hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 37 No. 3, 2002.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 37 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2002.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Dalai Lama i teologija religija (str.253-256) hrvatskipdf 296 KB
Nikola Bižaca
Uvodnik
 
Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise (I.) (str.257-279) hrvatskipdf 1 MB
Holy communion and the observance of eucharistic mystery out of mass (I.) (str.257-279)  
Marin Škarica
Pregledni rad
 
Crkva i smrtna kazna (str.280-295) hrvatskipdf 993 KB
Church and capital punishment (str.280-295)  
Luka Tomašević
Izvorni znanstveni članak
 
Vjera i nevjera u životu i djelu Charlesa Darvina. U prigodi 120. obljetnice smrti (str.296-319) hrvatskipdf 2 MB
Der Glaube und Unglaube im Leben und Werk von Charles Darvin (str.296-319)  
Ivan Kešina
Pregledni rad
 
Kršćanski korijeni europskog društva (str.320-334) hrvatskipdf 935 KB
Karl Lehman
Izlaganje sa skupa
 
Ekumenska postignuća (1962.-2002.) (str.335-346) hrvatskipdf 646 KB
Ecumenical achievements (1962-2002) (str.335-346)  
Ratko Perić
Izlaganje sa skupa
 
Mariološki simpozij u Splitu (str.347-377) hrvatskipdf 195 KB
Petar Lubina
Sažetak sa skupa
 
Katehetske ljetne škole (str.350-354) hrvatskipdf 359 KB
Josip Periš
Sažetak sa skupa
 
Društveno djelovanje u kršćanskoj odgovornosti Uz 6. međunarodni kongres Renovabis (str.355-359) hrvatskipdf 345 KB
Nediljko Ante Ančić
Sažetak sa skupa
 
Bogoslužne građevine u Zakoniku kanonskoga prava (str.359-367) hrvatskipdf 533 KB
Marin Škarica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sveti Jeronim - princip jedinstva hrvatskoga naroda. U povodu objavljivanja zbornika Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, prir. msgr. dr. Jure Bogdan, Rim, 2001. (str.367-372) hrvatskipdf 323 KB
Ratko Perić
Crtice
 
O H. De Lubacu, religijama i Joakimu iz Fiore (str.372-377) hrvatskipdf 372 KB
Nikola Bižaca
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 14.513 *