hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 1997.

Objavljen na Hrčku: 12. 11. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.4-4) hrvatskipdf 75 KB
Contents (str.5-5) engleskipdf 74 KB
Kazalo  
ANTUN RADIĆ I SUVREMENA ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (str.9-32) hrvatskipdf 3 MB
ANTUN RADIĆ AND CONTEMPORARY ETHNOLOGICAL RESEARCH (str.32-33) engleskipdf 202 KB
Jasna Čapo-Žmegač
Izvorni znanstveni članak
 
HIPOTEZA ANTUNA RADIĆA O DVIJE KULTURE I HRVATSKA ETNOLOGIJA (str.35-44) hrvatskipdf 1 MB
ANTUN RADIC'S HYPOTHESIS ON TWO CULTURES AND CROATIAN ETHNOLOGY (str.44-44) engleskipdf 98 KB
Dunja Rihtman-Auguštin
Izvorni znanstveni članak
 
O višedisciplinarnim uporištima hrvatske folkloristike na rubovima stoljeća (str.45-77) hrvatskipdf 3 MB
On the multidisciplinary footholds of croatian folcloristics at the turn of the 19th to the 20th century (str.77-77) engleskipdf 69 KB
Renata Jambrešić-Kirin
Pregledni rad
 
MATIČINE ZBIRKE ŽENSKIH PJESAMA: STO GODINA NAKON EDICIJE HRVATSKE NARODNE PJESME (1896.-1942.) (str.79-93) hrvatskipdf 2 MB
MATICA HRVATSKA'S COLLECTION OF WOMEN'S SONGS: A HUNDRED YEARS AFTER THE EDITION HRVATSKE NARODNE PJESME [CROATIAN FOLK SONGS] (1896-1942) (str.94-94) engleskipdf 82 KB
Simona Delić
Izvorni znanstveni članak
 
PODACI O GLAZBI U MONOGRAFIJAMA ZBORNIKA ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA (str.95-106) hrvatskipdf 1 MB
DATA ON MUSIC IN THE MONOGRAPHS OF ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA (REVIEW OF THE FOLK LIFE AND CUSTOMS OF THE SOUTHERN SLAVS) (str.106-107) engleskipdf 182 KB
Grozdana Marošević
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ STRUKTURALNIH ČIMBENIKA NA KRATKOROČNE PROMJENE MORTALITETA U HRVATSKOJ, SLAVONIJI I SRIJEMU U XVIII. I XIX. STOLJEĆU (str.109-135) hrvatskipdf 3 MB
STRUCTURAL FACTORS AFFECTING THE SHORT-TERM POSITIVE CHECK IN CROATIA, SLAVONIA AND SRIJEM IN THE 18TH - 19 TH CENTURY (str.136-136) engleskipdf 75 KB
Eugene A. Hammel, Patrick R. Galloway
Izvorni znanstveni članak
 
O POLISISTEMSKOJ TEORIJI FOLKLORIZMU I SUVREMENIM PRISTUPIMA ISTRAŽIVANJU TEKSTILA (str.137-151) hrvatskipdf 1 MB
ON POLYSYSTEM THEORY, FOLKLORISM AND CONTEMPORARY TRENDS IN TEXTILE RESEARCH (str.151-151) engleskipdf 87 KB
Vjera Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
PUTUJUĆE SLIKE Razglednice — kulturnoantropološki dokumenti (str.153-164) hrvatskipdf 2 MB
TRAVELLING IMAGES Postcards — the Cultural Anthropological Documents (str.165-165) engleskipdf 59 KB
Sanja Puljar
Izvorni znanstveni članak
 
KARNEVAL BEZ KORIZME, TRADICIJA BEZ PROŠLOSTI. KARNEVAL I OSTALE SVETKOVINE1 U SIENII OKOLICI (str.167-180) hrvatskipdf 1 MB
A CARNIVAL WITHOUT ITS LENT, A TRADITION WITHOUT ITS PAST, CARNIVAL AND OTHER FESTIVALS IN SIENA AND ITS SURROUNDINGS (str.180-181) engleskipdf 147 KB
Fabio Mugnaini
Izvorni znanstveni članak
 
UZ 70. ROĐENDAN IVANA IVANČANA (str.183-215) hrvatskipdf 3 MB
Tvrtko Zebec
Pregledni rad
 
Dunja Rihtman-Auguštin, Knjiga o Božiću, Etnološki prikaz Božića i božičnih običaja u hrvatskoj narodnoj kulturi, "August Cesarec", Mosta, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1992., 167 str. (Posebno izdanje); Dunja Rihtman-Auguštin, Knjiga o Božiću, Božić i božični običaji u hrvatskoj narodnoj kulturi; hrvatske (pučke) božične popijevke Jerko Bezić; izbor ilustracija Reana Senjković, 2. dopunjeno izd., Golden marketing, Zagreb, 1995., 184 str.; Dunja Rihtman-Auguštin, Christmas in Croatia, Croatian Christinas folk songs Jerko Bezić; selection of illustrations Reana Senjković, Golden marketing, Zagreb, 1997., 240 str. (str.219-220) hrvatskipdf 278 KB
Tea Skokić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jasna Čapo Žmegač, 1997. Hrvatski uskrsni običaji: korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. stoljeća: svakidašnjica, pučka pobožnost, zajednica. Zagreb: Golden marketing,.(uvodno poglavlje) (str.220-221) hrvatskipdf 258 KB
Aleksandra Muraj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković-Stulli,Matica hrvatska, Zagreb 1997., 502 - str. (stoljeća hrvatske književnosti) (str.221-222) hrvatskipdf 266 KB
Vesna Solar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Bošković-Stulli, Priče i pričanje, Stolječa usmene hrvatske proze, Matica hrvatska 1997. 223 str. (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz; kolo 6, knj. 34) (str.222-223) hrvatskipdf 266 KB
Vesna Solar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Lozica, Hrvatski karnevali, Golden Marketing, Zagreb 1997., 263 str. (str.223-225) hrvatskipdf 389 KB
Tea Škokić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Folklorno kazalište, Zapisi i tekstovi, priredio Ivan Lozica, riečnik i tumač imena i izraza Ivana Klinčić, Matica Hrvatska, Zagreb 1996., 440 str. (Stoljeća hrvatske književnosti) (str.225-226) hrvatskipdf 260 KB
Lada Čale-Feldman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lada Čale Feldman, Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Naklada MD i Matica hrvatska Zagreb 1997., 377 str. (str.226-227) hrvatskipdf 241 KB
Sanja Puljar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maldenka u hrvatskim svadbenim tradicijama, autorice teksta Zorica Vitez, Zvjezdana Antoš, Iris Biškupić-Bašić, Etnografski Muzej, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1996., 97 str. (str.228-229) hrvatskipdf 262 KB
SAnja Kalapoš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Catherine Wendy Bracewell, Senjski uskoci, Piratstvo, razbojnioštvo i sveti rat na Jadranu u šesnajstom stoljeću, Barbat, Zagreb 1997., 319 str. (Biblioteka: Homines, tempora, loci) (str.229-230) hrvatskipdf 253 KB
Valentina Gulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Visković, Životinja i čovjek, Prilog kulturnoj zoologiji, Književni krug, Split 1996., 518 str. (Biblioteka Varia, knjiga 3.) (str.233-235) hrvatskipdf 302 KB
Suzana Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Naško Križnar, Vizualne raziskave v etnologiji, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996., 180 str. (Zbirka ZRC; 15) (str.235-236) hrvatskipdf 188 KB
Sanja Puljar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Femmes et Hommes dans une Europe en mutation = Revue des Sciences Sociales de la France de l'est, no 23, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Strasbourg 1996., 276 str. (str.237-238) hrvatskipdf 247 KB
Lada Čale Feldman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Carla Corradi Musi, Shamanism from East to West, Akademiai Kiado Budapest 1997., 113 str. (Bibliotheca Shamanistica) (str.238-239) hrvatskipdf 113 KB
Snježana Zorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Chorvati na Slovensku, Dejiny, jazyk, kultura, siivislosti, zostavil Jan Botik, Slovenske narodne muzeum - Historicke muzeum, Bratislava 1996., 240 str. (str.239-239) hrvatskipdf 127 KB
Jasna Čapo-Žmegač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Etnografija Hrvata u Mađar­skoj = A Magyarorszagi Horvatok neprajza, III: Etnološke studije Hrvata u Mađarskoj, urednik Đuro Franković, Mađarsko etnograf­sko društvo u Budimpešti = Ma­gyar Neprajzi Tarsasag Budapest, Budapest 1996., 142 str. (str.240-241) hrvatskipdf 271 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nicola Girasoli, National Minorities. Who Are They?, Akademiai Kiado, Budapest 1995., Ill str. (str.241-242) hrvatskipdf 257 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nicola Girasoli, Compromise and Minority Rights, Akadeiai Kiado, Budimpešta 1996., 111 (str.242-243) hrvatskipdf 184 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Melita Švob, Židovi u Hr­ vatskoj, Migracije i promjene u židovskoj populaciji, K. D. Miro­ slav Salom Freiberger; Židovska općina Zagreb, Zagreb 1997., 320 str. (str.243-244) hrvatskipdf 208 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Artes populares, 16-17, vol. 1; vol. 2 : Folk narrative and cultural identity, 9th Congress of the International Society for Folk-Narative Research, Budapest, 10-17.6.1989, Budapest 1995., 451 str. ; str. 452-870. (str.244-245) hrvatskipdf 271 KB
Renata Jambrešić-Kirin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vogul folklore, collected by Bernât Munkacsi, selected and edi­ted by Otto J. von Sadovszky and Mihâly Hoppâl, Akadémiai Kiadö, Budapest; International Society for Trans-Oceanic Research, Los Ange­les 1995., 214 str. (ISTOR books; 4) (str.245-245) hrvatskipdf 125 KB
Jadranka Grbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Folkloren erotikon, tom III; IV, s zstavitel Florentina Badalanova, Impresarsko-izdatelska kzšta ROD, Sofija, 1996.; 407 str.; 103 str. (str.246-247) hrvatskipdf 256 KB
Antonija Zaradija-Kiš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Arheologija (A) sv. 47, Etnologija (E) sv. 47, Prirodne nauke (PN) sv. 31, 1992.-1995., Sarajevo 1996., 447 str. (str.247-248) hrvatskipdf 243 KB
Vesna Čulinović-Konstantinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 26.585 *