hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 1996.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 72 KB
Kazalo  
Dunja Rihtman-Auguštin CURRICULUM VITAE (str.9-29) engleskipdf 851 KB
Anamarija Starčević-Štambuk
Životopis
 
Talking with Dunja (str.31-49) engleskipdf 763 KB
Aleksandra Muraj
Ostalo
 
O MIZOGINIM PRIČAMA (str.51-68) hrvatskipdf 795 KB
ON MISOGYNOUS STORIES (str.68-69) engleskipdf 795 KB
Maja Bošković-Stulli
Izvorni znanstveni članak
 
SUSRET HISTORIJE I ANTROPOLOGIJE (str.71-86) hrvatskipdf 699 KB
ENCOUNTER OF HISTORY AND ANTHROPOLOGY (str.86-86) engleskipdf 48 KB
Mirjana Gross
Izvorni znanstveni članak
 
NACIONALNA ETNOLOGIJA PREMA EUROPSKOJ ETNOGRAFIJI (str.87-97) hrvatskipdf 477 KB
NATIONALE VOLKSKUNDE VERSUS EUROPÄISCHE ETHNOGRAPHIE (str.97-97)  
Olaf Bockhorn
Izvorni znanstveni članak
 
IDENTITETI IZMEĐU SJEĆANJA I INTEGRACIJE (str.99-119) hrvatskipdf 38 KB
(str.120-120) njemačkipdf 908 KB
Ina-Maria Greverus
Izvorni znanstveni članak
 
REKONSTRUKCIJA IDENTITETA I ULOGA NACIONALNE ETNOLOGIJE: PROMATRANJE IZDALEKA ILI AKTIVNO SUDJELOVANJE (str.121-137) hrvatskipdf 909 KB
RECONSTRUCTION OF IDENTITY AND THE ROLE OF NATIONAL ETHNOLOGY: DETACHED OBSERVATION OR ACTIVE PARTICIPATION (str.137-137) engleskipdf 64 KB
Mirjana Prošić-Dvornić
Izvorni znanstveni članak
 
DRŽAVA JE HTJELA DA TAKO BUDE, A NAROD I ONAKO NIKAD NE MOŽE (IĆI ) PROTIV DRŽAVE (str.139-155) hrvatskipdf 54 KB
THE STATE WANTS IT SO, AND THE FOLK CANNOT DO ANYTHING AGAINST THE STATE ANYWAY (str.155-155) engleskipdf 864 KB
Borut Brumen
Izvorni znanstveni članak
 
KRŠĆANSTVO U KONTEKSTU POSTTOTALITARIZMA U BUGARSKOJ (str.157-164) hrvatskipdf 38 KB
CHRISTIANITY WITHIN THE CONTEXT OF THE POST-TOTALITARIAN TRANSITION IN BULGARIA (str.164-164) engleskipdf 377 KB
Milena Benovska-Subkova
Izvorni znanstveni članak
 
NAČIN ŽIVOTA - POVIJEŠĆU UVJETOVANA STRUKTURA (str.165-169) hrvatskipdf 31 KB
THE WAY OF LIFE - A HISTORICALLY CONDITIONED STRUCTURE (str.170-170) engleskipdf 263 KB
Slavko Kremenšek
Izvorni znanstveni članak
 
NARODNI ZNAČAJ I PROVINCIJALIZAM KAO ALTERNATIVA I PARADOKS - NA PRIMJERU POLJSKE KULTURE (str.171-177) hrvatskipdf 47 KB
FOLK CHARACTER AND PROVINCIALISM AS AN ALTERNATIVE AND PARADOX - EXEMPLIFIED BY POLISH CULTURE (str.178-178) engleskipdf 349 KB
Czeslav Robotycki
Izvorni znanstveni članak
 
KONSTRUKCIJA MODELA OBITELJI U EUROPI I POVIJEST OBITELJI U HRVATSKOJ (str.179-195) hrvatskipdf 110 KB
THE CONSTRUCTION OF FAMILY MODELS IN EUROPE AND FAMILY HISTORY IN CROATIA (str.195-196) engleskipdf 859 KB
Jasna Čapo-Žmegač
Izvorni znanstveni članak
 
ETNIČKI STEREOTIPI U RANIM EUROPSKIM ETNOGRAFIJAMA: PROUČAVANJE/PRIMJER HABSBURŠKOGA JADRANA OD OKO 1770. DO 1815. (str.197-208) hrvatskipdf 49 KB
ETHNIC STEREOTYPES IN EARLY EUROPEAN ETHNOGRAPHIES: A CASE STUDY OF THE HABSBURG ADRIATIC C. 1770-18151 (str.209-209) engleskipdf 634 KB
Catherine Carmichael
Izvorni znanstveni članak
 
LUJO MATUTINOVIĆ (1765.-1844.) ISTRAŽIVAČKI IZAZOVI ŽIVOTOPISA JEDNOGA NEPOZNATOG MARŠALA (str.211-237) hrvatskipdf 1 MB
LUJO MATUTINOVIC (1765-1844) Les défis de recherche de la biographie d'un maréchal inconnu (str.238-238) francuskipdf 52 KB
Drago Roksandić
Izvorni znanstveni članak
 
ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U HRVATSKOJ OD 1919. DO 1940. GODINE (str.239-262) hrvatskipdf 36 KB
ETHNOLOGICAL RESEARCH IN CROATIA: 1919 TO 1940 (str.263-263) engleskipdf 1 MB
Vjera Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
PUNI KRUG STOLJEĆA: ETNOGRAFSKI REALIZAM U HRVATSKOJ ETNOLOGIJI KRAJA DEVETNAESTOG I KRAJA DVADESETOG STOLJEĆA (str.265-282) hrvatskipdf 108 KB
THE FULL CIRCLE OF THE CENTURY: ETHNOGRAPHIC REALISM IN CROATIAN ETHNOLOGY OF THE LATE NINETEENTH AND THE LATE TWENTIETH CENTURIES (str.282-283) engleskipdf 934 KB
Ines Prica
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKE RATNOG VREMENA: STRADALNICI I NADA (str.285-309) hrvatskipdf 1 MB
PICTURING THE TIMES OF WAR: TH E SUFFERERS AND HOPE (str.309-310) engleskipdf 109 KB
Zorica Vitez
Prethodno priopćenje
 
OD ŽENSKOG K MUŠKOM - OD MUŠKOG K ŽENSKOM: "TREĆI SPOL" U GLAZBENOM ŽIVOTU ROMA NA KOSOVU (str.311-324) hrvatskipdf 56 KB
FEMALE TO MALE - MALE TO FEMALE: THIRD GENDER IN THE MUSICAL LIFE OF THE GYPSIES IN KOSOVO (str.324-324) engleskipdf 579 KB
Svanibor Pettan
Izvorni znanstveni članak
 
PROCESI MODERNIZACIJE U BUGARSKOM DRUŠTVU U OGLEDALU POPULARNE KNJIŽEVNOSTI (1880.-1914.) (str.325-354) hrvatskipdf 38 KB
MODERNISIERUNGSPROZESSE IN DER BULGARISCHEN GESELLSCHAFT IM SPIEGEL DER POPULARLITERATUR (1880-1914) (str.355-355) njemačkipdf 1 MB
Juliana Roth, Klaus Roth
Izvorni znanstveni članak
 
ZAGREBAČKA USMENA TRADICIJA IZMEĐU LJUBAVI I POLITIKE (str.357-379) hrvatskipdf 1 MB
ZAGREB ORAL TRADITION BETWEEN LOVE AND POLITICS (str.380-380) engleskipdf 53 KB
Ljiljana Marks
Izvorni znanstveni članak
 
USMENE PJESME U KONTEKSTU OBIČAJA I OBREDA (str.381-399) hrvatskipdf 58 KB
ORAL POEMS IN THE CONTEXT OF CUSTOMS AND RITUALS (str.399-399) engleskipdf 854 KB
Tanja Perić-Polonijo
Izvorni znanstveni članak
 
GESUNKENES GETRUNKENES KULTURGUT: VINSKI STATUTI POD STARIMI KROVOVI (str.401-427) hrvatskipdf 1 MB
GESUNKENES GETRUNKENES KULTURGUT: THE WINE STATUTES UNDER THE ANCIENT ROOFS (str.427-428) engleskipdf 93 KB
Ivan Lozica
Izvorni znanstveni članak
 
 
 
Olaf Bockhorn
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 36.155 *