hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 1883.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Andautonia (Šćitarjevo) (str.1-13) hrvatskipdf 702 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Solinski Sustjepan (I) (str.13-17) hrvatskipdf 293 KB
Šimun Milinović
Stručni rad
 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju (I) (str.17-18) hrvatskipdf 105 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Basilika sv. Synerotesa u Mitrovici (str.19-19) hrvatskipdf 65 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Dopisi, razne viesti (str.19-32) hrvatskipdf 934 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Arkeologička izkapanja na Petrovačkoj gradini u Sriemu, gdje tobož starorimska Bassianis (I) (str.33-49) hrvatskipdf 980 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Prinosak k istraživanju predmeta predhistoričke kamenite dobe u Dalmaciji i u Hrvatskoj (str.49-52) hrvatskipdf 265 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Stare narodne zadužbine hrvatskih kralja u Dalmaciji (str.52-55) hrvatskipdf 236 KB
Stjepan Zlatović
Stručni rad
 
Nadpisi (str.55-56) hrvatskipdf 116 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Dopisi, razne viesti (str.56-64) hrvatskipdf 578 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Arkeologička izkapanja na Petrovačkoj gradini u Sriemu, gdje tobož starorimska Bassianis (II) (str.65-70) hrvatskipdf 306 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Rimski nadpis iz Korčule (str.70-71) hrvatskipdf 103 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Solinski Sustjepan (II) (str.71-77) hrvatskipdf 405 KB
Šimun Milinović
Stručni rad
 
Glagolski nadpis iz Beloga na otoku Cresu (str.77-80) hrvatskipdf 205 KB
Ivan Milčetić
Stručni rad
 
Hercegovački nadpisi na Radimnji blizu Stoca (str.81-81) hrvatskipdf 112 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Dvie stare narodne izprave (str.81-82) hrvatskipdf 112 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju (II) (str.83-88) hrvatskipdf 253 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Dopisi, razne viesti (str.88-96) hrvatskipdf 538 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Ulomci starogrčkoga nadpisa iz otoka Korčule (str.97-99) hrvatskipdf 176 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Sustjepan kod Solina. Rimski nadpis u Sućurcu. Izkapanje starina na Solinu. (str.99-102) hrvatskipdf 281 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Stara crkva i grobište u Vrelu Cetine (str.102-107) hrvatskipdf 321 KB
Stjepan Zlatović
Stručni rad
 
Drevna špilja na otoku Braču kod samostana (herema) Stipančića (str.107-109) hrvatskipdf 179 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Drid (str.109-115) hrvatskipdf 395 KB
Šimun Milinović
Stručni rad
 
Hercegovački nadpisi (str.116-118) hrvatskipdf 103 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Rimski nadpis na Bolu (na otoku Braču) (str.118-118) hrvatskipdf 103 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Dopisi, razne viesti (str.118-128) hrvatskipdf 695 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Posjeta: 18.071 *