hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 18. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
WPŁYW SKARMIANIA NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH NA ICH ZAWARTOŚĆ W TKANKACH TUCZONYCH JAGNIĄT ORAZ NA WYBRANE WSKAŹNIKI BIOCHEMICZNE OSOCZA KRWI (str.13-14)  
EFFECT OF DIETARY UNSATURATED FATTY ACIDS ON SOME INDICATORS IN BLOOD PLASMA AND FATTY ACID CONTENT IN SELECTED TISSUES OF FATTENING LAMBS (str.13-17) engleskipdf 295 KB
Franciszek BOROWIEC, Romana AUGUSTYN
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA ELEKTRONSKOG NOSA U ODREĐIVANJU GEOGRAFSKOG PODRIJETLA MEDA (str.19-20) hrvatskipdf 1 MB
APPLICATION OF ELECTRONIC NOSE IN HONEY GEOGRAPHICAL ORIGIN CHARACTERISATION (str.19-26)  
Frane ČAČIĆ, Ljiljana PRIMORAC, Daniela KENJERIĆ, Simona BENEDETTI, Milena L. MANDIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
AGRICULTURE AND THE SOCIALECONOMIC SITUATION OF THE RURAL POPULATION IN GEORGIA: A CASE STUDY FOCUSING ON THE KAKHETI-REGION (str.27-32) engleskipdf 243 KB
Boris FORKEL
Izvorni znanstveni članak
 
UREA LEVEL IN COWS’ MILK FED ON TOTAL MIXED RATION (TMR) AND TRADITIONAL SYSTEM IN SUMMER AND WINTER SEASON (str.33-34)  
POZIOM MOCZNIKA W MLEKU KRÓW ŻYWIONYCH W SYSTEMIE TOTAL MIXED RATION (TMR) I TRADYCYJNYM W SEZONIE LETNIM I ZIMOWYM (str.33-39) poljskipdf 227 KB
Ewa JANUŚ
Izvorni znanstveni članak
 
WEED MANAGEMENT UNDER DIFFERENT PATTERNS OF SUNFLOWER-SOYBEAN INTERCROPPING (str.41-51) engleskipdf 804 KB
H. S. SAUDY, I. M. El-METWALLY
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW DODATKU SPRZĘŻONEGO KWASU LINOLOWEGO NA WARTOŚĆ PH MIĘŚNIA LONGISSIMUS DORSI (str.53-54)  
THE IMPACT OF CONJUGATED LINOLEIC ACID ADDITION ON PH VALUE OF LONGISSIMUS DORSI MUSCLE (str.53-58) engleskipdf 200 KB
Przemysław Dariusz WASILEWSKI, Jerzy NOWACHOWICZ, Grażyna MICHALSKA, Brendan LYNCH, Anne Maria MULLEN
Izvorni znanstveni članak
 
VLIV AGROEKOLOGICKÝCH PODMÍNEK NA OBSAH HRUBÉHO PROTEINU V HLÍZÁCH PRŮMYSLOVÝCH ODRŮD BRAMBOR (str.57-58)  
CRUDE PROTEIN CONTENT IN TUBERS OF STARCH PROCESSING POTATO CULTIVARS IN DEPENDENCE ON DIFFERENT AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS (str.57-65) engleskipdf 476 KB
Veronika BÁRTOVÁ, Jan BÁRTA, Jiří DIVIŠ, Josef ŠVAJNER, Jiří PETERKA
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW WIEKU I TYPU CIĄŻY KÓZ RASY BARWNEJ USZLACHETNIONEJ NA WYDAJNOŚĆ I SKŁAD MLEKA (str.67-68)  
THE EFFECTS OF AGE AND PREGNANCY TYPE IN COLOURED ENHANCED GOATS ON PRODUCTIVITY AND COMPOSITION OF MILK (str.67-71) engleskipdf 240 KB
Henryka BERNACKA, Ewa SIMINSKA
Izvorni znanstveni članak
 
ZAWARTOŚĆ MIĘSA I TŁUSZCZU ORAZ JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ RASY WIELKIEJ BIAŁEJ POLSKIEJ O ZRÓŻNICOWANYM TEMPIE WZROSTU (str.73-74)  
MEAT AND FAT CONTENT AND MEAT QUALITY OF PIGS OF POLISH LARGE WHITE BREED OF DIFFERENT GROWTH RATE (str.73-78) engleskipdf 238 KB
Jerzy NOWACHOWICZ, Grażyna MICHALSKA, Przemysław Dariusz WASILEWSKI, Tomasz BUCEK
Izvorni znanstveni članak
 
ZMIANY ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEGO DLA ROŚLIN MAGNEZU I CYNKU W GLEBACH PO ZASTOSOWANIU OSADÓW ŚCIEKOWYCH I MIESZANIN OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TORFEM (str.79-80)  
CHANGES IN THE AVAILABLE MAGNESIUM AND ZINC CONTENTS OF SOILS AFTER THE APPLICATION OF SEWAGE SLUDGES AND SEWAGE SLUDGE – PEAT MIXTURES (str.79-87) engleskipdf 452 KB
Maciej CHOWANIAK, Krzysztof GONDEK
Izvorni znanstveni članak
 
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PORTUGUESE ITALIAN RYEGRASS LANDRACES (str.89-99) engleskipdf 506 KB
V. LOPES, A. REIS, A. BARATA, E. NUNES
Izvorni znanstveni članak
 
VPLYV AGROTECHNICKÝCH ZÁSAHOV NA SEZÓNNE ZMENY OBSAHU ANORGANICKÉHO DUSÍKA V PÔDE (str.101-102)  
THE EFFECT OF AGROTECHNICAL INTERVENTIONS ON SEASONAL CHANGES OF INORGANIC NITROGEN CONTENT IN THE SOIL (str.101-107) engleskipdf 353 KB
Peter ONDRIŠÍK, Jana PORHAJAŠOVÁ, Jana URMINSKÁ, Miriam ŇARŠANSKÁ
Izvorni znanstveni članak
 
ODDZIAŁYWANIE WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA NATURALNEGO I MINERALNEGO NA WIELKOŚĆ PLONU I ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W BULWACH ZIEMNIAKA (str.109-110)  
EFFECT OF MANY-YEAR NATURAL AND MINERAL FERTILIZATION ON YIELDING AND THE CONTENT OF NITRATES (V) IN POTATO TUBERS (str.109-113) engleskipdf 650 KB
Jolanta JANOWIAK, Ewa SPYCHAJ-FABISIAK, Elżbieta WSZELACZYŃSKA, Mieczysława PIŃSKA, Barbara MURAWSKA
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECTS OF ROW SPACING AND SEEDING RATES ON SOME AGRONOMICAL TRAITS OF SPRING CANOLA (BRASSICA NAPUS L.) CULTIVARS (str.115-121) engleskipdf 364 KB
Yazdifar SHAHIN, Ramea VALIOLLAH
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.386 *