hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski geografski glasnik, Vol. 41.-42. No. 1., 1979.


Datum izdavanja: lipnja 1979.

Objavljen na Hrčku: 2. 6. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Vodni resursi Jugoslavije i njihovo iskorištavanje (str.5-25) hrvatskipdf 8 MB
Water resources Yugoslavia and their exploitation (str.25-25)  
Dušan Dukić
Izvorni znanstveni članak
 
O položaju i uzrocima ekstrema u godišnjem hodu oborine u Hrvatskoj (DIO I) (str.27-47) hrvatskipdf 8 MB
On the position and the causes of the extremes in the annual course of precipitation in Croatia PART I (str.48-48)  
Branka Penzar, Ivan Penzar
Izvorni znanstveni članak
 
Promjene u sastavu ekonomski aktivnog stanovništva općinskih središta SR Hrvatske 1953 - 1971 (str.49-60) hrvatskipdf 4 MB
Changes in the composition of the economically active population of commune centres in the SR Croatia 1953 - 1971 (str.60-60)  
Mladen Friganović
Izvorni znanstveni članak
 
Gradovi SR Hrvatske i njihove okolice Problemi definiranja gradova i gradskih regija (str.61-69) hrvatskipdf 4 MB
The towns of the SR Croatia and their surroundings The problem of defining towns and city regions (str.69-70)  
Milan Vresk
Izvorni znanstveni članak
 
Slavonska Požega u urbanoj polarizaciji Hrvatske (str.71-83) hrvatskipdf 5 MB
Slavonska Požega in urban polarization of Croatia (str.84-84)  
Veljko Rogić
Izvorni znanstveni članak
 
Suvremene promjene strukture naseljenosti u Lici (str.85-95) hrvatskipdf 4 MB
The contemporary changes of the settlement structure in Lika region (str.95-96)  
Dane Pejnović
Izvorni znanstveni članak
 
Kanal Sava - Odra -Sava kao objekt obrane Zagreba od poplava (str.97-115) hrvatskipdf 8 MB
Zagreb flood defences by the Sava - Odra - Sava canal (str.115-116)  
Stjepan Šterc
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog-Kišovito, slabo sunčano i hladno proljeće 1980. i njegove posljedice po poljoprivrednu proizvodnju i proljetnu sjetvu (str.117-133) hrvatskipdf 21 MB
Jerko Vukov
Ostalo
 
Prilog-Prognoze stanovništva u dosadašnjim planovima, demografska kretanja i planiranje budućeg razvoja Zagreba (str.135-148) hrvatskipdf 21 MB
Zorislav Perković
Ostalo
 
Prilog-Zagrebačka regija Prilog poznavanju problematike geografske diferencijacije urbanih regija (str.149-160) hrvatskipdf 21 MB
Veljko Rogić
Ostalo
 
Prilog-Mogućnosti utjecaja obilazne auto - ceste Zagreba na promjene u namjeni površina u gradu (str.161-170) hrvatskipdf 21 MB
Mila Zlatić
Ostalo
 
Posjeta: 11.134 *