hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2009.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-7) hrvatskipdf 309 KB
Ostalo  
„Dizajn za život“ – staroegipatski hramovi: povijest, razvoj i funkcija (str.11-31) hrvatskipdf 4 MB
“Design for life” - Ancient Egyptian temples: history, development and function (Summary) (str.30-31)  
Mladen Tomorad
Pregledni rad
 
Novi pristupi izučavanju ranog hrvatskog identiteta (str.33-54) hrvatskipdf 377 KB
New methodological approaches to the study of early medieval Croat identity (Summary) (str.53-54)  
Danijel Dzino
Izvorni znanstveni članak
 
Križarski pohod i bitka kod Nikopola 1396. godine (str.55-113) hrvatskipdf 604 KB
The Crusade and the Battle of Nicopolis (1396) (Summary) (str.113-113)  
Dražen Nemet
Izvorni znanstveni članak
 
Bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici (str.115-185) hrvatskipdf 625 KB
Le monastère basilien et bénédictin de saint Démétrius à Sremska Mitrovica (Résumé) (str.185-185)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Grbovnik Virgila Solisa i ilirska heraldika (str.187-199) hrvatskipdf 790 KB
The Armorial of Virgil Solis and Illyrian Heraldry (Summary) (str.198-199)  
Emir O. Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj Katoličke crkve na svjetovne progone vještica u Zagrebu u ranom novom vijeku (str.201-208) hrvatskipdf 347 KB
Influence of Roman Catholic Church on civil witchcraft trials in Zagreb during the Early Modern Period (Summary) (str.208-208)  
Deniver Vukelić
Stručni rad
 
Obrazovanje na selu u Hrvatskoj i Slavoniji 1900–1914. (Sažetak) (str.209-221) hrvatskipdf 369 KB
Village Education in Croatia-Slavonia, 1900-1914 (str.220-221)  
Elinor Murray Despalatovic
Izvorni znanstveni članak
 
Kraj srpske paradržavne vlasti u Hrvatskoj kroz tjedni jugoslavenski tisak (str.223-255) hrvatskipdf 430 KB
The end of Serbian quasistate government in Croatia as seen by the weekly Yugoslav press (Summary) (str.254-255)  
Ana Holjevac Turković
Izvorni znanstveni članak
 
Latinitet u hrvatskom društvu prve polovice 19. stoljeća (str.257-265) hrvatskipdf 287 KB
Latin Language and Culture in Croatian society in the first half of the 19th century (Summary) (str.265-265)  
Zvjezdana Sikirić Assouline
Stručni rad
 
Demografski razvoj Broda 1869–1890. godine (str.267-303) hrvatskipdf 452 KB
Demographic development of Brod from 1869 to 1890 (Summary) (str.303-303)  
Davorin Hrkać
Izvorni znanstveni članak
 
Glazba u NDH: primjer Lisinskog i Zajca (str.305-324) hrvatskipdf 331 KB
Music in NDH-Case study: Vatroslav Lisinski and Ivan Zajc (Summary) (str.324-324)  
Ognjen Gravora
Izvorni znanstveni članak
 
Aleksandar Ehrmann (1879–1965), veleindustrijalac i mecena (skica za portret) (str.325-345) hrvatskipdf 324 KB
Aleksandar Ehrmann (1879–1965), industrial magnate and benefactor (a portrait) (Summary) (str.345-345)  
Marko Fak
Izvorni znanstveni članak
 
Neki aspekti poimanja uvrede vladara u vrijeme diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića (str.347-365) hrvatskipdf 322 KB
Certain aspects of Lèse majesté during the dictatorship of King Alexander I Karađorđević (Summary) (str.365-365)  
Stipica Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
Balkanski križonoše: ekonomska i politička uloga templara na hrvatskom prostoru (str.367-394) hrvatskipdf 365 KB
Balkan’s cruciferi: the economic and political role of the Templars in Croatian area (Summary) (str.394-394)  
Tomislav Matić
Izvorni znanstveni članak
 
„Uzoran mladi intelektualac“ na stranicama „Studentskog lista“ 1945–1950. (str.395-408) hrvatskipdf 282 KB
“Exemplary young intelligence” based on “Studentski list” from 1945/1950. (Summary) (str.408-408)  
Vlatka Leskovec
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko zagorje, Jasenovac, Kordun i Banija – primjeri upotrebe novih metoda istraživanja hrvatske povijesti (str.409-429) hrvatskipdf 305 KB
Croatian Zagorje, Jasenovac, Kordun and Banija – the examples of using new methodologies in researching Croatian history (Summary) (str.429-429)  
Filip Škiljan
Stručni rad
 
Sinteza srpske povijesti kao izazov hrvatskoj i srpskoj historiografiji i kulturi. Okrugli stol u organizaciji Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća srpske nacionalne manjine grada Zagreba i naklade Golden marketing – Tehnička knjiga, Novinarski dom u Zagrebu, 22. siječnja 2009. Drago Roksandić - Riječ poslije (str. 433-434); Sima Ćirković - Pisana poruka sudionicima Okrugloga stola „Srbi među europskim narodima“ (str. 434); Damir Agičić - O knjizi "Srbi među europskim narodima (str. 434-438); Mladen Ančić - Nevolje s nacionalnom poviješću (str. 439-441); Ivo Banac - O knjizi Sime Ćirkovića "Srbi među europskim narodima" (str. 442); Neven Budak - O novijem pregledu srpske povijesti (str. 442-445); Radivoj Radić - Uravnotežena povesnica Srba (str. 445-449); Milan Rastivić - Nekoliko marginalija o knjizi prof. Sime M. Ćirkovića "Srbi među evropskim narodima" (449-454); Drago Roksandić - "Teme, pristupi i problemi" hrvatsko-srpskih i srpsko-hrvatskih dijaloga (str. 454-458); Nikola Samardžić - "Srbi među evropskim narodima" - preobražaji, nedoumice i identiteti (str. 458-476). (str.433-476) hrvatskipdf 426 KB
Drago Roksandić
Izlaganje sa skupa
 
Osvrt na njemačko izdanje Jurčevićeve knjige „Nastanak jasenovačkog mita“. Josip Jurčević: Die Entstehung des Mythos Jasenovac. Probleme bei der Forschungsarbeit zu den Opfern des II. Weltkrieges auf dem Gebiet von Kroatien, Zagreb: Dokumentacijsko informacijsko središte, 2007, 223 str. s ilustracijama (Preveo: Hrvoje Gračanin) (str.477-486) hrvatskipdf 267 KB
Holm Sundhaussen
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kako se doista s jugonostalgičarskih pozicija može negirati hrvatska povijest ili o knjizi Johna V. A. Fine Ml. When Ethnicity did not Matter in the Balkans. A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods, Ann Arbor: The University of Michigan Press 2006, 652 str. (str.487-495) hrvatskipdf 247 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ana Maria Grünfelder. U radni stroj velikoga njemačkog Reicha, Zagreb, 2007., izd. Srednja Europa, str. 1-271. (str.499-505) hrvatskipdf 274 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi broj Historijskog zbornika Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 247-480 (str.505-509) hrvatskipdf 229 KB
Branimir Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
„Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. (str.509-513) hrvatskipdf 292 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
James M. Powell, ur., Innocent III: Vicar of Christ or Lord of the World?, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1994., 197 str. (str.514-518) hrvatskipdf 265 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gherardo Orthalli-Giorgio Cracco-Gaetano Cozzi-Michael Knapton, Povijest Venecije svezak 1., Zagreb: Antibarbarus, 2007, 638 str. - Gaetano Cozzi-Michael Knapton-Giovanni Scarabello, Povijest Venecije svezak 2., Zagreb: Antibarbarus, 2007, 734 str. (str.518-521) hrvatskipdf 258 KB
Dragan Markovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Soldi u čast. Fra Josip Ante Soldo (1922.–2005.) – Život i djelo, gl. urednik Zvonko Tolić, Sinj – Split: Franjevačka klasična gimnazija, Franjevački samostan Èudotvorne Gospe Sinjske – Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Zbornik Kačić, 2008, 284 str. (str.522-524) hrvatskipdf 253 KB
Nikola Anušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Riječ-dvije o knjizi dubašljanska „Plovanska crikva svetoga Apolinara“ Perica Dujmović – Tomislav Galović, Plovanska crikva svetoga Apolinara. 150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima 1857–2007., Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. Dubašnica – Općina Malinska-Dubašnica, 2008, 159 str. (str.524-526) hrvatskipdf 251 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uz svečano obilježavanje 100. obljetnice organiziranog turizma u Malinskoj (1909–2009). Milan Radić, Voljenoj vali. Razvoj turizma u Malinskoj, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o., Rijeka, 2009, 152 str. (str.526-528) hrvatskipdf 311 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
90. obljetnica 1918. godine. Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice, Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 4–5. prosinca 2008. (str.528-534) hrvatskipdf 332 KB
Branimir Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni procesi i demografska perspektiva stanovništva Banske Hrvatske. Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo Banske Hrvatske – Demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910., Educa, 2009, 300 str. (str.534-536) hrvatskipdf 310 KB
Nikola Anušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prva sinteza gačanske i otočke prošlosti. Željko Holjevac, Gackom kroz povijest, Otočac: Hrvatski radio Otočac – Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, 2009, 199 str. (str.536-537) hrvatskipdf 313 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 65.634 *