hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 2009.

Objavljen na Hrčku: 24. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
LEADER AKTIVITÁS DÉL-DUNÁNTÚLON (str.123-124)  
LEADER ACTIVITY IN THE SOUTH TRANSDANUBIAN REGION (str.123-131) engleskipdf 550 KB
Boglárka BITÁNÉ BÍRÓ, Diána KOPONICSNÉ GYÖRKE
Izvorni znanstveni članak
 
ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАСТЕЖНИЯ РЕГУЛАТОР ФЛОРАМИЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА МАСЛОДАЕН ЛЕН (str.133-133)  
STUDY ON INFLUENCE OF THE GROWTH REGULATOR FLORAMIL ON THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF LINSEED FLAX (str.133-137) engleskipdf 902 KB
Vania DELIBALTOVA, Radka IVANOVA, Tanko KOLEV
Izvorni znanstveni članak
 
REGIONAL DIVERSIFICATION OF TRITICALE PRODUCTION IN POLAND (str.139-140)  
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI PSZENŻYTA W POLSCE (str.139-144) poljskipdf 3 MB
Bogusława JAŚKIEWICZ
Izvorni znanstveni članak
 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL CONDITIONS OF QUALITY GRAIN PRODUCTION IN DIFFERENT REGIONS OF POLAND (str.145-146)  
ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI ZBÓŻ JAKOŚCIOWYCH W RÓŻNYCH REGIONACH POLSKI (str.145-151) poljskipdf 1 MB
Bogusława JAŚKIEWICZ
Izvorni znanstveni članak
 
ZANIKANIE PENDIMETALINY W GLEBIE I JEJ POZOSTAŁOŚCI W KOPERKU (str.153-154)  
DISAPPEARANCE OF PENDIMETHALIN IN SOIL AND ITS RESIDUE IN RIPE FENNEL (str.153-158) engleskipdf 385 KB
Agnieszka JAŹWA, Ewa SZPYRKA, Stanisław SADŁO1
Izvorni znanstveni članak
 
PRIRODZENÍ NEPRIATELIA DIURAPHIS NOXIA (STERNORRHYNCHA: APHIDIDAE) NA SLOVENSKU (str.159-160)  
NATURAL ENEMIES OF DIURAPHIS NOXIA (STERNORRHYNCHA: APHIDIDAE) IN SLOVAKIA (str.159-166) engleskipdf 269 KB
Peter TÓTH, Monika TÓTHOVÁ, Jozef LUKÁŠ
Izvorni znanstveni članak
 
ВЛИЯНИЕ НА СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗПЛОДНИТЕ ЯЙЦА ВЪРХУ ИНКУБАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЯПОНСКИ ПЪДПЪДЪЦИ (str.167-168)  
INFLUENCE OF HATCHING EGGS STORAGE PERIOD UPON THE INCUBATION PARAMETERS IN JAPANESE QUAILS (str.167-174) engleskipdf 424 KB
Atanas GENCHEV
Izvorni znanstveni članak
 
UKLANJANJE RADIKALA, ANTIMIKROBNA AKTIVNOST I SADRŽAJ FENOLNIH MATERIJA CASTANEA SATIVA EKSTRAKATA (str.175-175)  
RADICAL SCAVENGING, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT OF CASTANEA SATIVA EXTRACTS (str.175-181) hrvatskipdf 545 KB
J. Živković, I. Mujić, Z. Zeković, S. Vidovic, A. Mujić, S. Jokić
Izvorni znanstveni članak
 
THE MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF SELECTED TRAITS OF WORLD COLLECTION OF POPPY GENOTYPES (GENUS PAPAVER) (str.183-192) engleskipdf 3 MB
MORFOLOGICKÁ DIVERZITA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ SVETOVEJ KOLEKCIE MAKU (ROD PAPAVER) (str.184-184)  
Beáta BREZINOVÁ, Milan MACÁK, Jarmila EFTIMOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 9.167 *