hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 48 No. 3-4, 1978.


Datum izdavanja: ožujka 1979.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam papi Pavlu VI. (str.178-184) hrvatskipdf 2 MB
Tomislav ŠAGI-BUNIĆ
In memoriam, Nekrolog
 
In memoriam papi Ivanu Pavlu I. (str.185-185) hrvatskipdf 303 KB
Adalbert REBIĆ
In memoriam, Nekrolog
 
Govor dekana na komemorativnoj sjednici za preminulog papu Ivana Pavla I. (str.186-187) hrvatskipdf 430 KB
Celestin TOMIĆ
Ostalo
 
Papa Ivan Pavao II. (str.188-188) hrvatskipdf 245 KB
Adalbert REBIĆ
Ostalo
 
Svetost - poziv svih kršćana (str.189-207) hrvatskipdf 8 MB
Sanctitas - vocatio omnium christifidelium (str.189-207)  
Bonaventura DUDA
Izvorni znanstveni članak
 
Stav istočnih otaca prema Rimskoj stolici (str.208-217) hrvatskipdf 4 MB
(str.208-217)  
Tomislav IVANČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Služba žene u prvokršćanskoj zajednici (str.218-235) hrvatskipdf 7 MB
(str.218-235)  
Adalbert REBIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Služba i odnosi u Crkvi (str.236-255) hrvatskipdf 8 MB
(str.236-255)  
Drago ŠIMUNDŽA
Izvorni znanstveni članak
 
Bolesničko pomazanje sakramenat nade i okrepa u bolesti (str.256-270) hrvatskipdf 6 MB
(str.256-270)  
Marin SRAKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Krst u Pavlovim spisima (str.271-279) hrvatskipdf 3 MB
(str.271-279)  
Marijan MANDAC
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednost Akvinčeve filozofije i autorealizacije čovjeka (str.280-289) hrvatskipdf 4 MB
Valor philozophiae Aquinatis et autorealisatio hominis (str.280-289)  
Josip KRIBL
Izvorni znanstveni članak
 
(str.290-290)  
Prvi vid zaklade Marije Terezije za najstariju žensku obrazovnu ustanovu u Hrvatskoj (str.290-299) hrvatskipdf 4 MB
Matija BERLJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomsko-socijalno stanje krčkih glagoljaša (str.300-319) hrvatskipdf 8 MB
Miho BOLONIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Internacionalni simpozij za misijsku formaciju u našem vremenu (str.320-323) hrvatskipdf 1 MB
Josip KRIBL
Crtice
 
Izvještaj o simpoziju za profesore teologije (str.324-326) hrvatskipdf 1 MB
Adalbert REBIĆ
Crtice
 
Izvještaj seminara za permanentnu teološku formaciju svećenika zagrebačke nadbiskupije (str.327-328) hrvatskipdf 626 KB
Tomislav IVANČIĆ
Crtice
 
Kronika Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu ak. god. 1977/78 (str.329-332) hrvatskipdf 1 MB
Adalbert REBIĆ
Crtice
 
Govori dekana (str.333-341) hrvatskipdf 4 MB
Tomislav ŠAGI-BUNIĆ, Celestin TOMIĆ
Crtice
 
W. Harrington, Uvod u Bibliju. Spomen objave. Prijevod s engleskog. Preveo Mato Zovkić. Priručnici, svezak 17., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977. (str.342-342) hrvatskipdf 403 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
W. Harrington, Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja. Prijevod s engleskog. Preveo Mato Zović. Priručnici, svezak 15., Kršćanska sadašnjost, 1977. (str.342-344) hrvatskipdf 1 MB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
W. Harrington, Uvod u Novi zavjet. Spomen ispunjenja. S engleskog preveo Mato Zovkić. Priručnici, svezak 13-14, Kršćanska sadašnjost, 1975. (str.344-344) hrvatskipdf 482 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
J. Krašovec, Der Merismus im Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen, Rim, Biblical Institute Press, Biblica et Orientalia 33, 1977. (str.344-345) hrvatskipdf 974 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Wilhelm Keilbach, Religion und Religionen, Gedanken zu ihrer Grundlegung, Schöningh, München, Paderborn, Wein, 1976. (str.345-347) hrvatskipdf 1 MB
Josip KRIBL
Recenzija, Prikaz
 
Antoine Vergote, Psychologie religieuse, Bruxelles, 1966/69. (str.347-349) hrvatskipdf 1 MB
Josip KRIBL
Recenzija, Prikaz
 
Angelo Amato SDB, I pronunciamenti Tridentini sulla necessita della confessione sacramentale nei canoni 6-9 della sessione XIV, Bibliotheca theologica salesiana vol. 7., Roma, 1974. (str.349-350) hrvatskipdf 988 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
M. Srakić - A. Jarm, Pomirbeno slavlje, Đakovo, 1978. (str.350-351) hrvatskipdf 980 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Vijeće BK za hrvatsku migraciju, Katekizacija suvremenih selilaca. "Znakovi i gibanja" 15, Kršćanska sadašnjost, 1978. (str.351-352) hrvatskipdf 967 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Karl Rahner, O potrebi i blagoslovu molitve. Preveo Jerko Matoš. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. (str.352-352) hrvatskipdf 479 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Snagom duha. Uvođenje u vjeru i život kršćanske zajednice. Priprava za sakramenat potvrde (krizmu). Kršćanska sadašnjost, 1977. (str.352-353) hrvatskipdf 970 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Cvitković, Marks; Engels; Lenjin o revoluciji, Mladost - Beograd, 1976. (str.353-354) hrvatskipdf 975 KB
Recenzija, Prikaz  
Gilbert de Mouël, Bog u metrou, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. (str.354-354) hrvatskipdf 484 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Carmen Bernos de Gasztold, Molitve iz korablje i koral životinja. S fracuskog preveo Mirko Polgár. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. (str.354-355) hrvatskipdf 976 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Marijan Jelinić, Život za druge. Izdaje župni ured katedrale Pula, 1978. (str.355-356) hrvatskipdf 971 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Žarko Brzić (sastavio), Nade i ohrabrenja. Poruke pronicavih umova čovječanstva. Filozofsko-teološki institut DI, Zagreb, 1978. (str.356-356) hrvatskipdf 479 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Josip Kribl, Sloboda u egzistencijalnoj filozofiji S. Kierkengaarda, N. Bardjajeva, K. Jaspersa i G. Marcela. Zagreb, 1974. (str.356-357) hrvatskipdf 947 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik, Archivum historiae pontificale 14. Zbornik izdaje Fakultet za crkvenu povijest Papinskog sveučilišta "Gregoriana", Rim, 1976. (str.357-357) hrvatskipdf 472 KB
Vojko HUMSKI
Recenzija, Prikaz
 
Croatica christiana periodica. Časopis instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Broj 1. Godina I., Zagreb, 1977. (str.357-358) hrvatskipdf 698 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Sadržaj (str.359-360) hrvatskipdf 305 KB
Index (str.359-360)  
Ostalo  
Sadržaj godišta XLVIII. (str.362-363) hrvatskipdf 401 KB
Ostalo  
Primljene knjige i časopisi (str.364-364) hrvatskipdf 286 KB
Ostalo  
Posjeta: 21.395 *