hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 31 No. 1
Datum izdavanja: travnja 1999.

Objavljen na Hrčku: 25. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 699 KB
Ostalo  
Hrvatski nacionalni program i društvene promjene za revolucije 1848/49. godine (str.9-39) hrvatskipdf 5 MB
National Programme and Social Change during the Revolution in 1848-1849. (Summary) (str.39-39)  
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Obilježja demografskog razvoja Hrvatske i Slavonije 1860. - 1918. (str.41-53) hrvatskipdf 2 MB
Merkmale der demographischen Entwicklung Kroatiens und Slawoniens in der Zeit von 1860 - 1918 (Zusammenfassung) (str.53-53)  
Božena Vranješ-Šoljan
Izvorni znanstveni članak
 
Uspostava i djelovanje uprave NDH u dijelovima Dalmacije nakon kapitulacije Italije (rujan 1943. - studeni 1944.) (str.55-79) hrvatskipdf 4 MB
Establishment and Activities of the Croatian Ustasha Administration in some parts of Dalmatia after the surrender of Italy (September 1943 - November 1944) (Summary) (str.79-79)  
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Američki komunistički saveznik? Vanjskopolitički odnosi Sjedinjenih Američkih država i Jugoslavije (1955.-1963.) (str.81-108) hrvatskipdf 4 MB
Tvrko Jakovina
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovštine Slanske knežije Dubrovačke Republike: nakane i postignuća (str.111-112) hrvatskipdf 2 MB
Bruderschaften des Fürstentums Slano in der Ragusiner Republik (Zusammenfassung) (str.112-112)  
Ivica Prlender
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju prostitucije u Dubrovniku u kasnom srednjem vijeku (str.123-130) hrvatskipdf 2 MB
Gordan Ravančić
Prethodno priopćenje
 
Život i djelovanje kotorskih patricija u Mlecima od 16. do 18. stoljeća (str.131-140) hrvatskipdf 2 MB
La vita e l’agire ei patrizi cattarini a Venezia dal 16. fino al 18. secolo (Riassunto) (str.140-140)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
O jednom aspektu uspostave partijskog monopola u Hrvatskoj 1946-1953. Promjene u stranačkoj pripadnosti narodnih zastupnika članova Prezidijuma i Vlade Sabora Narodne Republike Hrvatske (str.141-152) hrvatskipdf 2 MB
Voneinem Aspekt der Herrstellung des parteilichen Monopols in Kroatien 1946-1953 (Zusammenfassung) (str.152-152)  
Berislav Jandrić
Prethodno priopćenje
 
Odjek Đilasovih teoretskih priloga "Borbi" u hrvatskom tisku (str.153-16) hrvatskipdf 2 MB
Perzeption der Djilas-Beiträge zur "Borba" Zeitung in der kroatischen Publizistik (Zusammenfassung) (str.163-163)  
Mario Kevo
Pregledni rad
 
Povijesna struka i kritika hrvatske historiografije danas (str.167-179) hrvatskipdf 2 MB
History and Historical Criticism in Croatia Today (Summary) (str.179-179)  
Petar Korunić
Stručni rad
 
Srpsko-hrvatsko pomirenje u historiografiji - pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja? (str.181-191) hrvatskipdf 2 MB
Precondition or Consequence of the Political Reconciliation? (Summary) (str.191-191)  
Ivo Goldstein
Stručni rad
 
Hrvatsko srednjovjekovlje u nastavi povijesti (str.193-204) hrvatskipdf 2 MB
Das kroatische Mittelalter im Geschichtsunterricht (Zusammenfassung) (str.204-204)  
Ivo Rendić-Miočević
Stručni rad
 
Slika naroda jugoistočne Europe u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu (str.205-215) hrvatskipdf 2 MB
Damir Agičić
Stručni rad
 
Socijalna povijest u trostrukoj perspektivi: International Review of Social History, Geschichte und Gesellschaft, Archiv für Sozialgeschichte (str.219-244) hrvatskipdf 4 MB
Natalija Rumenjak
Pregledni rad
 
Hrvatske oblasti u vrijeme političkog pokreta 1848. godine. Odabrani dokumenti (str.247-276) hrvatskipdf 4 MB
Kroatische Behörden in der Zeit der politischen Bewegung 1848. Ausgewählte Dokumente (Zusammenfassung) (str.276-276)  
Tomislav Markus
Ostalo
 
Životopis i bibliografija radova Mire Kolar-Dimitrijević. U povodu 65. godišnjice života (str.279-292) hrvatskipdf 2 MB
Damir Agičić
Bibliografija
 
Hans Conrad Peyer: Viaggiare nel Medioevo: dall’ospitalità alla locanda, "Economica Laterza", sv. 113, Editori Laterza, Bari 1997, 397 str. (str.295-296) hrvatskipdf 877 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ante Gulin: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb 1988, str. 472 (str.297-298) hrvatskipdf 873 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Eric Fügedi: The Elefánthy: The Hungarian Nobleman and His Kindred, Urednik Damir Karbić, preveo Csaba Farkas, redakcija prijevoda Frank Schaer, uvod János M. Bak, Budimpešta: Central European University Press, 1998, str. 174 (str.298-300) hrvatskipdf 1 MB
Zrinka Nikolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz znanstvenih rasprava iz istarskog srednjovjekovlja (od V. do XVI. st.) u hrvatskoj periodici u razdoblju od 1988. g. do 1998. g. Centro di recerche storice - Rovigno, Umione italiana – Fiume Zagreb Universita popolare - Trieste (str.301-304) hrvatskipdf 1 MB
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Daria i Tomasz Nalecz, Jozef Pilsudski Vojskovođa i državnik nezavisne Poljske, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998., str. 73 (str.304-305) hrvatskipdf 847 KB
Zlatko Hasanbegović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Lovrenović: Unutarnja zemlja. Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, Durieux, 1998., 272 str. (str.306-308) hrvatskipdf 1023 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
1848. Revolution in Deutschland. Izdali Christof Dipper i Ulrich Speck. Izdanje Insel, Franfurt/Maini i Leipzig, 1998, 463 st. (str.308-311) hrvatskipdf 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zöllner Erich, Therese Schüssel, Povijest Austrije (Das Werden Österreichs), Barbat, Zagreb, 1997. (str.311-312) hrvatskipdf 857 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Karl Popper, Bijeda historicizma, Zagreb, 1996. (str.312-314) hrvatskipdf 1 MB
Dinko Župan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Paul Garde: Dnevnik putovanja u Bosnu i Hercegovinu, Zagreb 1998., str. 122 (str.315-316) hrvatskipdf 880 KB
Ivica Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika – Građa za povijest Deklaracije, Zagreb, 1997, str. 225 (str.317-318) hrvatskipdf 879 KB
Ivica Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ližnjanski zbornik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Ližnjan i okolica od prapovijesti do danas", Ližnjan, 13. travnja 1996. knjižnica Acta 3, Koordinacija istarskih ogranaka Matice hrvatske, Pazin 1997., 250 str. (str.319-320) hrvatskipdf 847 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lorraine M. Lees, Keeping Tito afloat, The United States, Yugoslavia, and the Cold War, The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, 1997., 246 (str.320-323) hrvatskipdf 1 MB
Tvrtko Jakovina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
S. P. Huntington: Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka, Zagreb, 1997. (str.323-332) hrvatskipdf 2 MB
Ante Birin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kvetoslava Kučerová: Hrvati u Srednjoj Europi, Zagreb, 1998. (str.332-335) hrvatskipdf 1 MB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Božidar Ferjančić (1929-1998) (str.339-340) hrvatskipdf 722 KB
Ivo Goldstein
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 50.814 *