hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 1 No. 7
Datum izdavanja: listopada 2009.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Stavovi i nazivlje (str.1-4) hrvatskipdf 52 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja (str.5-23) hrvatskipdf 174 KB
Positive Attitude of Croatian Standard Language as a Condition for its Successful Mastering (str.5-23)  
Marko Alerić, Tamara Gazdić-Alerić
Prethodno priopćenje
 
Prihvaćenost novoga poretka poučavanja padeža (str.24-58) hrvatskipdf 653 KB
The Attitude to the New Approach to Teaching Cases Proposed by the Croatian Language Curriculum (str.24-58)  
Vesna Bjedov
Izvorni znanstveni članak
 
Proširenost glagolskih predmetaka (str.59-76) hrvatskipdf 223 KB
The spreadity of verbal prefixes (str.59-76)  
Zrinka Jelaska, Zrinka Kolaković
Izvorni znanstveni članak
 
Pristup obradi leksičkih jedinica u nastavi hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (str.77-93) hrvatskipdf 175 KB
Approach to lexical items in teaching Croatian as a second and foreign language (str.77-93)  
Sanda Lucija Udier
Pregledni rad
 
SLA i OVIJ: što se krije iza skraćenice? (str.95-109) hrvatskipdf 176 KB
SLA and OVIJ: What's behind the acronym? (str.95-109)  
Marta Medved Krajnović
Pregledni rad
 
Vrjednovanje terminoloških radova (str.110-119) hrvatskipdf 128 KB
The evaluation of terminological papers (str.110-119)  
Milica Mihaljević
Prethodno priopćenje
 
Važnost razgovaranja u poučavanju jezika (str.121-126) hrvatskipdf 89 KB
Marija Bilić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Usporedna povijest standardizacijskih procesa u zapadnim južnoslavenskim jezicima (str.127-131) hrvatskipdf 70 KB
Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dani hrvatskoga jezika u Grazu (str.133-135) hrvatskipdf 56 KB
Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije Riječke kroatističke škole (str.136-138) hrvatskipdf 65 KB
Željka Macan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (str.139-145) hrvatskipdf 100 KB
Tamara Gazdić-Alerić, Katarina Aladrović
Crtice
 
Posjeta: 21.528 *