hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Ustavne promjene i dileme konstitucionalizma (str.649-666) hrvatskipdf 195 KB
Constitutional changes and the dilemmas of constitutionalism (str.649-666)  
Arsen Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog kriminala (str.667-685) hrvatskipdf 198 KB
Antiterrorism in the context of the war against organised crime (str.667-685)  
Saša Šegvić
Izlaganje sa skupa
 
Prikrivene istražne radnje u borbi protiv organiziranog kriminaliteta – primjer Bosne i Hercegovine (str.687-700) hrvatskipdf 156 KB
Hidden investigative action in the fight against organised crime- the example of Bosnia and Herzegovina (str.687-700)  
Hajrija Sijerčić-Čolić
Izlaganje sa skupa
 
Organised crime in Serbia (str.701-709)  
Organizovani kriminal u Srbiji (str.701-709) srpskipdf 137 KB
Momčilo Grubač
Izlaganje sa skupa
 
Zaštita svjedoka u postupcima za kaznena djela organiziranog kriminaliteta (str.711-732) hrvatskipdf 187 KB
Witness protection in the organized crime criminal procedures (str.711-732)  
Matko Pajčić
Izlaganje sa skupa
 
Vrhovni sud u Republici Hrvatskoj, Sr Njemačkoj Republici Sloveniji i Austriji (str.733-745) hrvatskipdf 148 KB
Supreme courts in Republic of Croatia, Germany and Austria (str.733-745)  
Milijan Sesar
Prethodno priopćenje
 
Suvremeni konstitucionalizam i ''nova'' dioba vlasti (str.747-779) hrvatskipdf 244 KB
Modern constitutionalism and the ‘new’ division of power (str.747-779)  
Petar Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
„Značajni dio zajedničkog tržišta“ kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici (str.781-793) hrvatskipdf 192 KB
A substantial part of the common market as one of the conditions in art. 82 of the EC treaty (str.781-793)  
Ana Pošćić
Pregledni rad
 
Temeljni zakoni Francuskog kraljevstva (lois fondamentales) (str.795-811) hrvatskipdf 208 KB
Fundamental laws of the French kingdom (lois fondamentales) (str.795-811)  
Petar Radošević
Pregledni rad
 
Stambeni odnosi u svjetlu reintegracije hrvatskog pravnog poretka u kontinentalnoeuropski pravni krug (str.813-828) hrvatskipdf 192 KB
The rights on the fl at in the context of reintegration of Croatian Legal System into Continental European legal family (str.813-828)  
Milan Franić
Stručni rad
 
Inspekcijski nadzor stranih brodova u lukama Republike Hrvatske (str.829-843) hrvatskipdf 188 KB
The inspection of foreign ships in Croatian ports (str.829-843)  
Ivana Ljubičić
Pregledni rad
 
Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor Urednici: Siniša Rodin, Tamara Čapeta i Iris Goldner Lang, Narodne Novine, Zagreb 2009., str. 410 (str.847-851) hrvatskipdf 119 KB
Arsen Bačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jasna Omejec: Vijeće europe i Europska unija – institucionalni i pravni okvir, Novi Informator, Zagreb, 2008., str. 457 (str.853-855) hrvatskipdf 130 KB
Petar Bačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatsko ustavno sudovanje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Zagreb, 2009., str. 40 (str.857-860) hrvatskipdf 140 KB
Petar Bačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Debates in Family law around the Globe at the Dawn of the 21st Century Katharina Boele-Woelki (ed), European Family Law Series, Intersentia, Antwerp–Oxford–Portland 2009, str. 414 (str.861-863) hrvatskipdf 101 KB
Ana Radina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 33.740 *