hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 1935.

Objavljen na Hrčku: 1. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Ime Mursa (str.5-10) hrvatskipdf 609 KB
Antun Mayer
Izvorni znanstveni članak
 
Tabella plumbea Traguriensis (str.11-18) hrvatskipdf 3 MB
Miho Barada
Izvorni znanstveni članak
 
Obrovac sredovječnih isprava (od X do XIV vijeka) (str.19-56) hrvatskipdf 5 MB
Mate Klarić
Izvorni znanstveni članak
 
Nov ulomak rimskoga vojničkoga diploma (str.57-60) hrvatskipdf 1 MB
Viktor Hoffiller
Izvorni znanstveni članak
 
Novi tračko-mitrički votivni relijefi (str.61-66) hrvatskipdf 5 MB
Viktor Hoffiller
Izvorni znanstveni članak
 
Ranorimski napis iz Siska (str.67-68) hrvatskipdf 961 KB
Josip Klemenc
Izvorni znanstveni članak
 
Iasi (str.69-82) hrvatskipdf 1 MB
Antun Mayer
Izvorni znanstveni članak
 
Ostava u Ličkom Ribniku (str.83-125) hrvatskipdf 5 MB
Josip Klemenc
Izvorni znanstveni članak
 
Ostava u Ličkom Ribniku (Tab. I-III) (str.125-125) hrvatskipdf 3 MB
Josip Klemenc
Izvorni znanstveni članak
 
Rimsko groblje u Maksimiru kraj Zagreba (str.126-126) hrvatskipdf 1 MB
Josip Klemenc
Izvorni znanstveni članak
 
Postanak Vidinske države cara Sracimira (str.127-136) hrvatskipdf 1 MB
Držislav Švob
Izvorni znanstveni članak
 
Historicitet imena Svačić (str.137-141) hrvatskipdf 480 KB
Miho Barada
Izvorni znanstveni članak
 
Tragovi saobraćaja između Karantanije i Dalmacije u doba Karlovića (prilog I) (str.142-165) hrvatskipdf 6 MB
Camilla Lucerna
Izvorni znanstveni članak
 
Naučni rad prof. Ćire Ivekovića (prilog II) (str.165-171) hrvatskipdf 467 KB
Antun Jiroušek
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 13.410 *