hrcak mascot   Srce   HID

Suvremene teme : međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti,Vol. 2 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 2009.

Objavljen na Hrčku: 15. 2. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Razumijevanje stavova studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu (str.6-17)  
Understanding Female College Students’ Mind-set towards Television Advertising in Pakistan (str.6-17) engleskipdf 907 KB
Jamshed Khattak, Aslam Khan
Izvorni znanstveni članak
 
Diskurs o „krizi zdravstvenog sustava” i novi model upravljanja zdravstvenom zaštitom u Québecu (str.18-31)  
The Discourse on the “Crisis of the Health Care System” and the New Governance Model of Health Care in Quebec (str.18-31) engleskipdf 988 KB
Sabina Stan
Izvorni znanstveni članak
 
Pad povjerenja u postkomunističkim društvima: Slučaj Bugarske i Rusije (str.32-47)  
The Decline of Trust in Post-communist Societies: The Case of Bulgaria and Russia (str.32-47) engleskipdf 973 KB
Plamena Pehlivanova
Pregledni rad
 
Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) međunarodne zajednice (str.48-60) hrvatskipdf 2 MB
International Community Polity Proposal for Bosnia and Herzegovina according to Cutileiro’s Plan (March 18, 1992) (str.48-60)  
Saša Mrduljaš
Pregledni rad
 
Izborni sustav Bosne i Hercegovine: Kratki prikaz političkog pitanja i/ili tehničkog nesuglasja (str.61-78)  
The Electoral System of Bosnia and Herzegovina: A Short Review of Political Matter and/or Technical Perplexion (str.61-78) engleskipdf 1 MB
Maja Sahadžić
Pregledni rad
 
Usklađenost pravnih propisa o dioničkim društvima u Bosni i Hercegovini s Uredbom o statutu europskog društva u svjetlu izmjena nacionalnog zakonodavstva o trgovačkim društvima (str.79-93) hrvatskipdf 966 KB
Coordination between the regulation of public limited liability companies in Bosnia and Herzegovina and the Council Regulation on the Statute for an European company in the light of amendments of national legislation on companies (str.79-93)  
Ivana Grubešić
Pregledni rad
 
Međunarodna zajednica i scenariji budućnosti za Bosnu i Hercegovinu (str.94-97)  
The International Community and Future Scenarios for Bosnia and Herzegovina (str.94-97) engleskipdf 548 KB
Anđelko Milardović
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 16.057 *