hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2009.

Objavljen na Hrčku: 21. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-VI) hrvatskipdf 102 KB
Kazalo  
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima (str.1-75) hrvatskipdf 884 KB
The Books of the Maccabees in the Croatian Glagolitic literature: The Second Book of the Maccabees in the Croatian Glagolitic breviaries (str.1-75)  
Vesna Badurina-Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. stoljeća (str.77-122) hrvatskipdf 564 KB
The Croatian Glagolitic inscription of Župa Dubrovačka from the 11th century (str.77-122)  
Marica Čunčić, Marta Perkić
Izvorni znanstveni članak
 
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća (str.123-133) hrvatskipdf 188 KB
A new reading of the Croatian Glagolitic Konavle Inscription from the 11th century (str.123-133)  
Marica Čunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Zapažanja o pravopisu i fonologiji staroslavenskih alternacija sn~šń, zn~žń, sl~šĺ u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (prezentska paradigma) (str.135-150) hrvatskipdf 141 KB
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОРФОГРАФИЕЙ И ФОНОЛОГИЕЙ СТАРОСЛАВЯНСКИХ ЧЕРЕДОВАНИЙ SN~ŠŃ, ZN~ŽŃ, SL~ŠĹ В ХОРВАТСКОМ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (ПАРАДИГМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ) (str.135-150)  
Sofija Gadžijeva
Izvorni znanstveni članak
 
Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima (str.151-165) hrvatskipdf 141 KB
Nouns derived by the suffix -čii in the Croatian Glagolitic texts (str.151-165)  
Sandra Sudec
Izvorni znanstveni članak
 
O složenicama u makedonskim srednjovjekovnim tekstovima (sa strukturnog i semantičkog aspekta) (str.167-187)  
За сложенките во македонските средновековни текстови (од структурен и семантички аспект) (str.167-187) makedonskipdf 6 MB
Лнлјана Mакаријоска
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima (str.189-230) hrvatskipdf 247 KB
Translational patterns, conceptualization and meaning of the Croatian Church Slavonic stem smêr- in non-biblical texts (str.189-230)  
Vida Vukoja
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatskoglagoljski misali i brevijari u bibliografijama od 19. stoljeća do digitalizacije (str.231-282) hrvatskipdf 268 KB
Croatian Glagolitic missals and breviaries in the bibliographies from the 19th century up to the digitalization (str.231-282)  
Andrea Radošević, Antonio Magdić
Izvorni znanstveni članak
 
Izvori – dio građe Staroslavenskoga instituta na intranetu (str.283-312) hrvatskipdf 258 KB
Izvori – a part of holdings of the Old Church Slavonic Institute on the intranet (str.283-312)  
Ljiljana Mokrović, Antonio Magdić
Stručni rad
 
Leszek Moszyński (str.313-320) hrvatskipdf 102 KB
Anica Nazor
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Ludmila Pacnerová (str.321-324) češkipdf 92 KB
Václav Čermák
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Marija s. Agnezija Pantelić (str.325-332) hrvatskipdf 101 KB
Anica Nazor
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Herta Kuna (str.333-337) hrvatskipdf 95 KB
Darija Gabrić-Bagarić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Зденка Рибарова, Јазикот на македонските црковно- словенски текстови. Скопје, 2005. (str.338-344) hrvatskipdf 104 KB
Lucija Turkalj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Лнлјана Mакаријоска, Студии од историската лексикологија. Скопје 2007. (str.344-348) hrvatskipdf 79 KB
Marinka Šimić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mateo Žagar, Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova. Zagreb 2007. (str.348-363) hrvatskipdf 126 KB
Marica Čunčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi testament 1562./1563. Pretisak: Alojz Jembrih, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta 1562./1563. Zagreb 2007. (str.363-366) hrvatskipdf 76 KB
Vesna Badurina-Stipčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik o Vatroslavu Jagiću, književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zagreb 2007. (str.366-375) hrvatskipdf 91 KB
Andrea Radošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: »Ja slovo znajući govorim … «. Zagreb 2008. (str.375-384) hrvatskipdf 91 KB
Mateo Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine. Pazin 2008. (str.385-389) hrvatskipdf 79 KB
Sandra Sudec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo 2008. (str.389-395) hrvatskipdf 84 KB
Ana Kovačević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan Damjanović, Jezik hrvatskih glagoljaša. Zagreb 2008. (str.395-400) hrvatskipdf 80 KB
Milan Mihaljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije. Skupio i priredio Pavao Kero. Zadar 2008. (str.401-404) hrvatskipdf 75 KB
Zvjezdan Strika
Recenzija, Prikaz slučaja
 
K'njažii izbornik' za v'zpitanie na kanartikina. T. 1. R. Feder. Uvod i pokazali; T. 2. Tekst. Universitetsko izdatelstvo "Sv. sv. Kiril i Metodiĭ", Veliko T'rnovo, 2008, 249+255 c. (str.405-414) bugarskipdf 142 KB
Лора Тасева
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine. Faksimil i obrada. Urednici Marko Pećina i Stella Fatović-Ferenčić. Zagreb 2009. (str.415-420) hrvatskipdf 81 KB
Andrea Radošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: Srednji vijek. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb 2009. (str.420-429) hrvatskipdf 92 KB
Jasna Vince
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavia 77 (2008.) (str.430-434) hrvatskipdf 121 KB
František Čajka
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10. – 16. rujna 2008) Zagreb 2008. (str.434-435) hrvatskipdf 71 KB
Jasna Vince
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivanka Petrović izabrana za redovitoga člana Talijanske Accademie Ambrosiane (str.436-437) hrvatskipdf 82 KB
Uredništvo
Vijest
 
Drugi stručni i znanstveni skup »Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre« (Pula, 30. 11. – 1. 12. 2007.) (str.438-439) hrvatskipdf 72 KB
Jasna Vince
Vijest
 
Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, German and Slavonic Languages (Brno, 28. 9. – 1. 10. 2008.) (str.440-441) hrvatskipdf 92 KB
Vida Vukoja
Vijest
 
Međunarodni znanstveni simpozij »Hagiographia slavica« (Beč, 23. – 25. 10. 2008.) (str.441-443) hrvatskipdf 95 KB
Marija-Ana Dürrigl
Vijest
 
VI. Naučen sobir na mladi makedonisti (Skopje, 18. – 20. 12. 2008.) (str.443-444) hrvatskipdf 71 KB
Ana Kovačević
Vijest
 
»Az grišni diak Branko pridivkom Fučić«. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) (Malinska – Dubašnica, 30. siječnja – 1. veljače 2009.) (str.445-453) hrvatskipdf 119 KB
Anica Vlašić-Anić
Vijest
 
10. znanstveni skup »Tihi pregaoci: Rafael Levaković« Znanstveni skup o fra Rafaelu Levakoviću (Jastrebarsko, 1597. – Zadar ?, 1649.) (Šibenik – Skradin – Visovac, 14.–16. svibnja 2009.) (str.453-459) hrvatskipdf 97 KB
Anica Vlašić-Anić
Vijest
 
Primjerci Karamanova misala iz 1741. te brevijara iz 1791. u župnom uredu u Muću Gornjemu (str.459-460) hrvatskipdf 72 KB
Katarina Lozić Knezović
Vijest
 
Upute za oblikovanje priloga (str.461-462) hrvatskipdf 69 KB
Uredništvo
Ostalo
 
Posjeta: 38.960 *