hrcak mascot   Srce   HID

Acta turistica nova, Vol. 3 No. 1, 2009.


Datum izdavanja: svibnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 18. 11. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uloga kulturnog turizma u procesu urbane regeneracije (str.5-26) hrvatskidoc 449 KB
The Role of Cultural Tourism in the Process of Urban Regeneration (str.5-26) engleskidoc 451 KB
Lidija Petrić, Davorka Mikulić
Izvorni znanstveni članak
 
UPRAVLJANJE PRIHODOM U HOTELSKOJ INDUSTRIJI U SUSRET RECESIJI (str.27-46) hrvatskidoc 274 KB
REVENUE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY FACES THE RECESSION (str.27-46) engleskidoc 241 KB
Damir Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
IDENTITETSKA MAPA I URBANA KOMUNIKACIJA - prilog teorijskom promišljanju zatečenog identiteta i metodologijskom temeljenju projektiranog identiteta (str.47-71) hrvatskidoc 351 KB
THE IDENTITY MAP AND URBAN COMMUNICATION – a contribution to a theoretical approach to given identity and to the creation of a methodological basis for projected identity (str.47-71) engleskidoc 121 KB
Feđa Vukić, Branimir Paškvan
Izvorni znanstveni članak
 
POSTIZANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PRIMJENOM ELEMENATA ODRŽIVOG RAZVOJA (str.73-85) hrvatskidoc 110 KB
ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (str.73-85) engleskidoc 86 KB
Mahira Tanković, Mirjana Matešić
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA ODNOSA S JAVNOŠĆU U MARKETINGU TURISTIČKIH DESTINACIJA (str.87-109) hrvatskidoc 229 KB
THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN THE MARKETING OF TOURIST DESTINATIONS IN CROATIA (str.87-109) engleskidoc 224 KB
Marinko Jakovljević
Izvorni znanstveni članak
 
PRIHVAĆANJE I PREDODŽBA O DJELOTVORNOSTI BIOMETRIJE I OSTALIH SIGURNOSNIH POSTUPAKA U ZRAČNIM LUKAMA (str.111-136) hrvatskidoc 388 KB
ACCEPTANCE AND PERCEIVED EFFECTIVENESS OF BIOMETRICS AND OTHER AIRPORT SECURITY PROCEDURES (str.111-136) engleskidoc 319 KB
Ljudevit Pranić, Wesley S. Roehl, David B. West
Izvorni znanstveni članak
 
OBILJEŽJA PONUDE KULTURNOG TURIZMA DALAMTINSKIH ŽUPANIJA (str.137-162) hrvatskidoc 144 KB
FEATURES OF THE CULTURAL TOURISM OFFER OF DALMATIAN COUNTIES (str.137-162) engleskidoc 147 KB
Mili Razović
Izvorni znanstveni članak
 
CCP (Critical Control Point) u postupku implementacije HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point) u hotelsko-ugostiteljskim objektima RH (str.163-181) hrvatskidoc 256 KB
CRITICAL CONTROL POINT (CCP) IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) IN HOSPITALITY FACILITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.163-181) engleskidoc 237 KB
Mirko Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
MATEMATIKA U STUDIJU TURISTIČKOG I HOTELSKOG MENADŽMENTA (str.183-193) hrvatskidoc 81 KB
MATHEMATICS IN TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT STUDIES (str.183-193) engleskidoc 79 KB
Alma Andabaka
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 72.575 *