hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 29 No. 1, 2009.


Filozofska istraživanja,Vol. 29 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 5. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.1-1) hrvatskipdf 266 KB
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 266 KB
CONTENU (str.2-2) francuskipdf 266 KB
INHALT (str.2-2) njemačkipdf 266 KB
Ostalo  
Filozofija i globalizacija. Uz temu (str.3-5) hrvatskipdf 296 KB
Mislav Kukoč
Uvodnik
 
Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti (str.7-13) hrvatskipdf 333 KB
Unabwendbarkeit der Globalisierung, Notwendigkeit der Alternative und die Frage über die Verantwortlichkeit (str.7-13) njemačkipdf 333 KB
Lino Veljak
Prethodno priopćenje
 
Poimanje globalizacije (str.15-29) hrvatskipdf 415 KB
The Concept of Globalization (str.15-29)  
Željko Kaluđerović
Izvorni znanstveni članak
 
Globalizacija, moć i politika znanja: jedanaest antiteza o globalizaciji (str.31-50) hrvatskipdf 449 KB
Globalization, Power and Knowledge Policy: Eleven Antitheses on Globalization (str.31-50)  
Zlatan Delić
Izvorni znanstveni članak
 
Globalno selo (str.51-61) hrvatskipdf 350 KB
The Global Village (str.51-61)  
Sead Alić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrline imperija između kapitala i terora (str.63-74) hrvatskipdf 365 KB
Virtues of an Empire between Capital and Terror (str.63-74)  
Boris Gunjević
Izvorni znanstveni članak
 
Ekumenski imperijalizam (str.75-88) hrvatskipdf 359 KB
Ecumenical Imperialism (str.75-88)  
Alen Tafra
Izvorni znanstveni članak
 
Dvoznačnost fenomena globalizacije. Za globalizaciju solidarnosti (str.87-106) hrvatskipdf 443 KB
Two-valuedness of the Phenomenon of the Globalization. For the Globalisation of Solidarity (str.87-106)  
Ivan Karlić
Prethodno priopćenje
 
Personalistička etika kao odgovor na izazove globalizacije (str.107-118) hrvatskipdf 360 KB
Personalistische Ethik als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung (str.107-118)  
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
 
Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena (str.119-130) hrvatskipdf 363 KB
Ambivalence of Globalization Process and Ethical Implications of Amartya Sen’s Social Choice Theory (str.119-130)  
Šimo Šokčević
Prethodno priopćenje
 
Globalizacija kao destruktor identiteta. Primjer okolišnog osiromašenja (str.131-143) hrvatskipdf 395 KB
Globalization as Destructor of Identity. Example of Environmental Destruction (str.131-143)  
Tomislav Krznar
Izvorni znanstveni članak
 
Descartesove ispovijesti (str.145-159) hrvatskipdf 461 KB
Descartes’ Confessions (str.145-159)  
Jasna Šakota-Mimica
Izvorni znanstveni članak
 
Viđenje i interpretacija: Dvije metafore Karla Marxa i jedna teza o tehnici kao epistemološkoj figuri (str.161-178) hrvatskipdf 433 KB
Vision and Interpretation: Karl Marx’s Two Metaphors and One Thesis on Technique as an Epistemological Figure (str.161-178)  
Aleksandar Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
Laclau i Mouffe o (ne)mogućnosti društva (str.179-190) hrvatskipdf 364 KB
Laclau and Mouffe on the (Im)Possibility of Society (str.179-190)  
Gordan Maslov
Pregledni rad
 
Od slabe misli do slabog komunizma (str.191-198) hrvatskipdf 395 KB
From Weak Thought to Weak Communism (str.191-198)  
Luka Bogdanić
Pregledni rad
 
Postmarksizam i postmodernizam (str.199-203) hrvatskipdf 341 KB
Postmarxismus und Postmodernismus (str.199-203)  
Zvonko Šundov
Pregledni rad
 
Filozofija i život. Filozofska i socio-kulturna antropologija Nikole Skledara (str.205-214) hrvatskipdf 391 KB
Philosophy and Life. Philosophical and Socio-Cultural Anthropology of Nikola Skledar (str.205-214)  
Mladen Labus
Pregledni rad
 
Recenzije i prikazi (str.215-237) hrvatskipdf 491 KB
Maja Poljak, Željka Metesi Deronjić, Željko Pavić, Petra Šćukanec, Suzana Marjanić, Katarina Brajdić, Lino Veljak, Livia Pavletić, Sandra Radenović, Dejan Donev
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 62.896 *