hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 51 No. 1, 1981.


Datum izdavanja: svibnja 1981.

Objavljen na Hrčku: 28. 5. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Pape, slavenski apostoli i ćirilometodska baština u Hrvata (str.1-17) hrvatskipdf 6 MB
(str.1-17)  
Franjo ŠANJEK
Izvorni znanstveni članak
 
Euharistija - čin Božjega naroda (I) (str.18-30) hrvatskipdf 4 MB
Eucharistia - actio populi Dei (Conspectus historicus) (str.18-30)  
Bonaventura DUDA
Izvorni znanstveni članak
 
Uz novije teološke rasprave o uskrsnuću mrtvih (str.31-47) hrvatskipdf 5 MB
(str.31-47)  
Aldo STARIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Isus prorok i proročki narod (str.48-58) hrvatskipdf 3 MB
(str.48-58)  
Jerko FUĆAK
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni pogled na pastoralno djelo Crkve (str.59-65) hrvatskipdf 2 MB
(str.59-65)  
Živan BEZIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Bujanović - prinosi za životopis teologa Ivana Bujanovića (1852 - 1927) (str.66-87) hrvatskipdf 7 MB
Tomislav MRKONJIĆ
Životopis
 
Etički upitnici u razdiobi rada (str.89-93) hrvatskipdf 1 MB
Mladen KARAĐOLE
Crtice
 
Crkva: mjesto spasa, izvor mira (str.94-97) hrvatskipdf 1 MB
Mladen KARAĐOLE
Crtice
 
Tendencije katoličke teologije poslije Drugog vatikanskog koncila (str.99-108) hrvatskipdf 4 MB
Adalbert REBIĆ
Crtice
 
Filozofi na putu k Bogu (Ante Kustić, Filozofski pristupi Bogu, Biblioteka Crkve u svijetu, Knjiga XIII, Split, 1980) (str.109-127) hrvatskipdf 8 MB
Josip ĆURIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Nova Vulgata (str.128-134) hrvatskipdf 2 MB
Celestin TOMIĆ
Recenzija, Prikaz
 
R. E. Brown - J. J. Castelot - J. A. Fitzmeyer - J. J. Kselman - J. J. McKenzie - D. D. Stanley - A. Suelzer - B. Vawter, Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta, preveo Mato Zovkić, izdala Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 1981. (str.135-136) hrvatskipdf 821 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Edward Schillebeeckx, Die Auferstehung Jesu als Grund der Erlösung, Questiones disputatae 78, Herder, 1979. (str.136-137) hrvatskipdf 875 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Bernard Häring, Kristov zakon, Drugi svezak: Prvi dio posebne moralke (prijevod s njemačkog izvornika: Das Gesetz Christi. Moraltheologie. Dargestellt für Priester und Laien, Zweiter Band: Leben in der Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten. Erste Teil der Speziellen Moraltheologie. Erich Wewel Verlag, München und Freiburg, 1967.), izd. Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. (str.137-140) hrvatskipdf 2 MB
Marijan BIŠKUP
Recenzija, Prikaz
 
Carl Heinz Ratschow (izd.), Ethik der Religionen. Ein Handbuch. Primitive, Hinduismus, Buddhismus, Islam, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1980. (str.140-141) hrvatskipdf 849 KB
Marijan VALKOVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
A. Klose (W. Mantl), V. Zsifkovits, Katholisches Soziallexikon, Tirolia-Styria, Insbruck - Graz, 1980. (str.141-142) hrvatskipdf 812 KB
Marijan VALKOVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Heinz-Meinolf Stamm, Luthers Stellung zum Ordensleben, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1980. (str.142-142) hrvatskipdf 397 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Francisco-Javier Lozano Sebastian, San Isidoro de Sevilla. Teologia del pecado y la conversion, Publicationes de la Faculdad teologica del Norte de Espana, Sede de Burgos, vol. 36., Burgos, 1976. (str.142-143) hrvatskipdf 839 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Engagierte Gelassenheit. Impulse und Orientirungen für Zukunft aus dem Glauben. Zbornik radova objavljen prigodom proslave 30. godišnjice postojanja tjednika "Christ in der Gegenwart" i 90. rođendana Karla Färbera, osnivača i urednika tog časopisa. Izdali Manfred Plate, Mario von Galli i Kurt Janssen, Verlag Herder, Freiburg, 1979. (str.143-144) hrvatskipdf 885 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Celestin Tomić, Praoci Izraela, izdao Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb, 1978. (str.144-145) hrvatskipdf 870 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Archivum historiae pontificale, svezak 15, izdaje Papinsko sveučilište Gregoriana, Fakultet za crkvenu povijest, Rim, 1977.; Archivum historiae pontificale, svezak 16, izdaje Papinsko sveučilište Gregoriana, Fakultet za crkvenu povijest, Rim, 1978.; Archivum historiae pontificale, svezak 17, izdaje Papinsko sveučilište Gregoriana, Fakultet za crkvenu povijest, Rim, 1979.; (str.145-148) hrvatskipdf 2 MB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska kršćanska bibliografija (Bibliographia croatica christiana) svezak 18, godina 1976., izdali studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu sabrani u "Spectrumu", naklada Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. (str.148-148) hrvatskipdf 412 KB
Adalbert REBIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Dizionario degli istituti di perfezione. Sv. IV., V. i VI., Edizioni Paoline, Roma, 1977-1980. (str.148-149) hrvatskipdf 852 KB
Atanazije J. MATANIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Bernardin Škunca, Štovanje Isusove muke na otoku Hvaru, izdavač: Crkva u svijetu, Biblioteka "Radovi", Split, 1981. (str.149-151) hrvatskipdf 1 MB
Karlo JURIŠIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Horvat, A., Pregled spomenika kulture s područja općine Klanjec, Zagreb, 1979.; Horvat, A., Dva drvena gotička kipa u zagrebačkoj okolici, Posebni otisak iz zbornika "Iz starog i novog Zagreba III", Muzej grada Zagreba, 1963.; Horvat, A., Kip gotičke Madone iz Gradišća, P. o. Fiskovićev zbornik I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21, Split, 1980.; Horvat, A., Gotička Madona iz Molva, P. o. Bulletin broj 1 (49), 1980. (str.151-154) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan KOŽUL
Recenzija, Prikaz
 
Knjige izvancrkvenih izdavača: B. Vušković - S. Vrcan, Raspeto katoličanstvo. I druge studije i eseji iz sociologije religije. Naše teme, Zagreb, 1980.; L. Goldman, Skriveni Bog. Studija tragične vizije u Paskalovim Mislima i Rasinovom Pozorištu, Bigz, Beograd, 1980.; M. Čop, Teizam i ateizam u povijesti odgoja. Teistička i ateistička misao u povijesti pedagogije do kraja devetnaestoga stoljeća, izd. "Otokar Keršovani", Rijeka, 1980.; Claude-Adrien Helvetius, O duhu, izd. "Naprijed", Zagreb, 1978.; Andrija Krešić, Kraljevstvo Božje i komunizam. IMRP, Beograd, 1975.; Evald Vasiljević Iljenkov, O idolima i idealima, izd. "Školska knjiga", Biblioteka "Suvremena misao", Zagreb, 1975.; Karl Jaspers, Sokrat, Buda, Konfucije, Isus, izd. Biblioteka Zodijak, Beograd, 1980. (str.155-156) hrvatskipdf 648 KB
Tomislav IVANČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Primljene knjige (str.157-158) hrvatskipdf 492 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.159-160) hrvatskipdf 205 KB
Index (str.159-160) latinskipdf 205 KB
Ostalo  
Posjeta: 14.653 *