hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 64 No. 1-4, 1994.


Datum izdavanja: travnja 1995.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Proslov (str.2-3) hrvatskipdf 363 KB
Zvonimir Izidor HERMAN
Ostalo
 
Biografija i znanstveni curriculum dr. Marijana Jerka Fućaka (str.5-10) hrvatskipdf 2 MB
Bonaventura DUDA, Zvonimir Izidor HERMAN
Životopis
 
Bibliografija dr. Marijana Jerka Fućaka (str.11-17) hrvatskipdf 2 MB
Zvonimir Izidor HERMAN
Bibliografija
 
»Da ne izgubi snagu križ Kristov« (1 Kor 1,17). Stvarnost i poruka križa u teologiji i u životu apostola Pavla (str.19-28) hrvatskipdf 4 MB
Ivan DUGANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Nebo. Trojstvo i prijateljstvo (str.29-33) hrvatskipdf 1 MB
Ivan GOLUB
Izvorni znanstveni članak
 
Theologie und Geschichtlichkeit. Die Frage nach dem historichen Jesus als Testfall für den Historiker (str.34-44) njemačkipdf 4 MB
Annamaria GRÜNFELDER
Izvorni znanstveni članak
 
Novi stvor u kontekstu poslanice Galaćanima 6,15 (str.45-60) hrvatskipdf 7 MB
(str.45-60)  
Zvonimir Izidor HERMAN
Izvorni znanstveni članak
 
Gnosis als Weltanschauung in der Antike (str.61-71) njemačkipdf 5 MB
Hans-Josef KLAUCK
Izvorni znanstveni članak
 
Nagrada in kazen v Devteronomiju (str.72-82) slovenskipdf 5 MB
Jože KRAŠOVEC
Izvorni znanstveni članak
 
Tod und Auferstehung aus der Sicht neuerer Bibelwissenschaft (str.83-95) njemačkipdf 5 MB
Jacob KREMER
Izvorni znanstveni članak
 
Molitveno čitanje Svetoga pisma (str.96-104) hrvatskipdf 4 MB
Stjepan KUŠAR
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje jezičnog i teološkog konteksta za prijevod i razumijevanje Svetoga pisma na primjeru Mk 8,33 (str.105-116) hrvatskipdf 5 MB
Božo LUJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Lk 10,42 u novijoj egzegezi (str.117-127) hrvatskipdf 4 MB
Vinko MAMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Le milieu juif de l'hymne d'Ap 12,10-12 (str.128-136) francuskipdf 3 MB
Frédéric MANNS
Izvorni znanstveni članak
 
La lode del Creatore. L'inno egiziano di Aton e la tradizione biblica (str.137-159) talijanskipdf 7 MB
Alviero NICCACI
Izvorni znanstveni članak
 
Tumačenje Božje riječi i jezik navještaja (str.160-178) hrvatskipdf 8 MB
Tomislav PERVAN
Izvorni znanstveni članak
 
Šaulov grijeh u 1 Sam 13,7b-15a. Zašto je pao prvi izraelski vladar? (str.179-192) hrvatskipdf 5 MB
(str.179-192)  
Anto POPOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Viđenja proroka Zakarije i podrijetlo apokaliptike (str.193-199) hrvatskipdf 2 MB
Zoltan ROKAY
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijski pogled na vlast (str.200-210) hrvatskipdf 4 MB
Celestin TOMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Pojam elpis u poslanicama Efežanima i Kološanima (str.211-218) hrvatskipdf 3 MB
Marko TOMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Job i problemi patnje (str.219-248) hrvatskipdf 13 MB
Marijan VUGDELIJA
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesno-kritička metoda u biblijskoj egzegezi. Razmišljanja o aktualnoj situaciji, posebno s obzirom na Stari zavjet (str.249-280) hrvatskipdf 14 MB
Tomislav VUK
Izvorni znanstveni članak
 
Rast Crkve kao građevine i tijela. U EF 2,19-22; 4,11-16 (str.281-312) hrvatskipdf 13 MB
The Growth of the Church as Construction and Body in Eph 2:19-22; 4:11-16 (str.281-312)  
Mato ZOVKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik hrvatskoga Očenaša (str.313-315) hrvatskipdf 942 KB
Language of Croatian Lord's Prayer (str.313-315)  
Stjepan BABIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
O Kašićevu prevođenju Svetoga pisma (str.316-335) hrvatskipdf 7 MB
(str.316-335)  
Petar BAŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Plodovi neplodne smokve (Lk 13,6-9) (str.336-345) hrvatskipdf 3 MB
Die Früchte des Unfructbaren Feigenbaumes (Lk 13,6-9) (str.336-345)  
Vitomir BELAJ
Izvorni znanstveni članak
 
Razrješenje ženidbe pavlovskom povlasticom (str.346-353) hrvatskipdf 3 MB
(str.346-353)  
Matija BERLJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Život i rad Kaje Agjića s posebnim osvrtom na njegov povijesni rad (str.354-375) hrvatskipdf 8 MB
(str.354-375)  
Ivan DAMIŠ
Izvorni znanstveni članak
 
Jazik otačaski (str.376-381) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan DAMJANOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
»Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara« Jerka Fućaka (str.382-385) hrvatskipdf 1 MB
Vatroslav FRKIN
Izvorni znanstveni članak
 
Matija Vlačić Ilirik. Kontroverzist i bibličar (str.386-397) hrvatskipdf 5 MB
Matthias Flacius Illyricus (str.386-397)  
Nikola HOHNJEC
Izvorni znanstveni članak
 
Duhovni lik Matije Petra Katančića (str.398-407) hrvatskipdf 4 MB
Il profilo spirituale di Matija Petar Katančić (str.398-407)  
Franjo Emanuel HOŠKO
Izvorni znanstveni članak
 
Isus Krist i svijet. Neki aspekti kristologije Dietricha Bonhoeffera (str.408-416) hrvatskipdf 4 MB
Tomislav IVANČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Kako i zašto smo se odlučili tiskati »Zagrebačku bibliju«? (str.417-422) hrvatskipdf 2 MB
(str.417-422)  
Ivan KOŠUTIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Poruka zidnih slika u crkvi Sv. Jeronima u Štrigovi (str.423-432) hrvatskipdf 3 MB
Die Botschaft der Wandmalerei in der Hieronymuskirche in Štrigova (str.423-432)  
Marija MIRKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Pobačaj - nijekanje prava na život (str.433-440) hrvatskipdf 3 MB
Stipe NOSIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
O 'besmrtnosti čovjeka prije grijeha' prema Villimu od Nottinghama, OFM (†1336). (De immortalitate hominis in statu innocentiae originalis secundum Guilelmum de Nottingham, OFM) (str.441-464) hrvatskipdf 6 MB
Josip PERCAN
Izvorni znanstveni članak
 
Sveta Stolica i Jugoslavenska kriza (1991-1992) (str.465-470) hrvatskipdf 2 MB
Holy See and Yugoslav Crisis (1991-1992) (str.465-470)  
Želimir PULJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijski i pneumatološki kontekst »sinova i kćeri saveza« u demonstracijama Afrate Sirijca (str.471-484) hrvatskipdf 5 MB
Il conteso biblico e pneuma tologico dei »figli e figlie del patto« presso Afraate il Siriaco (str.471-484)  
Tomislav Zdenko TENŠEK
Izvorni znanstveni članak
 
»Posljednje stvari« u spisima sv. Franje Asiškoga (str.485-494) hrvatskipdf 3 MB
Nikola VUKOJA
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Jobu (str.495-506) hrvatskipdf 3 MB
Lelivre de Job croatoglagolitique. Poème sur la Sagesse (str.495-506)  
Antonija ZARADIJA KIŠ
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski lekcionar Marka Andriolića (str.507-511) hrvatskipdf 2 MB
(str.507-511)  
Josip BRATULIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj (str.513-514) hrvatskipdf 715 KB
Index (str.513-514)  
Ostalo  
Posjeta: 34.257 *