hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka istraživanja, No. 10, 2005.


Etnološka istraživanja,No. 10
Datum izdavanja: siječnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 12. 6. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 451 KB
Table of contents (str.3-4) engleskipdf 451 KB
Kazalo  
Food and Identity in Japan (str.7-18) engleskipdf 138 KB
Hrana i identitet u Japanu (str.19-28) hrvatskipdf 159 KB
Nataša Visočnik
Izvorni znanstveni članak
 
Modern European Political Food Culture: in Search of the Optimal Balance of Food and Political Factors (str.29-40) engleskipdf 127 KB
Kultura prehrane u suvremenoj europskoj politici: u potrazi za optimalnom ravnotežom hrane i političkih faktora (str.41-50) hrvatskipdf 120 KB
Richard Tellström
Izvorni znanstveni članak
 
Okus nematerijalne baštine: tradicije u prehrani izvan i unutar muzeja (str.51-55) hrvatskipdf 122 KB
A Taste of Intangible Heritage: Food Traditions Inside and Outside of the Museum (str.57-62) engleskipdf 102 KB
Daniel Winfree Papuga
Ostalo
 
Tradicionalna prehrana i turistička ponuda Istre: obilježja istarskoga regionalnog identiteta (str.63-76) hrvatskipdf 160 KB
Traditional Food and Tourist Offer of Istria: Characteristics of Istrian Regional Identity (str.77-89) engleskipdf 160 KB
Ivona Orlić
Stručni rad
 
Blagdanska i svakodnevna jela virovitičkog kraja (str.91-95) hrvatskipdf 93 KB
Holiday and Everyday Dishes of the Virovitica Region (str.97-101) engleskipdf 91 KB
Zrinka Studen
Ostalo
 
Praktičari narodne medicine (str.103-127) hrvatskipdf 139 KB
Folk Medicine Practitioners (str.129-150) engleskipdf 194 KB
Aida Brenko
Ostalo
 
Tradicijsko odijevanje u Županji i okolici (str.151-166) hrvatskipdf 216 KB
Traditional Dress Code of the Town Županja and its Surroundings (str.167-183) engleskipdf 183 KB
Katarina Bušić
Stručni rad
 
Zagorski štacun: promišljanja o uređenju novoga stalnog muzejskog postava (str.185-190) hrvatskipdf 125 KB
Zagorski štacun: the Old- Fashioned Shop of Zagorje: Reflections on the New Permanent Museum Display (str.191-195) engleskipdf 98 KB
Dunja Šarić
Pregledni rad
 
Nadja Maglica, “Baranja se šareni”: predajno ruho baranjskih Hrvata (str.197-198) hrvatskipdf 55 KB
Nadja Maglica: ”Colourful Baranja”: Traditional Clothes of Croats from Baranja (str.199-200) engleskipdf 54 KB
Aleksandra Muraj
Ostalo
 
15. Međunarodna konferencija etnologa - istraživača prehrane (str.201-203) hrvatskipdf 58 KB
The 15th International Ethnological Food Research Conference (str.205-207) engleskipdf 57 KB
Mirjana Randić
Ostalo
 
“Gušti od salate” (str.210-213) hrvatskipdf 115 KB
The Gusto of Salad (str.215-219) engleskipdf 65 KB
Tanja Kocković
Ostalo
 
Izložba “... san spekla pincu” (str.221-222) hrvatskipdf 55 KB
Exhibition “Pinca – The Istrian Easter Cake” (str.223-224) engleskipdf 53 KB
Mirjana Margetić, Tanja Kocković
Ostalo
 
(str.225-240) hrvatskipdf 664 KB
Ostalo  
Posjeta: 28.032 *