hrcak mascot   Srce   HID

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.59

Publication Date: December 2009.

Published on HRČAK: 21 April 2010
Table of contents Full text
Sadržaj (str.I-VI) croatianpdf 102 KB
Index  
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima (str.1-75) croatianpdf 884 KB
The Books of the Maccabees in the Croatian Glagolitic literature: The Second Book of the Maccabees in the Croatian Glagolitic breviaries (str.1-75)  
Vesna Badurina-Stipčević
Original scientific paper
 
Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. stoljeća (str.77-122) croatianpdf 564 KB
The Croatian Glagolitic inscription of Župa Dubrovačka from the 11th century (str.77-122)  
Marica Čunčić, Marta Perkić
Original scientific paper
 
Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stoljeća (str.123-133) croatianpdf 188 KB
A new reading of the Croatian Glagolitic Konavle Inscription from the 11th century (str.123-133)  
Marica Čunčić
Original scientific paper
 
Zapažanja o pravopisu i fonologiji staroslavenskih alternacija sn~šń, zn~žń, sl~šĺ u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (prezentska paradigma) (str.135-150) croatianpdf 141 KB
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОРФОГРАФИЕЙ И ФОНОЛОГИЕЙ СТАРОСЛАВЯНСКИХ ЧЕРЕДОВАНИЙ SN~ŠŃ, ZN~ŽŃ, SL~ŠĹ В ХОРВАТСКОМ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (ПАРАДИГМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ) (str.135-150)  
Sofija Gadžijeva
Original scientific paper
 
Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima (str.151-165) croatianpdf 141 KB
Nouns derived by the suffix -čii in the Croatian Glagolitic texts (str.151-165)  
Sandra Sudec
Original scientific paper
 
O složenicama u makedonskim srednjovjekovnim tekstovima (sa strukturnog i semantičkog aspekta) (str.167-187)  
За сложенките во македонските средновековни текстови (од структурен и семантички аспект) (str.167-187) macedonianpdf 6 MB
Лнлјана Mакаријоска
Original scientific paper
 
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima (str.189-230) croatianpdf 247 KB
Translational patterns, conceptualization and meaning of the Croatian Church Slavonic stem smêr- in non-biblical texts (str.189-230)  
Vida Vukoja
Original scientific paper
 
Hrvatskoglagoljski misali i brevijari u bibliografijama od 19. stoljeća do digitalizacije (str.231-282) croatianpdf 268 KB
Croatian Glagolitic missals and breviaries in the bibliographies from the 19th century up to the digitalization (str.231-282)  
Andrea Radošević, Antonio Magdić
Original scientific paper
 
Izvori – dio građe Staroslavenskoga instituta na intranetu (str.283-312) croatianpdf 258 KB
Izvori – a part of holdings of the Old Church Slavonic Institute on the intranet (str.283-312)  
Ljiljana Mokrović, Antonio Magdić
Professional paper
 
Leszek Moszyński (str.313-320) croatianpdf 102 KB
Anica Nazor
In memoriam, Obituary
 
Ludmila Pacnerová (str.321-324) czechpdf 92 KB
Václav Čermák
In memoriam, Obituary
 
Marija s. Agnezija Pantelić (str.325-332) croatianpdf 101 KB
Anica Nazor
In memoriam, Obituary
 
Herta Kuna (str.333-337) croatianpdf 95 KB
Darija Gabrić-Bagarić
In memoriam, Obituary
 
Зденка Рибарова, Јазикот на македонските црковно- словенски текстови. Скопје, 2005. (str.338-344) croatianpdf 104 KB
Lucija Turkalj
Book Review
 
Лнлјана Mакаријоска, Студии од историската лексикологија. Скопје 2007. (str.344-348) croatianpdf 79 KB
Marinka Šimić
Book Review
 
Mateo Žagar, Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova. Zagreb 2007. (str.348-363) croatianpdf 126 KB
Marica Čunčić
Book Review
 
Novi testament 1562./1563. Pretisak: Alojz Jembrih, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta 1562./1563. Zagreb 2007. (str.363-366) croatianpdf 76 KB
Vesna Badurina-Stipčević
Book Review
 
Zbornik o Vatroslavu Jagiću, književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zagreb 2007. (str.366-375) croatianpdf 91 KB
Andrea Radošević
Book Review
 
Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: »Ja slovo znajući govorim … «. Zagreb 2008. (str.375-384) croatianpdf 91 KB
Mateo Žagar
Book Review
 
Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine. Pazin 2008. (str.385-389) croatianpdf 79 KB
Sandra Sudec
Book Review
 
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo 2008. (str.389-395) croatianpdf 84 KB
Ana Kovačević
Book Review
 
Stjepan Damjanović, Jezik hrvatskih glagoljaša. Zagreb 2008. (str.395-400) croatianpdf 80 KB
Milan Mihaljević
Book Review
 
Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije. Skupio i priredio Pavao Kero. Zadar 2008. (str.401-404) croatianpdf 75 KB
Zvjezdan Strika
Book Review
 
K'njažii izbornik' za v'zpitanie na kanartikina. T. 1. R. Feder. Uvod i pokazali; T. 2. Tekst. Universitetsko izdatelstvo "Sv. sv. Kiril i Metodiĭ", Veliko T'rnovo, 2008, 249+255 c. (str.405-414) bulgarianpdf 142 KB
Лора Тасева
Book Review
 
Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine. Faksimil i obrada. Urednici Marko Pećina i Stella Fatović-Ferenčić. Zagreb 2009. (str.415-420) croatianpdf 81 KB
Andrea Radošević
Book Review
 
Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: Srednji vijek. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb 2009. (str.420-429) croatianpdf 92 KB
Jasna Vince
Book Review
 
Slavia 77 (2008.) (str.430-434) croatianpdf 121 KB
František Čajka
Book Review
 
Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10. – 16. rujna 2008) Zagreb 2008. (str.434-435) croatianpdf 71 KB
Jasna Vince
Book Review
 
Ivanka Petrović izabrana za redovitoga člana Talijanske Accademie Ambrosiane (str.436-437) croatianpdf 82 KB
Uredništvo
News
 
Drugi stručni i znanstveni skup »Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre« (Pula, 30. 11. – 1. 12. 2007.) (str.438-439) croatianpdf 72 KB
Jasna Vince
News
 
Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, German and Slavonic Languages (Brno, 28. 9. – 1. 10. 2008.) (str.440-441) croatianpdf 92 KB
Vida Vukoja
News
 
Međunarodni znanstveni simpozij »Hagiographia slavica« (Beč, 23. – 25. 10. 2008.) (str.441-443) croatianpdf 95 KB
Marija-Ana Dürrigl
News
 
VI. Naučen sobir na mladi makedonisti (Skopje, 18. – 20. 12. 2008.) (str.443-444) croatianpdf 71 KB
Ana Kovačević
News
 
»Az grišni diak Branko pridivkom Fučić«. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) (Malinska – Dubašnica, 30. siječnja – 1. veljače 2009.) (str.445-453) croatianpdf 119 KB
Anica Vlašić-Anić
News
 
10. znanstveni skup »Tihi pregaoci: Rafael Levaković« Znanstveni skup o fra Rafaelu Levakoviću (Jastrebarsko, 1597. – Zadar ?, 1649.) (Šibenik – Skradin – Visovac, 14.–16. svibnja 2009.) (str.453-459) croatianpdf 97 KB
Anica Vlašić-Anić
News
 
Primjerci Karamanova misala iz 1741. te brevijara iz 1791. u župnom uredu u Muću Gornjemu (str.459-460) croatianpdf 72 KB
Katarina Lozić Knezović
News
 
Upute za oblikovanje priloga (str.461-462) croatianpdf 69 KB
Uredništvo
Other
 
Visits: 24.581 *