hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 62 No. 5
Datum izdavanja: prosinca 2008.

Objavljen na Hrčku: 7. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ FILTRIRANJA I CENTRIFUGIRANJA RAZRJEĐIVAČA SPERME NA VIJABILNOST OHLAĐENE SPERME BIKA BUFALA (str.351-366)  
INFLUENCE OF FILTRATION OR CENTRIFUGATION OF SEMEN DILUENT ON THE VIABILITY OF CHILLED BUFFALO-BULL SEMEN (str.351-366) engleskipdf 278 KB
H. Amer, H. Mansour, A. El-Sayed, A. Swelum
Izvorni znanstveni članak
 
ZAGORSKI PURAN – HRVATSKI TRADICIONALNI PROIZVOD ZA EUROPSKU UNIJU (str.367-372) hrvatskipdf 153 KB
ZAGORJE TURKEY – TRADITIONAL CROATIAN PRODUCT FOR THE EUROPEAN UNION (str.367-372)  
Dragutin Vincek, Miljenko Ernoić
Izlaganje sa skupa
 
OPTIMALNI MODELI ZAŠTITE HRVATSKIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (str.373-380) hrvatskipdf 196 KB
THE OPTIMAL CONSERVATION MODELS FOR CROATIAN BREEDS OF FARM ANIMALS (str.373-380)  
M. Ernoić, M. Posavi, D. Vincek
Izlaganje sa skupa
 
KLIMATSKE PROMJENE I ANIMALNA PROIZVODNJA (str.381-389) hrvatskipdf 289 KB
CLIMATE CHANGES AND ANIMAL PRODUCTION (str.381-389)  
Bara Vinković, Ranka Rajković, Marija Vučemilo, Kristina Matković, Ružica Blažević
Izlaganje sa skupa
 
PROJEKCIJA POVEĆANJA PROIZVODNJE KRAVLJEG MLIJEKA I GOVEĐEG MESA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI (str.391-403) hrvatskipdf 297 KB
PROJECTION OF INCREASE OF MILK AND BEEF PRODUCTION IN VARAŽDIN COUNTY (str.391-403)  
D. Vincek, M. Ernoić, M. Posavi
Stručni rad
 
SELEKCIJA U SVINJOGOJSTVU HRVATSKE (str.405-415) hrvatskipdf 195 KB
SELECTION IN SWINE BREEDING IN CROATIA (str.405-415)  
D. Vincek
Stručni rad
 
HISTORIJAT ERGELE BORIKE I UZGOJ ARAPSKOG KONJA OD 1895. DO 2007. GODINE (str.417-429) hrvatskipdf 114 KB
HISTORY OF THE BORIKE STABLES AND ARABIAN HORSE BREEDING FROM 1895 TO 2007 (str.417-429)  
R. Telalbašić, E. Žiga, Alma Rahmanović
Stručni rad
 
Posjeta: 8.934 *