hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 28 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 1996.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-5) hrvatskipdf 925 KB
Ostalo  
Prof. dr. Josip Adamček (1933-1995) (str.6-6) hrvatskipdf 813 KB
Ivo Goldstein, Mario Strecha
Životopis
 
Prof. dr. Igor Karaman (1927-1995) (str.7-9) hrvatskipdf 1 MB
Božena Vranješ-Šoljan
Životopis
 
Bibliografija prof. Igora Karamana (str.10-18) hrvatskipdf 2 MB
Štefanija Popović
Bibliografija
 
Neka pitanja etnogeneze Hrvata (str.19-56) hrvatskipdf 6 MB
Su alcuni problemi dell’etnogenesi Croata (Riassunto) (str.55-56)  
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Smrt sv. Ivana Trogiranina (str.57-60) hrvatskipdf 1 MB
Der Tod des hl. Ivan von Trogir (str.60-60)  
Branka Purgarić-Kužić
Prethodno priopćenje
 
Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471) (str.61-70) hrvatskipdf 2 MB
Senj und Vinodol zwischen König Matijaš Korvin, den Frankopanen und Venedig (1465-1471) (Zusammenfassung) (str.70-70)  
Borislav Grgin
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvati u Chioggii od 15. do 18. stoljeća (str.71-83) hrvatskipdf 2 MB
I Croati a Chioggia (dal ’400 al ’700) (Sommario) (str.83-83)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Eugen Kvaternik o istočnom pitanju (1859-1868) (str.84-95) hrvatskipdf 2 MB
Eugen Kvaternik über die Ostfrage (Zusammenfassung) (str.95-95)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena (str.96-127) hrvatskipdf 5 MB
Die Familie Alexander oder kurze Chronik der gelöschten Zeit (Zusammenfassung) (str.127-127)  
Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
Mladi Stjepan Radić o Srbima u Hrvatskoj i odnosima Hrvata i Srba. Stjepan Radić u zatvoru u Petrinji 1893. godine (str.128-137) hrvatskipdf 2 MB
Der junge Stjepan Radić über die Serben in Kroatien und die Beziehungen zwischen den Kroaten und Serben (Stjepan Radić im Gefängnis in Petrinja 1893) (Zusammenfassung) (str.137-137)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Literatura za seljaštvo i njeno prihvaćanje u selima Hrvatske i Slavonije 1870-1900. (str.138-157) hrvatskipdf 4 MB
Literatur für das Bauerntum und deren Rezeption in den Dörfern von Kroatien und Slawonien 1878-1900 (Zusammenfassung) (str.157-157)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
˝Collegium hyeronymianum pro Croatica gente˝. Svetojeronimska afera (str.158-189) hrvatskipdf 5 MB
"Collegium hieronymianum pro Croatica gente". Die Affare des heiligen Hieronymus - ein politisch-diplomatischer Streit 1901-1902 (Zusammenfassung) (str.189-189)  
Mario Strecha
Izvorni znanstveni članak
 
O osnutku i radu Zagrebačke burze do 1945. godine (str.190-211) hrvatskipdf 3 MB
Von der Gründung und Tätigkeit der Zagreber Börse bis 1945 (Zusammenfassung) (str.209-209)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest istarskog brigantaggia i contrabanda – socijalno rezbojništvo i cosa nostra istriana (str.212-229) hrvatskipdf 3 MB
Istrien jenseits des Gesetzes. Die Geschichte des istrischen Brigantaggio und Contraband - der soziale Raub oder die Cosa nostra istriana (Riassunto) (str.229-229)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Štrajk hrvatskih sveučilištaraca u jesen 1971. u onodobnom tisku (str.230-241) hrvatskipdf 2 MB
Der Streik der kroatischen Studenten im Herbst 1971 in der damaligen Presse (Zusamenfassung) (str.241-241)  
Marin Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Dosadašnja istraživanja o stećcima (str.242-253) hrvatskipdf 2 MB
Die bisherige Erforschung der Grabsäulen (Zusammenfassung) (str.253-253)  
Branka Purgarić-Kužić
Pregledni rad
 
O istraživanju povijesti Nezavisne Države Hrvatske (str.254-257) hrvatskipdf 721 KB
Über die Erforschung der Geschichte des Unabhängigen Staates Kroatien (Zusammenfassung) (str.257-257)  
Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Instrukcija Marije Terezije princu od Hildburghausena povodom osnivanja vojnog direktorija (str.258-263) hrvatskipdf 1012 KB
Ivan Jurišić
Ostalo
 
Sažeci spisa o organizaciji Karlovačke Vojne krajine od 1733. do 1763. iz Ratnog arhiva u Beču (str.264-265) hrvatskipdf 441 KB
Ivan Jurišić
Ostalo
 
Dokumenti o ˝Slavenskoj Lipi na slavenskom Jugu˝ (str.266-281) hrvatskipdf 2 MB
Tomislav Markus
Ostalo
 
Popis imanja Zagrebačke županije u doba ukidanja feudalnih odnosa (str.282-298) hrvatskipdf 2 MB
Štefanija Popović
Ostalo
 
O knjizi Ive Goldsteina ˝Hrvatski rani srednji vijek˝, Novi Liber: Zagreb 1995, 511 str. (str.299-327) hrvatskipdf 4 MB
Neven Budak
Ostalo
 
Odgovor na diskusiju Nevena Budaka str. 299-327 (str.328-333) hrvatskipdf 1012 KB
Ivo Goldstein
Ostalo
 
Zakonik dvanaest ploča, ˝Latina et Graeca˝, Zagreb 1994., 175 str. (str.334-335) hrvatskipdf 479 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historia augusta, Aktant d.o.o., Zagreb 1994., 471 str. (str.335-336) hrvatskipdf 458 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Hrvatsko kulturno društvo ˝Napredak˝, Sarajevo 1993., 136 str. (str.337-338) hrvatskipdf 489 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Justinijanove ˝Institucije˝, ˝Latina et Graeca˝, Zagreb 1994., 590 str. (str.338-339) hrvatskipdf 464 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vinko Paletin, Rasprava o pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari vode protiv naroda zapadne Indije (1559), Tratado del derecho y justicia dela guerra que tienin los reyes de españa contra las naciones dela yndia ocidental (priredili: Franjo Šanjek i Mirjana Polić-Bobić), Globus, Zagreb 1994., 303 str. (str.339-341) hrvatskipdf 639 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sisačka bitka 1593., Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za suvremenu povijest u Zagrebu i Povijesni arhiv u Sisku, 288 str. Zagreb – Sisak 1994. (str.341-343) hrvatskipdf 610 KB
Ivan Dukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mithat Kozličić, Kartografski spomenici hrvatskoga Jadrana. Monumenta cartographica maris Adriatici croatici. (Izbor karata, planova i veduta do kraja 17. stoljeća), ˝AGM˝, Zagreb 1995. (str.344-345) hrvatskipdf 472 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest grada Petrinje (1240-1592-1992), Matica hrvatska Petrinja - Školska knjiga, Zagreb - Povijesni arhiv Sisak, Petrinja, 1993, 602 str. (str.345-346) hrvatskipdf 465 KB
Vladimir Brnadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavo Živković, Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. stoljeća i povijest Hrvata Bosanske posavine do početka XX. stoljeća, Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Mostar 1994, 220 str. (str.346-348) hrvatskipdf 648 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antoni Maczak, Viaggi e viaggiatori nell’ Europa moderna, Editori Laterza, Roma-Bari 1994, str. 517. (str.348-349) hrvatskipdf 462 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matija Piller i Ljudevit Mitterpacher, Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782. godine, Osijek 1995, 225. (str.349-350) hrvatskipdf 453 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848., svezak 1., Školska knjiga, Zagreb 1994. (str.350-352) hrvatskipdf 624 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Štefanija Popović, Seljaštvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848., Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1993., 274 str. (str.352-353) hrvatskipdf 459 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mihovil Pavlinović, Hrvatski razgovori, Priredio Nikša Stančić, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Globus, Zagreb, 1994., 330 str. (str.353-355) hrvatskipdf 659 KB
Iskra Iveljić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Pavličević, Moravski Hrvati, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1994., 375 str. (str.356-358) hrvatskipdf 661 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Giuliana Gemelli, Ferdinand Braudel e l’Europa universale, Marsilio editori, Venezia, 1990. (str.358-361) hrvatskipdf 830 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otium. Časopis za povijest svakodnevice, 2 (1-2), Zagreb 1994, 82. str. (str.361-363) hrvatskipdf 638 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otium. Časopis za povijest svakodnevice, 2 (3-4), Zagreb 1994, 97. str. (str.363-366) hrvatskipdf 832 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istarske teme u suvremenoj historiografiji, Acta Histriae I-III., Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper-Milje 1993-1994. (str.366-369) hrvatskipdf 854 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 36, Zadar 1994., str. 367 (str.369-370) hrvatskipdf 450 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historisch-anthropologische Familienforschung des Balkanraums im interkulturellen Vergleich, Beč 21-24. 9. 1995. (str.371-372) hrvatskipdf 377 KB
Suzana Leček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr. Miroslava Despot (1912-1995) (str.373-374) hrvatskipdf 343 KB
Dragutin Pavličević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prof. dr. Dinko Foretić (1911-1995) (str.375-375) hrvatskipdf 265 KB
Mladen Švab
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prof. dr. Bogo Grafenauer (1916-1995) (str.376-378) hrvatskipdf 568 KB
Mladen Švab
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dr. Zdenka Šimončić-Bobetko (1940-1995) (str.379-380) hrvatskipdf 314 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Upute suradnicima (str.381-381) hrvatskipdf 736 KB
Uredništvo
Ostalo
 
Spomenica Ljubi Bobanu (str.381-381) hrvatskipdf 736 KB
Mira Kolar-Dimitrijević, Ivo Goldstein, Marijan Maticka
Vijest
 
Popis izdanja Instituta – Zavoda za hrvatsku povijest (str.382-383) hrvatskipdf 849 KB
Bibliografija  
Radovi 28. Suradnici [zadnja korica unutra] (str.385-385) hrvatskipdf 722 KB
Kazalo  
Posjeta: 61.842 *