hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 1887.

Objavljen na Hrčku: 15. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Oris dosadašnjega uspjeha u istraživanju spomenika iz kamene dobe u Dalmaciji, i nov prinos (str.1-4) hrvatskipdf 400 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Nešto o slogu u gradjevinah i ornatih starih Hrvata (str.4-9) hrvatskipdf 397 KB
Stjepan Zlatović
Stručni rad
 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini (I) (str.9-14) hrvatskipdf 232 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Dva nova miljokaza iz okolice Sirmiuma (str.14-19) hrvatskipdf 274 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Kritika: "O freskama iz života Svetih Apostola Ćirila i Metoda u podzemnoj bazilici Sv. Klimenta u Rimu", dopisi, razne viesti (str.19-32) hrvatskipdf 874 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Harpocrates (str.33-36) hrvatskipdf 364 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Staro-kršćanski nadpis sa otočića Vrnika blizu Lumbarde na otoku Korčuli (str.37-38) hrvatskipdf 127 KB
Frano Radić
Stručni rad
 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini (II) (str.39-44) hrvatskipdf 263 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju (str.44-46) hrvatskipdf 135 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Kritika: "O freskama iz života Svetih Apostola Ćirila i Metoda u podzemnoj bazilici Sv. Klimenta u Rimu" (konac), dopisi, razne viesti (str.46-64) hrvatskipdf 1 MB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Napis na sakristiji Krčke stolne crkve (str.65-68) hrvatskipdf 194 KB
Ivan Črnčić
Stručni rad
 
Biljege na grobnih lampicah i vazah rimskih u osječkom muzeju (str.68-69) hrvatskipdf 109 KB
Ferdo Miler
Stručni rad
 
Rimski nadpis našast u Potirni na otoku Korčuli (str.69-71) hrvatskipdf 141 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Nov predmet iz kamenitog doba u Dalmaciji (str.71-73) hrvatskipdf 159 KB
Frano Radić
Stručni rad
 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini (III) (str.73-76) hrvatskipdf 187 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Predhistorijsko kamenito orudje iz narodnoga muzeja (I) (str.76-85) hrvatskipdf 542 KB
Mišo Kišpatić
Stručni rad
 
Sredovječni nadpisi na Mljetu (Meleda) (str.86-87) hrvatskipdf 100 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Riedki spomenik sriedovječni našast u Zadru (str.87-88) hrvatskipdf 118 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Razne viesti (str.93-96) hrvatskipdf 265 KB
Šime Ljubić
Vijest
 
Terramara u Hrvatskoj (str.97-98) hrvatskipdf 112 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Staro-bosanski pečat (str.99-100) hrvatskipdf 124 KB
Šime Ljubić
Stručni rad
 
Skrovište ugarskih srebrnih novaca u Neudorfu kod Vinkovaca (str.100-104) hrvatskipdf 240 KB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Arkeologičke bilježke s putovanja po otoku Korčuli u mjesecu svibnju 1887. god. (str.104-111) hrvatskipdf 467 KB
Vid Vuletić-Vukasović, Frano Radić
Stručni rad
 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini (IV) (str.111-115) hrvatskipdf 260 KB
Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad
 
Predhistorijsko kameno orudje iz narodnoga muzeja (II) (str.115-121) hrvatskipdf 360 KB
Mišo Kišpatić
Stručni rad
 
Dopisi, razne viesti (str.121-128) hrvatskipdf 486 KB
Šime Ljubić
Ostalo
 
Izviešće hrvatskoga arkeologičkoga družtva za godinu 1886. (str.129-162) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Kukuljević-Sakcinski
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 16.545 *