hrcak mascot   Srce   HID

Adrias : Croatian Academy of Arts and Sciences Split Institute of Arts and Sciences journal,No. 15
Publication date: December 2008

Published on HRČAK: 15 April 2009
Table of contents Full text
Čovjek koji sve zna (str.11-12) croatianpdf 134 KB
Davorin Rudolf
Editorial
 
Akademik Vladimir Ibler - vodeći znanstvenik s područja međunarodnoga prava (str.13-21) croatianpdf 124 KB
Other  
Životopis akademika Vladimira Iblera (str.21-22) croatianpdf 91 KB
Biography  
Hrvatska – Globalni izazovi vanjske politike (str.25-40) croatianpdf 169 KB
Croatia – Global Challenges to Foreign Policy (str.40-40)  
Gordan Jandroković
Conference paper
 
Mirovni ugovor iz 1947. – temelj za dobre odnose s Italijom (str.45-46) croatianpdf 124 KB
Davorin Rudolf
Editorial
 
Pariški mirovni ugovor s Italijom od 10. veljače 1947. (str.47-52) croatianpdf 133 KB
Paris Peace Treaty with Italy Signed on 10 February 1947 (str.52-52)  
Vladimir Ibler
Original scientific paper
 
Akcija jugoslovanske diplomacje v Parizu in tržaško vprašanje (str.53-59) slovenianpdf 142 KB
The Action of the Yugoslav Diplomacy in Paris and the Trieste Issue (str.59-59)  
Djelovanje jugoslavenske diplomacije i tršćansko pitanje (str.60-60)  
Jože Pirjevec
Original scientific paper
 
Granice s Italijom u mirovnim ugovorima nakon Prvoga i Drugog svjetskog rata (str.61-80) croatianpdf 797 KB
Borders With Italy in Peace Treaties Following World War I and World War II (str.80-80)  
Davorin Rudolf
Original scientific paper
 
Jugoslovanski odnos do Trsta junij-september 1945 – Kardeljev načrt na londonski konferenci septembra 1945. (str.81-93) slovenianpdf 164 KB
The Yugoslav Approach to Trieste June-September 1945 – Kardelj’s Draft Proposal at London Conference in September 1945 (str.93-93)  
Odnos Jugoslavije prema Trstu u razdoblju lipanj- rujan 1945. – Kardeljev nacrt na Londonskoj konferenciji u rujnu 1945. (str.94-94)  
Dušan Nečak
Original scientific paper
 
Hrvatski povijesni kontekst mirovne konferencije i ugovora u Parizu (1946.-1947.) (str.95-108) croatianpdf 167 KB
Croatian Historical Context of the Paris Peace Conference and Treaties (1946-1947) (str.107-108)  
Petar Strčić
Original scientific paper
 
Vloga Slovenskih politikov in diplomatov pri določanju meja (str.109-117) slovenianpdf 150 KB
Uloga slovenskih političara i diplomata u određivanju granica (str.118-118)  
Delimitation of Frontiers – Role of Slovenian Politicians and Diplomats (str.118-118)  
Božo Repe
Original scientific paper
 
Odnos Pariškoga mirovnog ugovora s Italijom iz 1947. i Rimskih ugovora između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske iz 1941. godine (str.119-122) croatianpdf 123 KB
Relation Between the Paris Peace Treaty with Italy of 1947 and the Rome Treaties Between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Croatia of 1941 (str.122-122)  
Vladimir Đuro Degan
Original scientific paper
 
Dalmatinski dio Hrvatske, Pariška mirovna konferencija i Ugovor o miru s Italijom (1946.-1947.) (str.123-128) croatianpdf 133 KB
Dalmatian Part of Croatia, Paris Peace Conference and Treaty of Peace with Italy (str.128-128)  
Zlatko Begonja
Original scientific paper
 
Dva egzodusa: hrvatski (1919.-1941.) i talijanski (1943.-1955.) (str.129-165) croatianpdf 272 KB
Two Exoduses: Croatian (1919-1941) and Italian (1943-1955) (str.165-165)  
Darko Dukovski
Original scientific paper
 
Visits: 23.301 *