hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Institute of Croatian History,Vol. 40 No. 1
Publication date: December 2008

Published on HRČAK: 18 March 2010
Table of contents Full text
Sadržaj (str.6-6) croatianpdf 482 KB
Other  
Riječ urednika (str.7-7) croatianpdf 449 KB
Borislav Grgin
Editorial
 
Katančićev Andautonij: vrhunac znanstvenog istraživanja arheologije i stare povijesti na zagrebačkom području u 18. st. (str.11-47) croatianpdf 2 MB
Katančić’s Andautonium: the scientific peak in archaeology and ancient history of the Zagreb region in the 18th century (Summary) (str.47-47)  
Knezović Ivan
Original scientific paper
 
Problemi proučavanja ranosrednjovjekovne crkvene organizacije u studijama Mihe Barade (str.49-90) croatianpdf 657 KB
Problems of research of early medieval church in the works of Miho Barada (Summary) (str.89-90)  
Ivan Basić
Review article
 
Zrinski i Frankopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu (str.91-117) croatianpdf 591 KB
Families Zrinski and Frankopan – strategies and models of heroization in the literary discourse (Summary) (str.116-117)  
Zrinka Blažević, Suzana Coha
Original scientific paper
 
Socijalna obilježja smrtnosti u Makarskoj u drugoj polovici 19. stoljeća (str.119-149) croatianpdf 611 KB
The social character of mortality in Makarska in the second half of the 19th century (Summary) (str.149-149)  
Nikola Anušić
Original scientific paper
 
Srednjovjekovno-barokna đakovačka katedrala i njezina sudbina (str.151-173) croatianpdf 1 MB
Medieval-baroque cathedral in Đakovo and its fate (Summary) (str.172-173)  
Dragan Damjanović
Original scientific paper
 
Učiteljstvo kotara Ivanec od sredine 19. stoljeća do 1918. godine (str.175-187) croatianpdf 526 KB
Die Lehrerschaft des Bezirks Ivanec von der Mitte des XIX. Jahrhunderts bis 1918 (Zusammenfassung) (str.186-187)  
Suzana Jagić
Original scientific paper
 
Odnos prema tijelu unutar hrvatskog školskog sustava druge polovine 19. st. (str.189-209) croatianpdf 554 KB
Disciplining bodies in Croatian school system in the second half of the 19th century (Summary) (str.208-209)  
Dinko Župan
Original scientific paper
 
Hrvatski katolički seniorat i njegove karakteristike (str.211-230) croatianpdf 570 KB
Croatian catholic seniority and its features (Summary) (str.230-230)  
Zdravko Matić
Original scientific paper
 
Primjer vjerskog pragmatizma: prijelaz viških težaka na pravoslavnu vjeru između dva svjetska rata (str.231-248) croatianpdf 933 KB
The example of religious pragmatism: conversion of Vis’ peasants to Orthodoxy between the two world wars (Summary) (str.248-248)  
Goran Mladineo
Review article
 
Gradski i parlamentarni izbori u Zagrebu 1927. godine (str.249-274) croatianpdf 932 KB
The 1927 Zagreb municipal and parliamentary elections (Summary) (str.273-274)  
Paulina Radonjić Vranjković
Original scientific paper
 
Gotovo nepoznato londonsko izdanje Fučićeve studije o hrvatskoj glagoljskoj epigrafici iz 1999. godine. Branko Fučić, Croatian glagolitic epigraphy, published by Stephen Osborne, London, 1999, IV + 43. (str.277-278) croatianpdf 487 KB
Tomislav Galović
Case report
 
Kapitalno djelo o etruščanskoj civilizaciji u hrvatskom izdanju Massimo Pallottino, Etruščani. Etruskologija (143 table i 18 slika u tekstu), ur. Bruna Kuntić-Makvić, 1. hrvatsko izdanje s dopunom o etruščanskim spomenicima u Hrvatskoj, Zagreb: Svitava, 2008, 539 str. (str.279-281) croatianpdf 490 KB
Inga Vilogorac
Case report
 
Cjelovit pristup povijesti Japoda. Boris Olujić, Povijest Japoda. Pristup, Zagreb: Srednja Europa, 2007, 299 str. (str.281-283) croatianpdf 490 KB
Hrvoje Gračanin
Case report
 
Ka cjelovitijemu sagledavanju ranosrednjovjekovne jadranske poleogeneze. Željko Rapanić, Od carske palače do srednjovjekovne općine, Split: Književni krug, 2007, 278 str. (str.283-289) croatianpdf 508 KB
Ivan Basić
Case report
 
Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota. Vladimir Posavec, Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota, Split: Književni krug, 2007, 244 str. (str.289-296) croatianpdf 513 KB
Hrvoje Gračanin
Case report
 
Odabrane studije prof. Raukara o Dalmaciji u srednjem vijeku. Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, Split: Književni krug, (Biblioteka znanstvenih djela, 150), 2007, 482 str. (str.296-299) croatianpdf 494 KB
Mirjana Matijević Sokol
Case report
 
Izazovi i zamke historijske sinteze. Hrvatska povijest u ranome novom vijeku. sv. I: Neven Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, 250 str.; sv. II. Željko Holjevac – Nenad Moačanin, Hrvatsko-slavonska vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 196 str.; sv. III: Josip Vrandečić - Niroslav Bertoša, Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, 142 str.), Zagreb: Leykam International, 2007. (str.299-302) croatianpdf 494 KB
Zrinka Blažević
Case report
 
Hrvatska u Istočnom pitanju. Dragutin Pavličević, Hrvati i Istočno pitanje. Između „ostataka ostataka“ i „oživljene Hrvatske“, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2007, 604 str. (str.303-306) croatianpdf 495 KB
Željko Holjevac
Case report
 
Ilustrirana povijest odijevanja zapadne civilizacije. John Peacock, Povijest odijevanja na Zapadu. Od antičkog doba do kasnog dvadesetog stoljeća, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2007, 224 str. (str.306-310) croatianpdf 498 KB
Željka Križe Gračanin
Case report
 
Terminološki rječnik latinskoga pisma. Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátkova, Bratislava – Praha: Vlastita naklada, 2008, 111 str. (str.310-312) croatianpdf 499 KB
Tomislav Galović
Case report
 
Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine. Krčki (Vrbanski) statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 173 str. + faksimil. (str.312-314) croatianpdf 499 KB
Mirjana Matijević Sokol
Case report
 
Autori i suradnici 40. broja Radova ZHP (str.316-316) croatianpdf 478 KB
Index  
Upute autorima i suradnicima Radova ZHP (str.317-319) croatianpdf 494 KB
Other  
Visits: 27.643 *