSTVENA IZUČAVANJA OTOKA U SVJETLU TEORIJE BIOGEOGRAFIJE (str.369-379) hrvatskipdf 5 MB
SCIENTIFIC ISLAND RESEARCH BASED ON THE THEORY OF BIOGEOGRAPHY (str.369-379)  
NATURWISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER INSELN IM HINBLICK AUF DIE THEORIE DER BIOGEOGRAPHIE (str.369-379)  
Goran Sušić
Pregledni rad
 
METODOLOŠKE OSOBITOSTI DEMOGRAFSKOG ISTRAŽiVANJA HRVATSKOG OTOČJA (str.381-396) hrvatskipdf 8 MB
METHODOLOGICAL SPECIFICITIES IN REGARD TO DEMOGRAPHIC RESEARCH OF THE ADRIATIC ISLANDS (str.381-396)  
METHODOLOGISCHE BESONDERHEITEN DER DEMOGRAPHISCHEN FORSCHUNGEN DES KROATISCHEN ARCHIPELS (str.381-396)  
Ivan Lajić, Ivo Nejašmić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ MIGRACIJA NA POPULACIJSKU STRUKTURU SREDNJODALMATINSKIH OTOKA (str.397-410) hrvatskipdf 7 MB
INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE OF MIGRATIONAL MOVEMENTS UPON THE POPULATION STRUCTURE FORMATION OF MIDDLE DALMATIAN ISLANDS (str.397-410)  
EINFLUB DER MIGRATIONEN AUF DIE BEVOLKERUNGSSTRUKTUR DER MITTELDALMATINISCHEN INSELN (str.397-410)  
Sanja Špoljar-Vržina
Izvorni znanstveni članak
 
ANTROPOGENETSKA STRUKTURA OTOČNIH POPULACIJA ISTOČNOG JADRANA (str.411-422) hrvatskipdf 5 MB
ANTHROPOGENETIC STRUCTURE OF THE ISLAND POPULATIONS OF THE EASTERN ADRIATIC (str.411-422)  
ANTHROPOGENETISCHE STRUKTUR DER INSULAREN POPULATIONEN DER OSTADRlA (str.411-422)  
Maja Bakran, Branka Janićijević
Izvorni znanstveni članak
 
GOVORI SREDNJO DALMATINSKOG OTOČJA Prilog antropologijskim istraživanjima (str.423-436) hrvatskipdf 7 MB
LINGUISTIC FEATURES OF MIDDLE DALMATIAN ISLANDS A Contribution to Anthropological Research (str.423-436)  
MUNDARTEN DES MITTELDALMATINISCHEN ARCHIPELS Ein Beitrag zu den anthropologischen Untersuchungen (str.423-436)  
Anita Sujoldžić
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI OTOCI: SJEĆANJE NA PET RAZVOJNIH OGRANIČENJA (str.437-449) hrvatskipdf 7 MB
CROATIAN ISLANDS: REMEMBERING FIVE DEVELOPMENT CONSTRAINS (str.437-449)  
DIE KROATISCHEN INSELN: EINE ERINNERUNG AN FUNF ENTWICKLUNGSBESCHRANKUNGEN (str.437-449)  
Ivan Rogić
Prethodno priopćenje
 
OTOCI U SVJETLU SOCIO-EKONOMSKIH KRETANJA (str.451-466) hrvatskipdf 8 MB
ISLANDS AND SOCIO-ECONOMIC AND GEO-POLITICAL PROCESSES (str.451-466)  
DIE INSELN IM HIN BLICK AUF DIE SOZIO·WIRTSCHAFTLICHEN BEWEGUNGEN (str.451-466)  
Ivo Šimunović
Prethodno priopćenje
 
POSEBNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA (str.467-484) hrvatskipdf 9 MB
SPECIFICITIES OF HEALTH CARE ON CROATIAN ISLANDS (str.467-484)  
BESONDERHEITEN DER SANITAREN MABNAHMEN AUF DEN INSELN (str.467-484)  
Ivo Eterović
Stručni rad
 
ZADARSKI OTOCI - NATUKNICE ZA IZRADU PROGRAMA REVITALIZACIJE (str.485-501) hrvatskipdf 9 MB
ZADAR ISLANDS - POINTS FOR A REVITALISATION PROGRAMME (str.485-501)  
DIE INSELN VON ZADAR - STICHWORTER FUR DIE AUSARBEITUNG DES WIEDERBELEBUNGSPROGRAMMS (str.485-501)  
Vladimir Skračić
Stručni rad
 
OTOK SUSAK - MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE (str.503-515) hrvatskipdf 7 MB
THE ISLAND OF SUSAK PROSPECTS OF REVITALIZATION (str.503-515)  
DIE INSEL SUSAK - MOGLICHKEITEN DER WIEDERBELEBUNG (str.503-515)  
Julijano Sokolić
Stručni rad
 
OTOČNI TURIZAM HRVATSKE (str.517-529) hrvatskipdf 6 MB
ISLAND TOURISM IN CROATIA (str.517-529)  
DER INSELFREMDENVERKEHR KROATlENS (str.517-529)  
Vesna Mikačić
Pregledni rad
 
EKONOMIJA MALIH RAZMJERA U OTOČNOM RAZVOJU (str.531-546) hrvatskipdf 8 MB
SMALL SCALE ECONOMY IN ISLAND DEVELOPMENT (str.531-546)  
DIE WIRTSCHAFT DER KLEINEN PROPORTIONEN BEI DER INSELENTWICKLUNG (str.531-546)  
Mladen Montana
Izvorni znanstveni članak
 
KOLEKTIVNA PODSVIJEST, RACIONALNOST, MODERNIZACIJA (str.549-555) hrvatskipdf 3 MB
THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS, RATIONALITY AND MODERNIZATION (str.549-555)  
DAS KOLLEKTIVE UNBEWUBTE, DIE RATIONALITIT UND DIE MODERNITAT (str.549-555)  
Hrvoje Lorković
Pismo uredniku
 
LJUBO BOBAN (1933-1994) (str.559-561) hrvatskipdf 2 MB
Petar Krolo
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
KARL RAIMUND POPPER (1902-1994) (str.563-564) hrvatskipdf 952 KB
Darko Polšek
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Impressum Društvena istraživanja br. 12-13 hrvatskipdf 855 KB
Ostalo  
Naslovnica hrvatskipdf 513 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Posjeta: 27.070 *