hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 16 No. 4, 2009.


Tehnički vjesnik,Vol. 16 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 29. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Procedure for determination of harmonic distortion along the distribution network (str.1-26) engleskipdf 343 KB
Postupak za određivanje harmonične distorzije uzduž distribucijske mreže (str.19-26)  
Marinko Stojkov, Kruno Trupinić, Srete Nikolovski
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga kriogenika u postupcima strojne obrade (str.3-10)  
The role of cryogenics in machining processes (str.3-10) engleskipdf 363 KB
Franci Pušavec, Antun Stoić, Janez Kopač
Izvorni znanstveni članak
 
Bolja spektralna iskoristivost linka za višestruke kapacitete koji pokazuju prometnu međuovisnost (str.11-18)  
Better bandwidth utilization of multiple link capacities with mutual traffic correlation (str.11-18) engleskipdf 420 KB
Srećko Krile, Drago Žagar, Goran Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Optimizacija procesa istiskivanja primjenom genetskog algoritma i konvencionalnih tehnika (str.27-33)  
Optimization of extrusion process by genetic algorithms and conventional techniques (str.27-33) engleskipdf 469 KB
Zoran Jurković, Miran Brezočnik, Branko Grizelj, Vesna Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrednovanje kinematičkih struktura robota za zavarivanje na temelju koncepcijskih modela primjenom metode potencijala (str.35-45)  
Welding robots kinematic structures evaluation of based on conceptual models using the Potential method (str.35-45) engleskipdf 581 KB
Željko Ivandić, Todor Ergić, Milan Kljajin
Izvorni znanstveni članak
 
Anketa o troškovima prekida opskrbe električnom energijom potrošača i proračun očekivanih šteta potrošača (str.47-53)  
Survey on customer power supply interruption costs and calculation of expected customer damages (str.47-53) engleskipdf 152 KB
Damir Šljivac, Zdenko Šimić, Marinko Stojkov
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje utjecaja osposobljenosti tvrtke za implementaciju TQM-a na efikasnost poslovanja tvrtke (str.55-62) hrvatskipdf 127 KB
An empirical investigation - Impact of company competence for TQM implementation on company business efficiency (str.55-62)  
Marija Šiško Kuliš
Izvorni znanstveni članak
 
Otpornost betona na djelovanje smrzavanja i odmrzavanja (str.63-74)  
Concrete resistance to freezing and thawing effects (str.63-74) engleskipdf 315 KB
Ana Hranilović Trubić, Dunja Mikulić, Srđan Uzelac
Prethodno priopćenje
 
Istraživanje mogućnosti primjene premaza nove generacije u zaštiti čelične konstrukcije od korozije (str.75-79)  
Research into the possibility of using the new generation paint systems for the anticorrosion protection of steel structures (str.75-79) engleskipdf 252 KB
Stjepan Aračić, Dragomir Krumes, Tatjana Matičević
Prethodno priopćenje
 
Primjena ekspertnih sustava kod određivanja najpovoljnijeg dobavljača u pojedinačnoj proizvodnji (str.81-86)  
Application of expert system for determination of the most beneficial suppliers in single production (str.81-86) engleskipdf 419 KB
Roberto Lujić, Tomislav Šarić, Goran Heffer
Prethodno priopćenje
 
Analiza značajki mehanizama ultra­lake teleskopske dizalice/podesta (str.87-91)  
Ultra-light telescopic crane/platform mechanisms feature analysis (str.87-91) engleskipdf 1 MB
Todor Ergić, Željko Ivandić
Prethodno priopćenje
 
Mjerenje deformacije uporabom stereometrije (str.93-99)  
Measurement of strain using stereometry (str.93-99) engleskipdf 455 KB
Jasmina Lozanović, Nenad Gubeljak, Aleksandar Sedmak
Pregledni rad
 
Analiza portfelja kao koristan alat strateškog menadžmenta pri formuliranju strategije (str.101-105)  
Portfolio analysis – a useful management tool (str.101-105) engleskipdf 148 KB
Samir Žic, Hari Hadžić, Milan Ikonić
Pregledni rad
 
Regeneracija oštećenog bata kovačkog čekića postupcima zavarivanja i navarivanja (str.107-113)  
Reparation of the damaged forging hammer mallet by hard facing and weld cladding (str.107-113) engleskipdf 319 KB
Vukić Lazić, Aleksandar Sedmak, Srbislav Aleksandrović, Dragan Milosavljević, Rajko Čukić, Vencislav Grabulov
Stručni rad
 
Izgradnja mini digestera za mezofilnu anaerobnu probavu (str.115-118)  
Building of a mini digester for mesophilic anaerobic digestion (str.115-118) engleskipdf 493 KB
Bogomir Muršec, Peter Vindiš
Stručni rad
 
Posjeta: 66.393 *