hrcak mascot   Srce   HID

Acta turistica nova, Vol. 1. No. 2., 2007.


Datum izdavanja: listopada 2007.

Objavljen na Hrčku: 29. 7. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Razvojne karakteristike i izazovi turizma u jugoistočnoj Europi, s posebnim naglaskom na Sloveniju (str.127-154) hrvatskidoc 262 KB
Development Characteristics and Challenges of Tourism in Southeastern Europe, with Special Emphasis on Slovenia (str.127-154) engleskidoc 1 MB
Anton Gosar
Izvorni znanstveni članak
 
Nautički turizam Europe: kako ga definirati i razvrstati? (str.155-167) hrvatskidoc 103 KB
Nautical tourism in Europe, definition and classification (str.155-167) engleskidoc 93 KB
Tihomir Luković
Izvorni znanstveni članak
 
POSJETA JAPANSKIM LOKALITETIMA SVJETSKE BAŠTINE (str.169-182) hrvatskidoc 85 KB
Visitation to Japan’s World Heritage Sites (str.169-182) engleskidoc 108 KB
Yoko Ebisawa, Geoffrey Wall
Izvorni znanstveni članak
 
STVARANJE PROGRAMA PREDMETA STRANOG JEZIKA. ANALIZA I OCJENA POTREBA - Pilot istraživanje o poznavanju poslovnog engleskog u turističkim agencijama u Hrvatskoj - (str.183-193) hrvatskidoc 75 KB
(str.183-193) engleskidoc 77 KB
Višnja Špiljak, Vera Krnajski-Hršak
Izvorni znanstveni članak
 
INOVATIVNI TURISTIČKI PROIZVODI KAO MODEL RAZVOJA RURALNOGA TURIZMA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ (str.195-210) hrvatskidoc 253 KB
INNOVATIVE TOUIST PRODUCTS as a model of rural tourism development in continental Crroatia (str.195-210) engleskidoc 266 KB
Siniša Hajdaš Dončić, Ivan Šmid, Ines Gašparlin
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 20.683 *