hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 3 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 1973.

Objavljen na Hrčku: 3. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
[Obavijest da se u ovom broju časopisa objavljuju svi referati sa znanstvenog skupa u povodu 100-godišnjice smrti Ljudevita Gaja (20. IV. 1872.) održanog u Zagrebu 9. i 10. studenog 1972. godine u organizaciji Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Povijesnog društva Hrvatske i Hrvatskog filološkog društva] (str.5-5) hrvatskipdf 85 KB
Uvodnik  
Ljudevit Gaj kao historiografski problem (str.7-34) hrvatskipdf 4 MB
Ljudevit Gaj ald historiographisches Problem (Zusammenfassung) (str.33-34)  
Jaroslav Šidak
Izlaganje sa skupa
 
O ulozi Ljudevita Gaja u završnoj etapi hrvatske jezične unifikacije (str.35-63) hrvatskipdf 4 MB
Über die Rolle Ljudevit Gajs in der Endphase der kroatischen Sprachunifikation (Zusammenfassung) (str.63-63)  
Dalibor Brozović
Izlaganje sa skupa
 
Odnos Ante Kuzmanića prema Ljudevitu Gaju (s posebnim obzirom na grafijsko-jezičnu problematiku) (str.65-91) hrvatskipdf 3 MB
Das Verhältnis Ante Kuzmanićs zu Ljudevit Gaj (mit besonderer Rücksicht auf die Problematik der Schreibung und der Sprache (Zusammenfassung) (str.90-91)  
Zlatko Vince
Izlaganje sa skupa
 
Ljudevit Gaj i Vuk Karadžić (str.93-110) hrvatskipdf 2 MB
Ljudevit Gaj i Vuk St. Karadžić (Zusammenfassung) (str.110-110)  
Miodrag Popović
Izlaganje sa skupa
 
Ljudevit Gaj – Panslavist i nacionalist (str.111-122) hrvatskipdf 2 MB
Ljudevit Gaj – panslavist and nationalist (Summary) (str.122-122)  
Elinior Murray Despalatović
Izlaganje sa skupa
 
Doprinos Ljudevita Gaja širenju Ilirstva u Dalmaciji (str.123-138) hrvatskipdf 2 MB
Der Beitrag Ljudevit Gajs zur Verbreitung der Illyrismus in Dalmatien (Zusammenfassung) (str.138-138)  
Stjepo Obad
Izlaganje sa skupa
 
Suradnja Ljudevita Gaja s Františekom Zachom (str.139-159) hrvatskipdf 3 MB
Die Mitarbeit Ljudevit Gajs mit František Zach (Zusammenfassung) (str.158-159)  
Václav Žážek
Izlaganje sa skupa
 
Odnos Ljudevita Gaja prema narodnom stvaralaštvu (str.161-169) hrvatskipdf 1 MB
Ljudevit Gaj und die Volkskunde (Zusammenfassung) (str.168-169)  
Nikola Bonifačić Rožin
Izlaganje sa skupa
 
Važnost Ljudevita Gaja za hrvatsku glazbu preporodnog razdoblja (str.171-183) hrvatskipdf 1 MB
The importance of Ljudevit Gaj for croatian music of the revival period (Summary) (str.182-183)  
Lovro Županović
Izlaganje sa skupa
 
Gaj i Vraz 1842. godine (str.185-192) hrvatskipdf 976 KB
Gaj und Vraz im Jahre 1842 (Zusammenfassung) (str.191-192)  
Tode Čolak
Izlaganje sa skupa
 
Suvremena javnost u Italiji o Ljudevitu Gaju (str.193-203) hrvatskipdf 1 MB
Ljudevit Gaj e l’opinione pubblica italiana (Riassunto) (str.202-203)  
Giuseppe Pierazzi
Izlaganje sa skupa
 
Odjeci ilirskog pokreta u Sremu (str.205-212) hrvatskipdf 927 KB
Widerhall der illyrischen Bewegung in Syrmien (Zusammenfassung) (str.212-212)  
Slavko Gavrilović
Izlaganje sa skupa
 
Mjere cenzure protiv ilirskih listova Ljudevita Gaja (1835-1943) (str.213-239) hrvatskipdf 4 MB
Die illyrischen Zeitungen Ljudevit Gajs im Spannungsfeld der Zensurpolitik (1835–1843) (Zusammenfassung) (str.238-239)  
Arnold Suppan
Izlaganje sa skupa
 
Franjo Ferdinand Šporer zagovornik gospodarskog napretka Hrvatske u vrijeme ilirizma (str.241-258) hrvatskipdf 2 MB
Franjo Ferdinand Šporer als Fürsprecher des wirtschaftlichen Aufschwunges Kroatiens während des Illyrismus (Zusammenfassung) (str.258-258)  
Miroslava Despot
Izlaganje sa skupa
 
Karakteristične crte nacionalnih ideologija slavenskih naroda u prvoj polovini 19. stoljeća (str.259-284) hrvatskipdf 3 MB
Characteristic features of the Slavic peoples’ national ideology in the first part of 19th century (Summary) (str.283-284)  
Endre Arató
Izlaganje sa skupa
 
Austroslavizam i jugoslavizam u hrvatskoj nacionalnoj politici 1848. godine (str.285-298) hrvatskipdf 2 MB
Австрослависм и югославизм в хорватской национальной политике в 1848. г. (Резюме) (str.298-298)  
Ina I. Leščilovskaja
Izlaganje sa skupa
 
Sadržaj (str.299-300) hrvatskipdf 158 KB
Ostalo  
Suradnici u ovom broju (str.301-301) hrvatskipdf 92 KB
Kazalo  
Ostala izdanja Instituta (str.303-303) hrvatskipdf 97 KB
Bibliografija  
Posjeta: 23.567 *