hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol. 42 No. 157, 2003.

Datum izdavanja: prosinac 2003.

Objavljen na Hrčku: 28. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima : presuda Međunarodnog suda u Haagu - Kamerun-Nigerija iz 2002. (str.1-33) hrvatskipdf 4 MB
Uti possidetis and equidistance in land and maritime delimitations : Judgment of the International Court of Justice of 2002 (str.1-33)  
Vladimir-Đuro Degan
Izvorni znanstveni članak
 
Direktna tužba treće oštećene osobe protiv osiguratelja u pomorskom osiguranju s posebnim osvrtom na razvoj u hrvatskom pravu (str.35-83)  
Direct action of a third party against the insurer in marine insurance with a special focus on the developments in Croatian law (str.35-83) engleskipdf 203 KB
Adriana Vicenca Padovan
Izvorni znanstveni članak
 
Prava trećih država u gospodarskom pojasu obalne države (str.85-107) hrvatskipdf 139 KB
The rights of other states in the exclusive economic zone of the coastal state (str.85-107)  
Marina Vokić Žužul
Izvorni znanstveni članak
 
Osobe na strani broda u ugovoru o prijevozu stvari morem (str.109-148) hrvatskipdf 181 KB
Persons on the side of the ship in the contract of carriage of goods bv sea (str.109-148)  
Vesna Skorupan
Izvorni znanstveni članak
 
Rizik terorizma u transportnom osiguranju (str.149-158) hrvatskipdf 95 KB
Terrorist risk in transport insurance (str.149-158)  
Zoran Radović
Pregledni rad
 
Budapest convention on the contract for the carriage of goods by inland waterways (CMNI) : [prijevod] (str.160-218) engleskipdf 196 KB
Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima : (prijevod) (str.161-219) hrvatskipdf 196 KB
Diplomatska konferencija (Budimpešta, 2000), Vlatka Živojnović, Jasenko Marin
Ostalo
 
Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 : [prijevod] (str.220-262) engleskipdf 160 KB
Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. : (prijevod) (str.221-263) hrvatskipdf 160 KB
IMO - LEG, Jasenko Marin
Ostalo
 
Nadležnost za provođenje ovrhe i osiguranja radi namirenja novčane tražbine na brodu [prikaz sudske presude] (str.265-267) hrvatskipdf 66 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Pasivna legitimacija u sporovima iz radnih odnosa pomoraca [prikaz presude] (str.268-271) hrvatskipdf 68 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Odgovornost za sigurnost plovidbe zakupoprimatelja kao brodara : [prikaz presude] (str.272-274) hrvatskipdf 66 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Osigurateljev subrogacijski zahtjev prema prijevozniku : tumačenje Čl. III 6A Haško-Visbyjskih pravila : [prikaz presude] (str.275-280) hrvatskipdf 74 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Obilježja teretnice na ime : [prikaz presude] (str.281-285) hrvatskipdf 70 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo (Dubrovnik, 2. listopada 2003.g.) : [izvješće sa skupa] (str.287-290) hrvatskipdf 69 KB
Vesna Skorupan
Sažetak sa skupa
 
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima (autor: VĐ Degan) (Rijeka, Pravni fakultet, 2002) : [prikaz knjige] (str.291-294) hrvatskipdf 70 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Pomorsko pravo. Knjiga druga : Pravo pomorskih prijevoza (autor: D. Pavić)(Split, Visoka pomorska škola, 2002.) : [prikaz knjige] (str.295-297) hrvatskipdf 66 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem (autorica: D. Ćorić) (Zagreb, HAZU.Jadranski zavod, 2002.) : [prikaz knjige] (str.298-301) hrvatskipdf 69 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje (autori: M.Pavliha, M. Grbec) (Ljubljana, Gyrus, 2002.) : [prikaz knjige] (str.302-305) hrvatskipdf 69 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Plovidbeno pravo Republike Hrvatske (autor: I.Grabovac) (Split, Književni krug, 2003.) : [prikaz knjige] (str.306-308) hrvatskipdf 66 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas (autorica: M. Vokić Žužul) (Zagreb, Novi Informator, 2003) : [prikaz knjige] (str.309-313) hrvatskipdf 71 KB
Vesna Skorupan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 13.425 *