hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 52 No. 1, 2009.


Datum izdavanja: studenoga 2009.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
On the ethos of archivists  
O ethosu arhivista (str.9-24) hrvatskipdf 3 MB
Tomislav Škrbić
Izvorni znanstveni članak
 
Classification Systems of Imperial and Royal Regency in Zadar from 1814 to 1918  
Razredbeni/klasifikacijski sustavi C. k. Namjesništva u Zadru od 1814. do 1918. godine (str.25-66) hrvatskipdf 8 MB
Dubravka Kolić
Izvorni znanstveni članak
 
Problem of collecting oral records using Croatian war for independence as a sample - profession and ethics as prerequisites of its objective interpretation  
Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru domovinskog rata - struka i etika kao preduvjeti njegove objektivne interpretacije (str.67-79) hrvatskipdf 2 MB
Ana Holjevac Turković, Ante Nazor
Pregledni rad
 
Croatian heraldic periodicals: Vitezovic and Glasnik heraldike (Heraldry bulletin)  
Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike (str.81-127) hrvatskipdf 8 MB
Tomislav Galović
Pregledni rad
 
Contribution to the bibliography of published legal sources (statutes, laws, urbars, and notary books), and related juridico-historical studies for Istria, Kvarner littoral and its islands in the middle ages and early new age  
Prilog za bibliografiju objavljenih pravnih izvora (statuta, zakona, urbara i notarskih knjiga) i pravnopovijesnih studija za Istru, kvarnersko primorje i otoke u srednjem i ranom novom vijeku (str.129-170) hrvatskipdf 6 MB
Ozren Kosanović
Pregledni rad
 
Competencies of the Librarians in Special Archival Libraries: example of the Croatian State Archives Library  
Znanja i vještine knjižničara u specijalnim arhivskim knjižnicama na primjeru Knjižnice Hrvatskog državnog arhiva (str.171-181) hrvatskipdf 2 MB
Alisa Martek
Stručni rad
 
From the Union of Cultural and Educational Associations of Croatia to the Croatian Cultural Association (1948-1991): Contribution to the History of Artistic and Cultural Institutions in Croatia  
Od Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske do Hrvatskog sabora kulture (1948-1991): prilog poznavanju povijesti kulturno-umjetničkih društava Hrvatske (str.183-196) hrvatskipdf 2 MB
Mirjana Jukić
Pregledni rad
 
Prisoner's Letter of Catherine Zrinska from June 26th 1671  
Uzničko pismo Katarine Zrinske od 26. lipnja 1671. (str.197-203) hrvatskipdf 1 MB
Luka Vukušić
Prethodno priopćenje
 
Ljetna škola Fundamentals of the Conservation of Photographs, Bratislava, Slovačka, 21. srpnja-8. kolovoza 2008. (str.205-209) hrvatskipdf 919 KB
Hrvoje Gržina, Martina Kelava
Ostalo
 
43. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Trogir, 15-17. listopada 2008. (str.210-215) hrvatskipdf 1 MB
Angelika Milić
Ostalo
 
UNESCO/FIAF: Svjetski dan audiovizualne baštine! (World Day for Audiovisual Heritage!), Zagreb, 27. listopada 2008. (str.216-220) hrvatskipdf 1 MB
Carmen Lhotka
Ostalo
 
DPE, Planets and CASPAR Third Annual Conference: Costs, Benefits and Motivations for Digital Preservation, Nica, Francuska, 28-30. listopada 2008. (str.221-224) hrvatskipdf 570 KB
Vlatka Lemic
Ostalo
 
Holocaust Memorialisation Legacy of Auschwitz-World Cultural Heritage Wallenberg Seminar, Kraków-Oświęcim, Poljska, 3-8. studenoga 2008. (str.225-228) hrvatskipdf 630 KB
Rajka Bućin
Ostalo
 
Simpozij povodom 200 godina Nacionalnog arhiva Francuske u Palači Soubise Arhiv sutra i Generalna skupština EURBICA-e, Pariz, Francuska, 17-18. studenoga 2008. (str.229-231) hrvatskipdf 536 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Jesenska arhivistička škola 2008. Poslijediplomski obrazovni tečaj iz područja valorizacije, zaštite i sigurnosti arhivskog gradiva, Trst, Italija, 17-19. studenoga 2008. i 18. međunarodni arhivski dan Međunarodnog instituta za arhivske znanosti Trst / Maribor, Trst, Italija, 20-21. studenoga 2008. (str.232-237) hrvatskipdf 851 KB
Mihaela Topolovec Rozga
Ostalo
 
12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26-28. studenoga 2008. (str.238-241) hrvatskipdf 653 KB
Tomislav Ivanjko
Ostalo
 
Informacije i informativnost - arhivisti i dokumentalisti: sinergija informacijskih stručnjaka u unapređenju poslovanja. Međunarodni stručni skup u okviru 3. zagrebačkog arhivskog dana, Zagreb, 29. studenoga 2008. (str.242-245) hrvatskipdf 724 KB
Mihaela Topolovec Rozga
Ostalo
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, Radenci, Slovenija, 25-27. ožujka 2009. (str.246-247) hrvatskipdf 355 KB
Mirjana Gulić
Ostalo
 
Završna konferencija MATRA projekta nizozemske vlade za unaprjeđenje hrvatske arhivske službe, Dubrovnik, 16-17. travnja 2009. (str.248-252) hrvatskipdf 720 KB
Silvija Babić
Ostalo
 
The American Archivist, 70, 2(2007) (str.253-257) hrvatskipdf 754 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The American Archivist, 70, 1(2007); 71, 1(2008) (str.257-272) hrvatskipdf 2 MB
Silvija Babić
Ostalo
 
Archives, 31, 112, 113(2005); 114, 115(2006) (str.272-291) hrvatskipdf 3 MB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science - International Journal on Recorded Information, 7, 1-2(2007) (str.292-295) hrvatskipdf 677 KB
Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science - International Journal on Recorded Information, 7, 3-4(2007); 8, 1(2008) (str.296-300) hrvatskipdf 965 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts, The Journal of the Australian Society of Archivists, 35, 1(2007) (str.300-303) hrvatskipdf 657 KB
Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts. The Journal of the Australian Society of Archivists, 35, 2(2007); 36, 1(2008) (str.303-306) hrvatskipdf 637 KB
Ivanka Magić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of the Society of Archivists, 27, 1-2(2006); 28, 1-2(2007); 29, 1(2008) (str.307-315) hrvatskipdf 2 MB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivar. Zeitschrift für Archivwesen, 61, 1-4(2008); 62, 1(2009) (str.315-317) hrvatskipdf 570 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 52(2007) (str.317-319) hrvatskipdf 571 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 31, 1-2(2008) (str.319-324) hrvatskipdf 1017 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, 18(2008) (str.324-328) hrvatskipdf 828 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Studia lexicographica, 2(2008) (str.328-331) hrvatskipdf 696 KB
Goran Komerički
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić, Godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 12(2008) (str.331-333) hrvatskipdf 568 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu : arhivski vodič. Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2008, svez. 1, I-LIII, 950 str.; svez. 2, 208 str. (str.333-338) hrvatskipdf 931 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Državnog arhiva u Osijeku. Osijek, 2007. 235 str. (str.338-341) hrvatskipdf 530 KB
Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič kroz zbirke - A Guide Through Collections. Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007. (str.342-343) hrvatskipdf 357 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lavédrine B. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2003, 286 str. (str.344-345) hrvatskipdf 248 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ritzenthaler M. L., Vogt-O'Connor D. with Zinkham H., Carnell B., Peterson K. Photographs: archival care and management. Chicago : Society of American Archivists, 2006, 529 str. (str.346-348) hrvatskipdf 377 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čoralić, L., Karbić, D., Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog. Epistolae et communicationes rectorum Antibarensium, Dulcinensium, Buduensium et Castri Novi. Pisma i poruke rektora Dalmacije i mletačke Albanije. Epistolae et communicationes rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae, sv. I., Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. 55, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, 298 str. (str.349-352) hrvatskipdf 477 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Dr. sc. MATO KUKULJICA (21. prosinca 1941. - 5. siječnja 2009) (str.353-356) hrvatskipdf 719 KB
Carmen Lhotka
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 41.099 *