hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Endogejski i špiljski Coleoptera Balkana. VIII. Dvije nove špiljske vrste Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) s otoka Mljeta, Hrvatska (str.207-219)  
Endogean and cavernicolous Coleoptera of the Balkans. VIII. Two new cavernicolous Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) from the island of Mljet, Croatia (str.207-219) engleskipdf 2 MB
Peter Hlavač, Branko Jalžić
Izvorni znanstveni članak
 
Endogejski i špiljski Coleoptera Balkana. IX. Bilješke o rodu Tychobythinus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) s jadranske obale s opisom nove vrste (str.221-228)  
Endogean and cavernicolous Coleoptera of the Balkans. IX. Notes on Tychobythinus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from the Adriatic coast, with a description of a new species (str.221-228) engleskipdf 454 KB
Peter Hlavač, Branko Jalžić
Izvorni znanstveni članak
 
Minosaphaenops croaticus, nova vrsta špiljskog trehina iz Hrvatske, s opisom mužjaka vrste Derossiella nonveilleri Quéinnec (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) (str.229-242)  
Minosaphaenops croaticus, new species of the cave dwelling Trechinae beetle from Croatia, with description of male specimen of Derossiella nonveilleri Quéinnec (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) (str.229-242) engleskipdf 632 KB
Roman Lohaj, Branko Jalžić
Izvorni znanstveni članak
 
Obalčari (Insecta, Plecoptera) u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj (str.243-254)  
Stoneflies (Insecta, Plecoptera) from museum collections in Croatia (str.243-254) engleskipdf 338 KB
Aleksandar Popijač, Ignac Sivec
Izvorni znanstveni članak
 
Novi podaci o rasprostranjenosti Cobitis elongatoides Bãcescu & Maier, 1969 u središnjoj Hrvatskoj i pratećoj ihtiofauni (str.255-262)  
New data on the distribution of Cobitis elongatoides Bãcescu & Maier, 1969 in central Croatia with accompanying ichthyofauna (str.255-262) engleskipdf 336 KB
Antun Delić, Matija Bučar, Dalibor Jugović, Iva Mihoci, Mladen Kučinić
Izvorni znanstveni članak
 
Nova vrsta iz roda Cephennodes Reitter, 1883 iz Tajlanda (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae) (str.263-266)  
A new species of the genus Cephennodes Reitter, 1883 from Thailand (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae) (str.263-266) engleskipdf 367 KB
Miroslav Stevanović
Izvorni znanstveni članak
 
Rod Pulvinaria Targioni Tozzetti, 1866 (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) s posebnim osvrtom na vrstu Pulvinaria hydrangeae Steinweden, 1946 kao novozabilježenu u fauni Hrvatske (str.267-278)  
The genus Pulvinaria Targioni Tozzetti, 1866 (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) with special regard to Pulvinaria hydrangeae Steinweden, 1946 as a newly recorded species in the fauna of Croatia (str.267-278) engleskipdf 4 MB
Tatjana Masten Milek, Marija Ivezić, Mladen Šimala
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološko istraživanje duodenuma kod male azijske tekunice (Spermophilus xanthoprymnus) (str.279-285)  
Morphological investigations on the duodenum in sousliks (Spermophilus xanthoprymnus) (str.279-285) engleskipdf 373 KB
Z. Ender Özkan, Sema Timurkaan, Ramazan Ilgün
Izvorni znanstveni članak
 
Zanemareni hibridi roda Prunella (Lamiaceae) u hrvatskoj flori (str.287-294)  
Overlooked hybrids of Prunella L. in Croatian flora (str.287-294) engleskipdf 334 KB
Vedran Šegota, Antun Alegro, Vladimir Hršak
Izvorni znanstveni članak
 
Novi podaci o vaskularnim biljkama otoka Mljeta (južna Dalmacija, Hrvatska) (str.295-307)  
New records of vascular plants for the island of Mljet (southern Dalmatia, Croatia) (str.295-307) engleskipdf 287 KB
Igor Boršić, Nenad Jasprica, Katija Dolina
Izvorni znanstveni članak
 
Flora otoka Vrgade i okolnih otočića (str.309-333)  
Flora of the island of Vrgada and the surrounding islets (str.309-333) engleskipdf 253 KB
Lada Piljac-Kosović, Marija Pandža
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju vaskularne flore Nacionalnog parka »Krka« (str.335-352)  
A contribution to the knowledge of vascular flora of Krka National Park (str.335-352) engleskipdf 302 KB
Milenko Milović, Božena Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrsta Carex randalpina B. Walln. i asocijacija Filipendulo ulmariae-Caricetum randalpinae ass. nov. hoc loco u Hrvatskoj (str.353-366)  
The species Carex randalpina B. Walln. and association Filipendulo ulmariae-Caricetum randalpinae ass. nov. hoc loco in Croatia (str.353-366) engleskipdf 1 MB
Zvjezdana Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Lišajevi otoka Krka (Sjeverni Jadran, Hrvatska) (str.367-385)  
Lichen mycota from the island of Krk (northern Adriatic Sea, Croatia) (str.367-385) engleskipdf 249 KB
Siniša Ozimec, Tihomir Florijančić, Anđelko Opačak, Zlatko Puškadija, Jasenka Topić
Izvorni znanstveni članak
 
Suaeda vera Forsk. ex J. F. Gmelin u biljnom pokrovu Hrvatske (str.387-391)  
Suaeda vera Forsk. ex J. F. Gmelin in the plant cover of Croatia (str.387-391) engleskipdf 69 KB
Ivo Trinajstić
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi nalaz ramenonožaca iz eocena u Egiptu (str.393-400)  
First record of brachiopods from the Eocene of Egypt (str.393-400) engleskipdf 683 KB
Maria Aleksandra Bitner, Mohamed Boukhary
Izvorni znanstveni članak
 
Kratki prikaz tribusa Alysseae (Brassicaceae) u Hrvatskoj s nekim taksonomskim novostima (str.401-426)  
A short synopsis of the tribe Alysseae (Brassicaceae) in Croatia with some taxonomic novelties (str.401-426) engleskipdf 2 MB
Miško Plazibat
Pregledni rad
 
Dugoročno praćenje samotnog prugastog dupina (Stenella coeruleoalba) u priobalnom području Vinodolskog kanala, sjeverni Jadran (str.427-436)  
Long-term inshore observation of a solitary striped dolphin, Stenella coeruleoalba, in the Vinodol Channel, Northern Adriatic Sea (Croatia) (str.427-436) engleskipdf 270 KB
Nikolina Rako, Draško Holcer, Caterina Maria Fortuna
Kratko priopćenje
 
Prvi nalaz stepskog guža Dolichophis caspius (Gmelin, 1789), (Reptilia: Colubridae) na otoku Olibu, Hrvatska (str.437-442)  
First record of Dolichophis caspius (Gmelin, 1789), (Reptilia: Colubridae) on the island of Olib, Croatia (str.437-442) engleskipdf 2 MB
Eduard Kletečki, Joszef Lanszki, Balasz Trócsányi, Jasmina Mužinić, Jenö Purger
Kratko priopćenje
 
Danji i noćni leptiri zabilježeni na području NP Mljet – rezultati istraživanja iz 2006. godine (str.443-447)  
Moths and butterflies (Lepidoptera) found in the area of the Mljet National Park – results of the research performed in 2006 (str.443-447) engleskipdf 161 KB
Jacek Kazimierczak
Kratko priopćenje
 
Prvi nalaz tulara Rhyacophila laevis Pictet, 1834 (Insecta: Trichoptera) u Hrvatskoj (str.449-453)  
First record of caddisfly Rhyacophila laevis Pictet, 1834 (Insecta: Trichoptera) in Croatia (str.449-453) engleskipdf 516 KB
Renata Ćuk, Ivan Vučković
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 26.761 *