hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 41 No. 1, 2009.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: srpanj 2009.

Objavljen na Hrčku: 9. 2. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Foucaultova teorija moći i kritika pojma rod (str.7-24) hrvatskipdf 507 KB
FOUCAULT’S THEORY OF POWER AND THE CRITIQUE OF THE NOTION OF GENDER (str.24-24)  
Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak
 
Književnost, povijest i prostor u zrcalu kraja 20. stoljeća (str.25-38) hrvatskipdf 518 KB
LITERATURE, HISTORY, AND SPACE IN THE MIRROR OF THE LATE 20TH CENTURY (str.38-38)  
Vjekoslava Jurdana
Pregledni rad
 
Osvrt na operaciju “Bljesak” u dokumentima Republike Srpske Krajine (str.39-70) hrvatskipdf 576 KB
A LOOK AT OPERATION BLJESAK (LIGHTNING) IN THE DOCU- MENTS OF THE SERB REPUBLIC OF KRAJINA (str.70-70)  
Ivan Brigović
Izvorni znanstveni članak
 
Matica iseljenika Hrvatske 1964. - 1968. (str.71-92) hrvatskipdf 525 KB
THE HRVATSKA MATICA ISELJENIKA (CROATIAN HERITAGE FOUNDATION): 1964 TO 1968 (str.92-92)  
Iva Kraljević
Izvorni znanstveni članak
 
“Ljudi bježite, auto je sigurno opet stigao da nekoga hapse”. Analiza provođenja UNICEF-ovog Programa automobila i drugih prijevoznih sredstava u FNRJ 1948. – 1954. (str.93-108) hrvatskipdf 571 KB
AN ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF THE UNICEF PROGRAM CONCERNING AUTOMOBILES AND OTHER VEHICLES IN YUGOSLAVIA IN THE PERIOD 1948-1954 (str.108-108)  
Sanja Petrović Todosijević
Izvorni znanstveni članak
 
Politika komunističkog režima prema katoličkim vjerskim školama u Hrvatskoj 1945. - 1952. (str.109-132) hrvatskipdf 531 KB
THE POLICY OF THE COMMUNIST REGIME TOWARD CATHOLIC RELIGIOUS SCHOOLS IN CROATIA, 1945-1952 (str.132-132)  
Miroslav Akmadža, Slađana Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
Parlamentarna i sudska odgovornost bugarskih ministara sukladno Trnovskom ustavu (1879. – 1947.) (str.133-142) hrvatskipdf 465 KB
PARLIAMENTARY AND JUDICIARY LIABILITY OF THE BULGARIAN MINISTERS IN ACCORDANCE WITH THE TARNOVO CONSTITUTION (1879 - 1947) (str.142-142)  
Jordanka Geševa
Pregledni rad
 
Političko opredjeljenje i umjetnički rad mladog Meštrovića (str.143-170) hrvatskipdf 542 KB
THE POLITICAL COMMITMENTS AND ARTISTIC WORK OF YOUNG MEŠTROVIĆ (str.170-170)  
Norka Machiedo Mladinić
Izvorni znanstveni članak
 
Pohvale i kazne «krasnom spolu» zbog potpore Stranci prava u banskoj Hrvatskoj 1880-ih (str.171-193) hrvatskipdf 869 KB
PRAISE AND PUNISHMENT FOR THE “FAIRER SEX” FOR SUPPORTING THE PARTY OF RIGHT IN CIVIL CROATIA DURING THE 1880s (str.193-193)  
Jasna Turkalj
Izvorni znanstveni članak
 
Prostorno-demografski rezultati srpske velikodržavne agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992. (str.195-219) hrvatskipdf 1 MB
THE SPATIAL-DEMOGRAPHIC RESULTS OF GREAT SERBIAN AGGRESSION IN BOSNIA AND HERCEGOVINA AT THE END OF 1992 (str.219-219)  
Saša Mrduljaš
Izvorni znanstveni članak
 
U spomen na Martina Kaminskoga (15. rujna 1913. – 30. siječnja 2009.) (str.223-228) hrvatskipdf 431 KB
Filip Hameršak
In memoriam, Nekrolog
 
U povodu knjige: Ivo GOLDSTEIN, Hrvatska 1918 - 2008., Europapress holding, Novi liber, Zagreb 2008., 931 str. – osvrt na poglavlja: 48. “Rasap i slom NDH, Bleiburg i Križni put”, 49. “’Obračun s narodnim neprijateljem’” i 50. “Ratni i demografski gubici” (str.231-252) hrvatskipdf 284 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
‘’Tajanstvene’’ istraživačke metode u proučavanju suvremene povijesti: o knjizi Silvina EILETZA, Titove tajanstvene godine u Moskvi 1935. - 1940., Metropress, Zagreb 2008., 264 str. (str.253-264) hrvatskipdf 84 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Biskup antifašist protiv komunista Josipa Broza Tita – Vatikanska misija američkoga nadbiskupa Josepha P. Hurleya u počecima Titove Jugoslavije (str.265-275) hrvatskipdf 76 KB
Jure Krišto
Recenzija, Prikaz
 
Croatia since Independence, War, Politics, Society, Foreign Relations, Edited by Sabrina P. RAMET, Konrad CLEWING, Reneo LUKIĆ, R. Oldenburg Verlag, München 200., 483 str. (str.279-284) hrvatskipdf 49 KB
Albert Bing
Recenzija, Prikaz
 
Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, Zbornik radova, ur. Vera KATZ, Institut za istoriju, Posebna izdanja: knj. 4., Sarajevo, 2007., 337 str. (str.284-286) hrvatskipdf 34 KB
Mario Kevo
Recenzija, Prikaz
 
Pilar: časopis za društvene i humanističke studije, god. III., br. 5(1)., Zagreb 2008., 144 str. (str.286-288) hrvatskipdf 34 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz
 
Vladimir HORVAT, Kardinal Alojzije Stepinac, mučenik za ljudska prava. U povodu 110. obljetnice rođenja i 10. obljetnice proglašenja blaženim, “Meridijani” Samobor, Župa Presvetoga Trojstva Krašić, Družba Braća Hrvatskoga Zmaja, Samobor, Krašić, Zagreb 2008., 323 str. (str.288-290) hrvatskipdf 33 KB
Josip Kajinić
Recenzija, Prikaz
 
Miroslav AKMADŽA, Crkva i država. Dopisivanje i razgovori predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak I. 1945.-1952., Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb Slavonski Brod 2008., 823 str. (str.290-292) hrvatskipdf 32 KB
Josip Kajinić
Recenzija, Prikaz
 
Snježana GRKOVIĆ – JANOVIĆ, Lujzin dnevnik. Dnevnički zapisi Lujze Janović - Wagner iz Drugoga svjetskog rata, Srednja Europa, Zagreb 2008., 236. str. (str.293-294) hrvatskipdf 30 KB
Marica Karakaš Obradov
Recenzija, Prikaz
 
Franko OREB, Otok Korčula u doba druge austrijske uprave, Naklada Bošković, Split 2008., 850 str. (str.294-299) hrvatskipdf 46 KB
Franko Miroševoć
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 17.888 *