hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2009.

Objavljen na Hrčku: 30. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog Varaždina (str.5-33) hrvatskipdf 616 KB
The Urban Development and Spatial Organisation of Medieval Varaždin (str.5-33)  
Mirela Slukan Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Diplomatička analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine (str.35-102) hrvatskipdf 429 KB
A Diplomatic Analysis of the Charters of the Bans of Slavonia from the Period 1323–1381 (str.35-102)  
Éva B. Halász
Izvorni znanstveni članak
 
Korčulanske mjere za dužinu i površinu od 15. – 19. stoljeća (str.103-120) hrvatskipdf 223 KB
Measures for Length and Surface Area of Korčula from the Fifteenth to the Nineteenth Century (str.103-120)  
Marija Zaninović-Rumora
Izvorni znanstveni članak
 
“Benemerita nazione”: albanski vojnici i časnici u Zadru (16. – 18. stoljeće) (str.121-164) hrvatskipdf 315 KB
Benemerita nazione: Albanian Soldiers and Officers in Zadar (from the Sixteenth to the Eighteenth Century) (str.121-164)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovštine (skule) župe sv. Eufemije u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljeću (str.165-227) hrvatskipdf 1 MB
The Confraternities of the Parish of St. Euphemia in Sutomišćica on the Island of Ugljan in the Eighteenth Century (str.165-227)  
Grozdana Franov Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura stanovništva Srijema prema vjeroispovijesti u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća na osnovu podataka kanonskih vizitacija (str.229-291) hrvatskipdf 343 KB
The Population of Srijem According to Confessional Structure in the Second Half of the Eighteenth and at the Beginning of the Nineteenth Century, Based on the Data from Canonical Visitations (str.229-291)  
Dubravka Božić Bogović
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. – 1867. godine. Prilog istraživanju njegove političke djelatnosti (str.293-318) hrvatskipdf 207 KB
Ivan Kukuljević in the Political Life of Croatia from 1843 to 1867. A Contribution to the Research into His Political Activity (str.293-318)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Akademijin knjižničar Ivan Krstitelj Tkalčić (str.319-328) hrvatskipdf 152 KB
Ivan Krstitelj Tkalčić, the Librarian of the Academy (str.319-328)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Treći dio: Isprave iz razdoblja 1538. – 1545. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić (str.331-365) hrvatskipdf 194 KB
Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of Croatian Academy of Sciences and Arts. Third Part: Charters from the Period from 1538 to 1545. Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, Prepared for Publishing by Maja Katušić (str.331-365)  
Maja Katušić
Stručni rad
 
Herman Dalmatin/Hermannus Dalmata (oko 1105./1110. – posl. 1154.), De indagatione cordis. O preispitivanju srca, Croatica Christiana – Fontes, sv. 27, Scripta auctorum Medii aevi 5, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, rujan 2009., 136 str. (str.369-371) hrvatskipdf 69 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550), priredili Zoran Ladić i Elvis Orbanić, Spisi istarskih bilježnika I, Spisi labinskih bilježnika, sv. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2008., 353 str. (str.371-373) hrvatskipdf 71 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Epistolae et communicationes rectorum Antibarensium, Dulcinensium, Buduensium et Castri Novi. Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog, prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić, kazala izradili Maja Katušić i Ivan Majnarić, Epistolae et communicationes rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae. Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 55, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009., 298 str. (str.373-375) hrvatskipdf 71 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.-1628.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 18, Glagoljski rukopisi 7, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2009., 300 str. (str.375-377) hrvatskipdf 60 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam, editio princeps, priredio Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (u suradnji s Dominikanskim samostanom Sv. Dominika u Dubrovniku), Posebna izdanja, serija Monumenta historica Ragusina, knj. 8., Zagreb – Dubrovnik, 2008., 597 str. (str.377-379) hrvatskipdf 58 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Historia Scepusii. Dejiny Spiša. Dzieje Spisza [Povijest Šipuša], sv. 1, ur. Martin Homza i Stanisław A. Sroka, Slovensko-poľská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR a Ministerstva vedy a vyššieho školstva PR/Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP–Katedra slovenských dejín UK FiF Bratislava–Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Bratislava – Krakov, 2009., 663 str. (str.379-382) hrvatskipdf 76 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Majnarić, Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.–1204.), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008. 207 str. (str.383-384) hrvatskipdf 58 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz
 
Irena Benyovsky Latin, Srednjovjekovni Trogir – prostor i društvo, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2009., 297 str. (str.384-386) hrvatskipdf 63 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Paul Freedman, Out of the East: Spices and the Medieval Imagination, Yale University Press, New Haven – London, 2008., X + 275 str. (str.386-389) hrvatskipdf 73 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz
 
Petar Runje, Duhovni život na zadarskim otocima u kasnome srednjem vijeku, Gradska knjižnica Zadar, Zadar, 2008., 342 str. (str.389-391) hrvatskipdf 61 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz
 
Pavao Maček, Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca: Rodoslovna rasprava: S priloženim rodoslovnim stablom, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Radovi, knj. 17, Zagreb, 2008., 584 str. + 2 rodoslovne tablice (str.391-393) hrvatskipdf 64 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz
 
Pavao Maček – Ivan Jurković, Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do 17. stoljeća), Mala Biblioteka, knjiga 2, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2009., 291 str. (str.394-395) hrvatskipdf 62 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb – Dubrovnik, 2007., 295 str. (str.396-398) hrvatskipdf 64 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Otok Rava (ur. Josip Faričić), Sveučilište u Zadru – Razred za prirodne znanosti HAZU – Matica hrvatska Zadar – Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zadar, 2008., 610 str. (str.398-401) hrvatskipdf 59 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale, Zavičajni muzej Poreštine – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, Poreč, 21.-23. svibnja 2009. (str.402-405) hrvatskipdf 80 KB
Jurković Ivan
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 50., Zagreb-Zadar 2008., 355 str. (str.405-408) hrvatskipdf 72 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 47, Zagreb – Dubrovnik 2009., 391 str. (str.408-412) hrvatskipdf 77 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 27, br. 34 (264 str.) – 35 (352 str.), Zagreb, 2008. (str.412-415) hrvatskipdf 79 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Croatica christiana periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. XXXII, br. 61 (184 str.) – 62 (218 str.), Zagreb, 2008. (str.415-417) hrvatskipdf 74 KB
Ana Mešić
Recenzija, Prikaz
 
Historijski zbornik, god. LXI, br. 1 (246 str.) – br. 2 (480 str.), Zagreb 2008. (str.418-420) hrvatskipdf 67 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz
 
Medium Aevum Quotidianum, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit Österreichische Akademie der Wissenschaften, Krems 2009., br. 58, 71 str. (str.421-423) hrvatskipdf 82 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles (Zbornik srednjovjekovne civilizacije, 10. – 12. st.), 50e année, Centre d'études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2007., br. 197-200, 446 str. i 200b: Bibliographie, 199 str. (str.423-429) hrvatskipdf 111 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles (Zbornik srednjovjekovne civilizacije, 10. – 12. st.), 51er année, Centre d'études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2008., br. 201-204, 413 str. (str.429-434) hrvatskipdf 98 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 22.915 *