hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 54 No. 1, 2010.


Paediatria Croatica,Vol. 54 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2010.

Objavljen na Hrčku: 26. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
THE ROLE OF ELECTIVE SURGERY IN CHILDREN WITH LOCALIZED CROHN’S DISEASE (str.1-4)  
ULOGA ELEKTIVNE KIRURGIJE U DJECE S LOKALIZIRANOM CHRONOVOM BOLEŠĆU (str.5-5)  
Iva Hojsak, Dujo Kovačević, Zrinjka Mišak, Andrija Car, Sanja Kolaček
Izvorni znanstveni članak
 
SMRTNOST I POBOL OD OZLJEDA, OTROVANJA I OSTALIH POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA U DJECE I MLADIH SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2001.-2005. (str.7-16)  
MORTALITY AND MORBIDITY CAUSED BY INJURY, POISONING AND CERTAIN OTHER CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES AMONG CHILDREN AND YOUTH IN THE SPLIT-DALMATIA COUNTY FROM 2001-2005 (str.17-17)  
Ivana Bočina, Ankica Smoljanović, Iskra Alexandra Nola
Izvorni znanstveni članak
 
UČESTALOST I REZISTENCIJA STREPTOCOCCUSA AGALACTIAE IZOLIRANIH IZ OBRISAKA VAGINE I ANOREKTUMA TRUDNICA TIJEKOM PRVOG ORGANIZIRANOG PROBIRA TRUDNICA NA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE U HRVATSKOJ (str.19-23)  
PREVALENCE AND RESISTANCE OF STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ISOLATED FROM VAGINA AND ANORECTUM OF PREGNANT WOMEN DURING THE FIRST ORGANISED SCREENING OF PREGNANT WOMEN FOR THE PRESENCE OF STREPTOCOCCUS AGALACTIAEA IN CROATIA (str.24-24)  
Zdenka Trischler Čeke, Mirjana Semenić-Rutko, Darko Biljan, Kata Krešić, Ljubica Potočić, Olivera Konrad, Ana Perković, Renato Šumski, Jasna Hideg
Izvorni znanstveni članak
 
PRETILOST DJECE -NOVO PODRUČJE MULTIDISCIPLINARNOG PREVENTIVNOG PROGRAMA (str.25-33)  
CHILDHOOD OBESITY – A NEW DOMAIN OF THE MULTIDISCIPLINARY PREVENTIVE PROGRAM (str.34-34)  
Irena Bralić, Milivoj Jovančević, Sanja Predavec, Josip Grgurić
Stručni rad
 
SINEHIJE LABIJA I INFEKCIJA U PREPUBERTETSKIH DJEVOJČICA (str.35-37)  
LABIAL AGGLUTINATION AND INFECTION IN PREPUBERTAL GIRLS (str.38-38)  
Nives Šikanić Dugić, Nives Pustišek, Vlasta Hiršl Hećej, Amarela Lukić Grlić
Stručni rad
 
RIGIDNA BRONHOSKOPIJA ZBOG STRANOG TIJELA BRONHA U DJECE (str.39-42)  
FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN (str.42-42)  
Ivo Glunčić, Draško Cikojević, Marisa Klančnik, Goran Račić, Laura Spužević
Stručni rad
 
RANA INTERVENCIJA ZA DJECU S OŠTEĆENJEM VIDA U EDUKACIJSKOJ REHABILITACIJI – PRIKAZ PROGRAMA (str.43-45)  
EARLY INTERVENTION FOR CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT IN EDUCATIONAL REHABILITATION - DEMONSTRATION OF PROGRAM (str.45-45)  
Tanja Šupe
Stručni rad
 
UTJECAJ NEDOSTATKA ŽELJEZA NA RANI RAZVOJ MOZGA (str.47-51)  
INFLUENCE OF IRON DEFICIENCY ON EARLY BRAIN DEVELOPMENT (str.51-51)  
Giovana Armano, Denis Mladinić Vulić, Milivoj Jovančević, Zdenka Konjarik
Pregledni rad
 
PREPORUKE ZA PREHRANU ZDRAVE DOJENČADI: STAVOVI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU GASTROENTEROLOGIJU, HEPATOLOGIJU I PREHRANU (str.53-56)  
NUTRITION OF HEALTHY INFANTS: RECOMMENDATIONS OF THE CROATIAN SOCIETY OF PAEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION (str.56-56)  
Sanja Kolaček, Irena Barbarić, Ranka Despot, Margareta Dujšin, Nevenka Jelić, Marija Hegeduš-Jungvirth, Zrinjka Mišak, Mladen Peršić, Ljerka Pinotić, Darko Radman, Irena Senečić-Čala, Duška Tješić Drinković, Orjena Žaja
Ostalo
 
Posjeta: 9.544 *