hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 28 No. 4, 2008.


Filozofska istraživanja,Vol. 28 No. 4
Datum izdavanja: veljače 2009.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2009.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.791-791) hrvatskipdf 314 KB
CONTENTS (str.792-792) engleskipdf 314 KB
CONTENU (str.792-792) francuskipdf 314 KB
INHALT (str.792-792) njemačkipdf 314 KB
Ostalo  
Religija u filozofskom i socio-kulturnom kontekstu (str.793-804) hrvatskipdf 394 KB
The Church (Theology) and Culture in Dialogue (str.793-804)  
Ivan Karlić
Prethodno priopćenje
 
Kultura i inkulturacija u učenju i djelovanju Katoličke crkve od II. vatikanskog sabora (str.805-822) hrvatskipdf 442 KB
Culture and inculturation in the theaching and activity of the Catholic Church from the Second Vatican Council (str.805-822)  
Josip Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Spoznaja između vjere i sumnje (str.823-833) hrvatskipdf 362 KB
Cognition between Faith and Doubt (str.823-833)  
Milan Polić
Izvorni znanstveni članak
 
Znanost i religija u okviru čistoga uma (str.835-855) hrvatskipdf 445 KB
Science and Religion in the Framework of Pure Reason (str.835-855)  
Mladen Živković
Pregledni rad
 
Vježbanje u kršćanstvu. Kierkegaardov doprinos tumačenju kršćanske religije (str.857-868) hrvatskipdf 383 KB
Practice in Christianity. Kierkegaard’s Contribution in Interpreting Religion of Christianity (str.857-868)  
Aleksandra Golubović
Pregledni rad
 
Islamski svijet i modernost (str.869-896) hrvatskipdf 481 KB
Islamic World and Modernity (str.869-896)  
Fahrudin Novalić
Izvorni znanstveni članak
 
Jučer, danas, sutra (str.897-912) hrvatskipdf 424 KB
Yesterday, Today, Tomorrow (str.897-912)  
Iris Vidmar
Prethodno priopćenje
 
Objašnjenje u povijesti (str.913-929) hrvatskipdf 356 KB
Explanation in History (str.913-929)  
Marica Vernazza
Pregledni rad
 
Divlja misao: znanost o konkretnom ili univerzalna logika duha (str.931-944) hrvatskipdf 408 KB
Savage Thought: Science on the Concrete or Universal Logics of Spirit (str.931-944)  
Jana Hodžić
Pregledni rad
 
Odnos umjetnosti i života u Pirandella (str.945-961) hrvatskipdf 426 KB
The Relation Between Art and Life in Pirandello (str.945-961)  
Željka Metesi Deronjić
Pregledni rad
 
Tomislav Ladan (1932–2008) (str.963-964) hrvatskipdf 288 KB
Luka Bogdanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.965-996) hrvatskipdf 596 KB
Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Tomislav Krznar, Robert Marinković, Marijan Krivak, Matija Mato Škerbić, Martina Žeželj, Ivana Buljan, Igor Mikecin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
FILOZOFSKI ŽIVOT (str.997-1042) hrvatskipdf 772 KB
Vinko Grgurev, Marijana Filipeti, Iris Vidmar, Ivan Andrijanić, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Ivana Zagorac, Marija Selak, Ivana Greguric, Ivana Skuhala Karasman, Snježan Hasnaš, Tomislav Krznar, Željka Metesi Deronjić, Ruža Kovačević, Aleksandar Dimitriev, Vanja Brkljač, Krešimir Babel, Elvina Šehić
Ostalo
 
BIBLIOGRAFIJA 2008 (str.1043-1054) hrvatskipdf 379 KB
Bibliografija  
Posjeta: 47.208 *