hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 1993.

Objavljen na Hrčku: 9. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uz temu - ISTRA: POSEBNOSTI I OPĆEHRVATSKI KONTEKST (str.567-568) hrvatskipdf 958 KB
Miroslav Bertoša
Uvodnik
 
STARIJA POVIJEST ISTRE I NEKI NJEZINI ODRAZI NA NOVIJE RAZDOBLJE (str.569-585) hrvatskipdf 10 MB
THE EARLY HISTORY OF ISTRIA AND SOME REFLECTIONS ON MODERN TIMES (str.569-585)  
LA STORIA ANTICA DELL-ISTRIA E ALCUNI SUI RIFLESSI SUL PERIODO RECENTE (str.569-585)  
Robert Matijašić
Izvorni znanstveni članak
 
O PROCESU NASTANKA SUVREMENE HRVATSKE NACIJE U ISTRI - SKICA ZA BUDUĆA ISTRAŽIVANJA (str.587-605) hrvatskipdf 11 MB
THE BEGINNINGS OF THE MODERN CROATIAN NATION IN ISTRIA - A DRAUGHT FOR FUTURE RESEARCH (str.587-605)  
FORMAZIONE DELLA NAZIONE CROATA CONTEMPORANZA IN ISTRIA - ABBOZZO PER LE RICERCHE FUTURE (str.587-605)  
Nevio Šetić
Izvorni znanstveni članak
 
PROMJENE NARODNOSNOG SASTAVA ISTRE Prostorna analiza popisnih podataka 1880-1991. (str.607-629) hrvatskipdf 11 MB
CHANGES IN THE ETHNICAL STRUCTURE OF ISTRIA Census and spatial analyses 1880-1991 (str.607-629)  
CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA POPOLARE DELL'ISTRIA Analisi spaziale dei dati eleneati tra 1880 e 1991. (str.607-629)  
Mladen Klemenčić, Vesna Kušar, Željka Richter
Izvorni znanstveni članak
 
DOSELJAVANJA I ISELJAVANJA S PODRUČJA ISTRE, RIJEKE I ZADRA U RAZDOBLJU 1910-1971. (str.631-656) hrvatskipdf 12 MB
IMMIGRATION AND EMIGRATION FROM THE ISTRIA, RIJEKA AND ZADAR AREAS IN THE PERIOD FROM 1910 TO 1971 (str.631-656)  
IMMIGRAZIONE E EMIGRAZIONE DAL TERRITORIO DELL-ISTRIA, FIUME E ZARA NEL PERIODO 1910-1971. (str.631-656)  
Vladimir Žerjavić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRIA BETWEEN CLERICALISM AND LIBERALISM (THE END OF THE 19TH AND BEGINNING OF THE 20TH CENTURY) (str.657-673)  
ISTRIA FRA CLERICALISMO E LIBERALISMO (FINE DEL SECOLO DECIMONONO ELIINIZlO DEL SECOLO VENTESIMO) (str.657-673)  
ISTRA IZMEĐU KLERIKALIZMA I LIBERALIZMA (KRAJ 19. I POČETAK 20. STOLJEĆA) (str.657-676) hrvatskipdf 9 MB
Stipan Trogrlić
Pregledni rad
 
GOSPODARSKA I SOCIJALNA PROBLEMATIKA U IZVJEŠĆIMA I VIZITACIJAMA FAŠISTIČKIH ČELNIKA U ISTRI 1925·1931. (u okvirima opće fašizacije istarskog društva) (str.675-698) hrvatskipdf 15 MB
ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES IN REPORTS AND VISITATIONS OF FASCIST LEADERS IN ISTRIA, 1925·1931 (within the framework of a general fascization of the Istrian society) (str.675-698)  
PROBLEMATICA ECONOMICA SOCIALE NEI RAPPORTI E VISIONI DEI CAPI FASCISTA IN ISTRIA 1925·1931. (entro i limiti del fascismo della societa istriana) (str.675-698)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNA SUDBINA HRVATA U ISTRI (Jedan vidik ili skica za studiju) (str.699-706) hrvatskipdf 3 MB
THE FATE OF THE LANGUAGE OF CROAT IN ISTRIA (str.699-706)  
IL DESTINO LINGUALE DEI CROATI IN ISTRIA (str.699-706)  
Stjepan Vukušić
Izvorni znanstveni članak
 
STAROST HRVATSKO-ROMANSKIH JEZIČNIH DODIRA NA TLU ISTRE (str.707-721) hrvatskipdf 8 MB
HOW OLD ARE THE CROATO-ROMAN LANGUAGE CONTACTS IN ISTRIA? (str.707-721)  
LA VECCHIAlA DEI CONTATTI LINGUISTICI CROATO-ROMANI NEL TERRITORIO DELL-ISTRIA (str.707-721)  
Branimir Crljenko
Izvorni znanstveni članak
 
GOSPODARSKA SLIKA I NAZNAKE GOSPODARSKOG RAZVITKA ISTRE (str.723-746) hrvatskipdf 10 MB
THE ECONOMIC IMAGES AND SIGNS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ISTRIA (str.723-746)  
QUADRO ECONOMICO E INDICAZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL-ISTRIA (str.723-746)  
Marija Kopal, Nada Karaman, Ema Pauletić
Izvorni znanstveni članak
 
ISKORAK SVJETSKE BRODOGRADNJE U 21. STOLJEĆE I RAZVOJNE ŠANSE BRODOGRADNJE ISTRE (str.747-767) hrvatskipdf 11 MB
THE ADVANCE OF THE WORLD'S SHIPBUILDING INDUSTRY INTO THE 21ST CENTURY AND THE PROSPECTS OF ISTRIAN SHIPBUILDING (str.747-767)  
IL PASSO DELL-INDUSTRIA NAVALE MONDlALE VERSO 21° SECOLO E POSSIBILITA DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NAVALE DELL'ISTRIA (str.747-767)  
Franko Kopal, Marija Kopal
Pregledni rad
 
ISTRIJANSTVO KAO SLABIJI (ODNOSNO JAČI) IDENTITET (str.769-782) hrvatskipdf 8 MB
ISTRIANITY AS THE WEAKER (OR STRONGER) IDENTITY (str.769-782)  
L'ISTRIANITA COME IDENTITA DEBOLE (OVVERO) FORTE (str.769-782)  
Fulvio Suran
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEMATIKA ISTRE I HRVATSKIH REGIJA SAGLEDANA KROZ MIŠLJENJE JAVNOSTI (str.783-795) hrvatskipdf 6 MB
THE ISSUE OF ISTRIA AND CROATIAN REGIONS FROM THE ASPECT OF PUBLIC OPINION (str.783-795)  
LA PROBLEMATICA DELL'ISTRIA VISTA ATTRAVERSO L'OPINIONE PUBBLICA (str.783-795)  
Goran Milas, Ivan Rimac
Izvorni znanstveni članak
 
ISTARSKI MATURANTI O BRAKU I SEKSUALNOM ŽiVOTU (str.797-813) hrvatskipdf 8 MB
ISTRIAN GRADUATES ON MARRIAGE AND SEXUAL LIFE (str.797-813)  
CANDIDATI ALL¸'ESAME DI MATURITA ISTRIANI: DEL MATRIMONIO E LA VITA SESSUALE (str.797-813)  
Pavao Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOZI ZA BIBLIOGRAFIJU ISTRE (politička povijest, etnički i kulturni identitet, gospodarstvo) (str.815-832) hrvatskipdf 9 MB
Alemka Belan-Simić
Bibliografija
 
ALTERNATIVNA KULTURA KAO OBLIK OTPORA U SAMOUPRAVNOM SOCIJALIZMU (str.835-862) hrvatskipdf 16 MB
ALTERNATIVE CULTURE AS A FORM OF RESISTANCE IN SELF-MANAGING SOCIALISM (str.835-862)  
CULTURA ALTERNATIVA COME LA FORMA DELLA RESISTENZA NEL SOCIALISMO DI AUTOGESTIONE (str.835-862)  
Inga Tomić-Koludrović
Izvorni znanstveni članak
 
Impressum Društvena istraživanja br. 6-7 hrvatskipdf 655 KB
Ostalo  
Naslovnica hrvatskipdf 569 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Posjeta: 38.410 *