hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2008.

Objavljen na Hrčku: 11. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam: dr. Ivan Jelic (1947-2008)  
U spomen dr. Ivanu Jeliću (1947-2008) (str.11-12) hrvatskipdf 66 KB
Mato Artuković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Slavs in the early medieval South Pannonia  
Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji (str.13-54) hrvatskipdf 20 MB
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
The surroundings of Papuk and Krndija in the Middle Ages:contributions to local history (Part I)  
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi za lokalnu povijest (prvi dio) (str.55-112) hrvatskipdf 500 KB
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Croatian historiography about Požega and the Požega county in the High and Late Middle Ages  
Hrvatska historiografija o Požegi i Požeškoj županiji u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (str.113-132) hrvatskipdf 213 KB
Borislav Grgin
Pregledni rad
 
Popular religiousness and religious syncretism in South Transdanubia and in the southern part of the former Kingdom of Hungary in the 16-17th century  
Pučka religioznost i vjerski sinkretizam u južnom Zadunavlju i južnim dijelovima nekadašnjeg Ugarskog kraljevstva (16-17. stoljeće) (str.133-146) hrvatskipdf 181 KB
Szabolcs Varga
Izvorni znanstveni članak
 
The first public water supply system in Osijek  
Prvi javni vodovod u Osijeku (str.147-151) hrvatskipdf 115 KB
Zlata Živaković-Kerže
Stručni rad
 
Croatian-Hungarian relations from the Middle Ages to the Compromise of 1868, with a special survey of the Slavonian issue  
Hrvatsko-ugarski odnosi od srednjeg vijeka do Nagodbe iz 1868. s posebnim osvrtom na pitanje Slavonije (str.152-173) hrvatskipdf 232 KB
Ladislav Heka
Pregledni rad
 
Architect Josip Vancaš and the cathedral with the episcopal complex in Ðakovo  
Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Ðakovu (str.174-188) hrvatskipdf 8 MB
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
People’s representative of the Croatian Peasants’ Party and his district: the work of Stjepan Hefer in the territory of Osijek and Valpovo (1924-1941)  
Narodni poslanik Hrvatske seljačke stranke i njegov kotar: djelovanje Stjepana Hefera na osječkom i valpovačkom području (1924-1941.) (str.189-240) hrvatskipdf 474 KB
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Gvozd – The Journal of the Croatian National Youth (HANAO) from Vukovar. A contribution to the understanding of the Croatian National Youth’s press and ideology in Slavonia and Srijem  
Gvozd – list Hrvatske nacionalne omladine iz Vukovara. Prilog poznavanju tiska i ideologije Hrvatske nacionalne omladine u Slavoniji i Srijemu (str.241-265) hrvatskipdf 1 MB
Željko Karaula
Stručni rad
 
The beginnings of soccer in Ðakovo  
Počeci igranja nogometa u Ðakovu (str.266-279) hrvatskipdf 174 KB
Borislav Bijelić
Pregledni rad
 
Penal legislation and the system of penitentiaries and correctional institutions in the Independent State of Croatia  
Kazneno zakonodavstvo i sustav kaznionica i odgojnih zavoda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (str.280-300) hrvatskipdf 223 KB
Davor Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
On the “Way of the Cross” through Slavonia  
Na križnom putu kroz Slavoniju (str.301-316) hrvatskipdf 197 KB
Martina Grahek Ravančić
Pregledni rad
 
Operational zone Bjelovar in Operation Una  
Zborno područje Bjelovar u operaciji Una (str.317-335) hrvatskipdf 209 KB
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
The United States of America and the reintegration of the Croatian Danube Region  
Sjedinjene Američke Države i reintegracija hrvatskog Podunavlja (str.336-365) hrvatskipdf 311 KB
Albert Bing
Izvorni znanstveni članak
 
Croatian historian Vjekoslav Klaić and his contribution to the edification of the Croats  
Hrvatski povjesničar Vjekoslav Klaić i njegov doprinos odgoju Hrvata (str.367-397) hrvatskipdf 5 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Ostalo
 
Mühimme defter from the year 1552 - Osmanical source for the history of Slavonia and Srijem  
Mühimme defter iz 1552. – osmanski izvor za povijest Slavonije i Srijema (str.399-428) hrvatskipdf 292 KB
Dino Mujadžević
Stručni rad
 
Stjepan Hefer about “the courts of good and honest men”  
Stjepan Hefer o sudovima dobrih i poštenih ljudi (str.429-439) hrvatskipdf 139 KB
Suzana Leček
Stručni rad
 
The victimology of Germans from Slavonski Brod and the surrounding Sava Valley in World War II and the postwar period  
Žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja. Drugi svjetski rat i poraće (str.440-461) hrvatskipdf 22 MB
Vladimir Geiger
Stručni rad
 
Popisi “ratnih zločinaca” općinskih Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Narodnooslobodilačkih odbora Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski Drenovac, Brodski Stupnik, Slavonski Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj, Brodski Varoš i Trnjani iz 1945.  
Popisi “ratnih zločinaca” općinskih Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Narodnooslobodilačkih odbora Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski Drenovac, Brodski Stupnik, Slavonski Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj, Brodski Varoš i Trnjani iz 1945. (str.462-521) hrvatskipdf 51 MB
Šimun Penava
Stručni rad
 
German prisoners sentenced to forced labor in “The Railway Carriage, Machine and Bridge Factory” in Slavonski Brod 1946-1948  
Njemački zarobljenici na prisilnom radu u “Tvornici vagona, strojeva i mostova” u Slavonskom Brodu 1946-1948. (str.522-560) hrvatskipdf 1 MB
Gordana Sanček
Stručni rad
 
Imre Boba and issue of Great Moravia  
Imre Boba i pitanje Velike Moravske (str.563-575) hrvatskipdf 5 MB
István Petrovics
Izvorni znanstveni članak
 
Louis Léger and Josip Juraj Strossmayer  
Louis Léger i Josip Juraj Strossmayer (str.576-585) hrvatskipdf 1 MB
Tomáš Chrobák
Pregledni rad
 
András Kubinyi (1929-2007)  
András Kubinyi (1929.-2007.) (str.587-591) hrvatskipdf 219 KB
Marija Karbić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Anđelko Barbic - my memories  
Iz mojih uspomena: Anđelko Barbić (str.592-600) hrvatskipdf 125 KB
Dubravko Jelčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Superb historical objectivity or just a new ideology?  
Vrhunska povijesna objektivnost ili samo nova ideologija? (str.601-619) hrvatskipdf 207 KB
Mato Artuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Balta's action: how to publish a book with 11 reviewers, and that none were aware that parts are rewritten  
Baltina akcija: kako objaviti knjigu s 11 recenzenata, a da nijedan ne primijeti da su joj dijelovi prepisani (str.620-628) hrvatskipdf 111 KB
Dinko Župan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Book reviews  
Prikazi i osvrti (str.629-627) hrvatskipdf 374 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 58.529 *