hrcak mascot   Srce   HID

Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi,Vol. 10 No. 18
Datum izdavanja: lipanj 2009.

Objavljen na Hrčku: 23. 9. 2009.
Sadržaj Puni tekst
UMJETNIČKO OBRAZOVANJE U TRANZICIJI: LIKOVNO OBRAZOVANJE U EUROPSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU (str.8-38) hrvatskipdf 914 KB
ARTS EDUCATION IN TRANSITION: ARTS EDUCATION IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEM (str.152-187) engleskipdf 1 MB
Vera Turković
Izvorni znanstveni članak
 
DRŽAVLJANSKI ODGOJ U EUROPSKIM ZEMLJAMA (str.39-50) hrvatskipdf 478 KB
CIVIC EDUCATION IN THE EUROPEAN COUNTRIES (str.188-202) engleskipdf 687 KB
Vjeran Katunarić
Pregledni rad
 
STRANI JEZICI U KURIKULU: EUROPSKI MODELI I HRVATSKE TEŽNJE (str.51-79) hrvatskipdf 1 MB
FOREIGN LANGUAGES IN CURRICULA: EUROPEAN MODELS AND CROATIAN AMBITIONS (str.203-232) engleskipdf 1 MB
Jelena Mihaljević Djigunović
Pregledni rad
 
POTICANJE GOVORA U KONTEKSTU ZADOVOLJENJA DJEČJIH POTREBA U SUVREMENOM DJEČJEM VRTIĆU (str.80-91) hrvatskipdf 370 KB
STIMULATING SPEECH WITHIN THE CONTEX OF SATISFYING CHILDREN’S NEEDS IN CONTEMPORARY KINDERGARTENS (str.233-247) engleskipdf 569 KB
Vladimira Velički
Izvorni znanstveni članak
 
OSLOVNI HRVATSKI JEZIK I INTERAKTIVNA NASTAVA NA VELEUČILIŠTU VERN (str.92-96) hrvatskipdf 205 KB
BUSINESS CROATIAN LANGUAGE AND INTERACTIVE TEACHING AT THE VERN POLYTECHNIC (str.248-254) engleskipdf 319 KB
Vicko Krampus
Stručni rad
 
STRANOJEZIČNA ZNANJA I VIŠEJEZIČNA KOMPETENCIJA NAKON SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA (str.97-111) hrvatskipdf 623 KB
KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGES AND PLURILINGUAL COMPETENCE UPON COMPLETING HIGH SCHOOL EDUCATION (str.255-271) engleskipdf 766 KB
Irena Horvatić Čajko
Izvorni znanstveni članak
 
PREDMETNI KURIKULI ZA STRANE JEZIKE U VIŠEM SREDNJEM OBRAZOVANJU U EUROPSKIM ZEMLJAMA – KOMPARATIVNI PRIKAZ (str.112-128) hrvatskipdf 669 KB
FOREIGN LANGUAGE CURRICULA IN HIGHER SECONDARY EDUCATION IN EUROPE – A COMPARATIVE STUDY (str.272-289) engleskipdf 852 KB
Martina Prpić
Pregledni rad
 
TEORIJSKI OKVIR RAZVOJA MATEMATIČKIH POJMOVA U DJEČJEM VRTIĆU (str.129-141) hrvatskipdf 601 KB
THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN KINDERGARTEN (str.290-303) engleskipdf 683 KB
Zora Marendić
Stručni rad
 
INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME SLAVKAMIHALIĆA „PROLAZIM ZRINJEVCEM, DOTIČE ME MORE“ I OBLIKOVANJE NASTAVNOG PROJEKTA „ZRINJEVAC“ (str.142-150) hrvatskipdf 364 KB
INTERPRETATION OF SLAVKO MIHALIĆ’S LYRICAL POEM “PROLAZIM ZRINJEVCEM, DOTIČE ME MORE” AND DESIGNING THE CLASSROOM PROJECT “ZRINJEVAC” (str.304-312) engleskipdf 2 MB
Ivanka Pavić
Ostalo
 
AUTORI U OVOM BROJU (str.313) hrvatskipdf 36 KB
THE AUTHORS IN THIS ISSUE (str.314) engleskipdf 36 KB
Ostalo  
RAZRIJEŠENA DILEMA O ZNANSTVENOM KARAKTERU I PRIPADNOSTI METODIKE (str.315-317) hrvatskipdf 126 KB
Nikola Pastuović
Ostalo
 
22. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PRIMIJENJENU LINGVISTIKU (str.318-319) hrvatskipdf 83 KB
Sanja Čurković Kalebić
Ostalo
 
hrvatskipdf 59 KB
engleskipdf 59 KB
Kazalo  
 
 
In memoriam, Nekrolog  
Posjeta: 57.487 *