hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. X No. 6
Datum izdavanja: studenoga 2008.

Objavljen na Hrčku: 15. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Dioksini (str.402-404) hrvatskipdf 150 KB
Lidija Kozačinski
Kratko priopćenje
 
Iz Hrvatske agencije za hranu (str.404-408) hrvatskipdf 410 KB
Brigita Hengl
Crtice
 
PRAVILNIK O ODREIVANJU MINIMALNIH PRAVILA ZA ZAŠTITU PILICA KOJI SE UZGAJAJU ZA PROIZVODNJU MESA (NN 79/08) (str.408-412) hrvatskipdf 206 KB
Pregledni rad  
CARNES DO CONTINENTEVLASTITI MESNI POGON OSIGURAVA KVALITETU I SVJEŽINU U SUPERMARKETIMA (str.414-415) hrvatskipdf 420 KB
Ostalo  
ZRACENJE TRUPOVA MALIM DOZAMA ELEKTRONSKIH ZRAKA MOŽE BITI VAŽNA POMOC U POVECANJU SIGURNOSTI GOVEDINE (str.416-418) hrvatskipdf 374 KB
Nina Torti
Crtice
 
MESNATOST I SASTAV KLAONICKI OBRAENIH TRUPOVA SVINJA U HRVATSKOJ (str.422-428) hrvatskipdf 471 KB
LEANNESS AND CARCASS COMPOSITION OF PIGS IN CROATIA (str.452-458) engleskipdf 461 KB
Robert Ukmar, Ivona Đurkin, Gordana Kralik, Antun Petričević, Goran Kušec, Zlata Maltar
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U ALOMETRIJSKIM I DINAMICKIM MODELIMA U ISTRAŽIVANJU RASTA SVINJA (str.429-434) hrvatskipdf 145 KB
ALLOMETRIC VS. DYNAMIC MODELS IN THE INVESTIGATION OF PIG GROWTH (str.459-464) engleskipdf 255 KB
Goran Kušec, Ivona Đurkin, Gordana Kralik, Ulrich Baulain, Erhardt Kallweit
Izlaganje sa skupa
 
SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI (str.435-439) hrvatskipdf 171 KB
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE FOOD INDUSTRY (str.465-467) engleskipdf 93 KB
Ivana Filipović, Bela Njari, Lidija Kozačinski, Željka Cvrtila Fleck, Branimir Mioković, Nevijo Zdolec, Vesna Dobranić
Izlaganje sa skupa
 
UTJECAJ KALIBRA I ENERGIJE ZRNA NA OŠTECENJE TKIVA I GUBITAK MESNE MASE U ODSTRIJELJENIH DIVLJIH SVINJA (str.438-443)  
INFLUENCE OF CALIBER AND BULLET ENERGY ON TISSUE DAMAGE AND LOSS OF MEAT MASS IN HUNTED WILD BOARS (str.468-473)  
Alen Slavica, Siniša Tomić, Dean Konjević, Zdravko Janicki, Krešimir Severin, Emil Srebočan
Stručni rad
 
INTERAKTIVNA KOMUNIKACIJA - NOVI MODEL KOMUNIKACIJE O RIZICIMA U HRANI (str.444-449) hrvatskipdf 445 KB
INTERACTIVE COMMUNICATION - A NEW MODEL OF COMMUNICATION ON RISKS IN FOOD (str.474-478) engleskipdf 245 KB
Boris Antunović, Robert Rubil, Vedran Poljak, Vesna Dobranić
Stručni rad
 
Posjeta: 57.140 *