hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 27 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 1994.

Objavljen na Hrčku: 22. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-5) hrvatskipdf 410 KB
Ostalo  
Riječ uredništva (str.6-6) hrvatskipdf 457 KB
Uvodnik  
Dr. Josip Lučić (1924-1994) [s bibliografijom] (str.7-16) hrvatskipdf 1 MB
Zdenka Janeković-Römer
Životopis
 
Povezanost hrvatskih zemalja u ranom srednjem vijeku i lokacija bitke na Gvozdu 1097. godine (str.17-28) hrvatskipdf 2 MB
Von der Verbundheit Slawoniens, Kroatiens und Dalmatiens im Frühen Mittelalter und Lokation der Kampf am Gvozd im 1097. (Zusammenfassung) (str.28-28)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu (str.29-42) hrvatskipdf 2 MB
Die Zisterzienserabtei in Topusko bis zur Verwandlung in Kommende (Zusammenfassung) (str.42-42)  
Mladen Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji. Izvori, historiografija i mogućnosti istraživanja (str.43-58) hrvatskipdf 3 MB
La scuola dei ss. Giorgio e Trifone - confraternita degli immigrati croati a Venezia. Fonti, storiografia e possibilità di ricerca (Sommario) (str.58-58)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovčani i Hasan Paša Predojević (str.59-74) hrvatskipdf 2 MB
Dubrovnik und Hasan-Pascha Predojević (Zusammenfassung) (str.74-74)  
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Rudnik u Rudama kraj Samobora od XV. do kraja XVII. stoljeća (str.75-97) hrvatskipdf 3 MB
Das Bergwerk in Rude neben Samobor vom 15. bis Ende des 17. Jahrhunderts (Zusammenfassung) (str.97-97)  
Neven Budak
Izvorni znanstveni članak
 
Ekspropacije u Banskoj krajini od 1784. do 1800. (str.99-110) hrvatskipdf 2 MB
Exkorporationen in der Banalgrenze von 1874 Bis 1800 (Zusammenfassung) (str.110-110)  
Ivan Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
Gospoština Škaričevo (str.111-114) hrvatskipdf 687 KB
Das Herrschaftsgut Škaričevo (Zusammenfassung) (str.114-115)  
Štefanija Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Pozadina sukoba oko isticanja srpske zastave u Hrvatskoj na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće (str.115-126) hrvatskipdf 2 MB
Die Hintergründe des Streites um das Hissen der serbischen Fahne in Kroatien um die Wende des 19. Jahrhunderts (Zusammenfassung) (str.126-126)  
Ljerka Racko
Izvorni znanstveni članak
 
»… mi smo Hrvati i katolici…«. Prvi hrvatski katolički sastanak – prvi pokušaj afirmacije političkog katolicizma u Banskoj Hrvatskoj (str.127-162) hrvatskipdf 5 MB
»...Wir sind Kroaten und Katholiken...« (Zusammenfassung) (str.162-162)  
Mario Strecha
Izvorni znanstveni članak
 
Seljačko domaćinstvo i ekonomija: novi modeli historijskog istraživanja (str.163-170) hrvatskipdf 1 MB
Der Bauernhaushalt und die Ökonomie: Neue Modelle geschichtlicher Forschung (Zusammenfassung) (str.170-170)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Sisak u ranom srednjem vijeku (str.171-174) hrvatskipdf 689 KB
Sisak im frühen Mittelalter (Zusammenfassung) (str.174-174)  
Neven Budak
Izvorni znanstveni članak
 
Sisak kao trgovinsko-prometno središte u XVIII-XIX. stoljeću (str.175-190) hrvatskipdf 3 MB
Sisak als Handels- und Verkehrsmittelpunkt im XVIII.-XIX. Jh. (Zusammenfassung) (str.190-190)  
Igor Karaman
Izvorni znanstveni članak
 
Sisak za revolucije 1848. godine (str.191-204) hrvatskipdf 2 MB
Sisak während der Revolution 1848 (Zusammenfassung) (str.204-204)  
Filip Potrebica
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarsko-politička i kulturna djelatnost Franje Lovrića (1815-1910) (str.205-216) hrvatskipdf 2 MB
Die wirtschaftspolitische und kulturelle Tätigkeit von Franjo Lovrić (1815-1910) (Zusammenfassung) (str.216-216)  
Ivica Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Sudjelovanje građana Siska u središnjim institucijama Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. (str.217-227) hrvatskipdf 2 MB
Beteiligung der Bürger von Sisak an den Zentralinstitutionen Kroatiens in Zagreb 1860-1873 (Zusammenfassung) (str.227-227)  
Agneza Szabo
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga Siska u doba istočne krize i bosanskog ustanka 1875-1878. godine (str.229-244) hrvatskipdf 2 MB
Die Rolle von Sisak zur Zeit der östlichen Krise und des bosnisch-herzegowinischen Aufstandes (1875-1878) (Zusammenfassung) (str.244-244)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Demografske značajke grada Siska na prijelazu stoljeća (str.245-254) hrvatskipdf 1 MB
Beitrag zur Kenntnis demographischer Merkmale von Sisak gegen Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts (Zusammenfassung) (str.254-254)  
Božena Vranješ-Šoljan
Izvorni znanstveni članak
 
Rezultati dosadašnjih istraživanja o Antunu i Stjepanu Radiću (str.255-270) hrvatskipdf 3 MB
Übersicht der bisherigen Forschungen über die Tätigkeit und Auffassungen von Antun und Stjepan Radić (Zusammenfassung) (str.270-270)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Društveno-ekonomski razvoj Siska 1919-1941. godine (str.271-288) hrvatskipdf 3 MB
Gesellschaftswirtschaftliche Entwicklung von Sisak in der Zwischenkriegsperiode (Zusammenfassung) (str.288-288)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Srednjovjekovna Europa. Definiranje pojmova, utvrđivanje sadržaja, omeđivanje prostora (str.289-302) hrvatskipdf 2 MB
Das mittelalterliche Europa. Definitionen von Begriffen, Festlegung von Inhalten, Abgrenzung des Raumes (Zusammenfassung) (str.302-302)  
Dubravko Lovrenović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska povijest između Istoka i Zapada (str.303-316) hrvatskipdf 2 MB
Die kroatische Geschichte zwischen Osten und Westen (Zusammenfassung) (str.316-316)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska između srednje i jugoistočne Europe u 19. st. (do 1870-ih godina) (str.317-330) hrvatskipdf 2 MB
Kroatien zwischen Mittel- und Südosteuropa im 19. Jh. (bis zu den 1870-er Jahren) (Zusammenfassung) (str.330-330)  
Nikša Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Joseph Friedrich od Hildburghaussena i preustroj Karlovačkog Generalata 1737-1949. Prema rukopisu »Beitrag zur Geschichte der Warasdiner und Karlstädter Grenz Verfassung«, Ratni arhiv, Beč, 1871. (str.331-337) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Jurišić
Ostalo
 
Iz korespondencije Antuna Radića. Radićeva pisma poljskim etnolozima (str.339-346) hrvatskipdf 1014 KB
Damir Agičić
Ostalo
 
Povijesno mjesto Deklaracije o imenu i položaju hrvatskoga književnoga jezika iz 1967. godine (str.347-353) hrvatskipdf 1 MB
Miroslav Brandt
Ostalo
 
Eros, grijeh i zločin. Seksualnost između tolerancije i represije u Veneciji od XV. do XVIII. stoljeća (str.355-360) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Pregledni rad
 
Zagrebački Gradec 1242-1850. (Prilozi sa znanstvenog skupa u povodu 750. obljetnice zagrebačke »Zlatne bule«) (str.361-363) hrvatskipdf 707 KB
Igor Karaman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata (srednji vijek), Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Priručnici, sv. 22, Zagreb 1993, str. 629 (str.363-365) hrvatskipdf 704 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pod Okićem. Zavičajni priručnik – uredio dr. Dragutin Pavličević, Zagreb 1994. (str.365-367) hrvatskipdf 682 KB
Miroslav Brandt
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb 1994. (str.367-369) hrvatskipdf 696 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trpimir Macan, Povijesni prijepori, Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka »Prošlost i sadašnjost«, knj. 6, Dubrovnik 1992, str. 314 (str.369-371) hrvatskipdf 717 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šime Županović, Ribarstvo u Dalmaciji u 18. stoljeću (s posebnim osvrtom na rezultate suvremenih istraživanja), Književni krug Split, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split 1993, str. 387 (str.371-373) hrvatskipdf 701 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jerzy Skowronek, Z magnackiego gniazga do nepolenskiego wywiadu Aleksander Sepieha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 344 + ilustr. (str.373-374) hrvatskipdf 498 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir Agičić, Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću, Zagreb 1994, (147 str.) (str.374-376) hrvatskipdf 710 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Juraj Lončerević: Hrvati u Mađarskoj i Trianonski ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1993., s. 144 (str.377-379) hrvatskipdf 730 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavještajne službe za vrijeme Drugog svjetskog rata, Journal of Contemporal History, Vol. 22, br. 2 IV/1987. i Vol. 22, br. 4, X/1987. (str.379-382) hrvatskipdf 904 KB
Zvjezdana Sikirić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kninski zbornik, Matica Hrvatska, Zbornici i monografije, Zagreb 1993., str. 248 (str.383-385) hrvatskipdf 689 KB
Ante Nazor
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Italia conteporanea, Istituto nazionale per la storia el movimento di liberazione in Italia, br. 194/ožujak 1994., 216+77 str. (str.385-386) hrvatskipdf 476 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 35, Zadar 1993, str. 270 (str.387-387) hrvatskipdf 325 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prof. dr. Miroslav Brandt. Uz 80. obljetnicu života (1914-1994) (str.389-391) hrvatskipdf 600 KB
Dragutin Pavličević
Životopis
 
Prof. dr. Ljubo Boban (1933-1994) (str.393-395) hrvatskipdf 516 KB
Marijan Maticka
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dr. Ivan Očak (1920-1994) (str.396-396) hrvatskipdf 282 KB
Mario Strecha
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prof. dr. Bogdan Krizman (1913-1994) (str.397-398) hrvatskipdf 398 KB
Mario Strecha
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dr. Ivan Beuc (1918-1994) (str.399-399) hrvatskipdf 282 KB
Nella Lonza
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Jan Waclaw Felczak (1916-1993) (str.400-401) hrvatskipdf 335 KB
Magdalena Najbar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Popis izdanja Instituta – Zavoda za hrvatsku povijest (str.403-404) hrvatskipdf 183 KB
Bibliografija  
Radovi 27. Suradnici u ovom broju [zadnja korica unutra] (str.405-405) hrvatskipdf 206 KB
Kazalo  
Posjeta: 49.599 *