hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2009.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-3) hrvatskipdf 110 KB
Ostalo  
Popis suradnika u časopisu »Ekonomska i ekohistorija«, broj 5 (2009.) (str.4-4) hrvatskipdf 106 KB
Kazalo  
Uloga lovačkih izložbi te njihov značaj u valorizaciji stupnja razvijenosti lovstva pojedine zemlje s posebnih osvrtom na Hrvatsku (str.5-43) hrvatskipdf 619 KB
Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Kristijan Tomljanović, Igor Kovač
Izvorni znanstveni članak
 
Lov i plemstvo u Hrvatskoj i Slavoniji (str.44-58) hrvatskipdf 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević, Elizabeta Wagner
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj lova na razvoj čovjeka. Pokušaj ekohistorijskog uvida (str.59-77) hrvatskipdf 247 KB
Tomislav Krznar
Izvorni znanstveni članak
 
Lov i ribolov u starom Egiptu (str.78-100) hrvatskipdf 8 MB
Mladen Tomorad
Izvorni znanstveni članak
 
Urbarialni zapisi o lovstvu na območju med Savo in Sotlo v prvi polovici 17. stoletja (str.101-114) slovenskipdf 2 MB
Dejan Zadravec
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska seljačka lovačka društva i organizacija lova u drugoj polovici 30-ih godina 20. stoljeća u Hrvatskoj (str.115-123) hrvatskipdf 183 KB
Ivica Šute
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj rijeke Kupe na lokaciju i urbani razvoj vojnog Siska (str.124-135) hrvatskipdf 3 MB
Mirela Slukan Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Privatni projekti isušivanja i melioracije tla u Dalmaciji i Istri od ranoga novog vijeka do 20. stoljeća (str.136-157) hrvatskipdf 3 MB
Dubravka Mlinarić
Izvorni znanstveni članak
 
Fire and urban environment in early modern cities and towns of Croatian and Slavonnian kingdom (Varaždin, Križevci, Koprivnica, Zagreb) (str.158-191) engleskipdf 375 KB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Zaštita okoliša u stavovima i ponašanju studenata Koprivničko-križevačke županije (str.192-209) hrvatskipdf 1 MB
Sandra Kantar, Kristina Svržljak, Olga Razum
Stručni rad
 
Bibliografija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i njegove okolice (str.210-225) hrvatskipdf 208 KB
Ivan Obadić
Bibliografija
 
Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić, Radovan Kranjčev, Mladen Levak, Mijo Petrić, Ivan Zvijerac: Općina Đeletovac, Povijesno-zemljopisna monografija. Izdavačka kuća Meridijani i Općina Đeletovac, 2008., str. 1-445 (str.226-230) hrvatskipdf 149 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Zvonimir Bartolić, Dragutin Feletar, Petar Feletar, Vladimir Horvat, Ladislav Kranjec, Hrvoje Petrić: Općina i župa Donja Dubrava. Povijesno-geografska monografija, Izdavačka kuća Meridijani i Općina Donja Dubrava, Donja Dubrava 2007. (str.230-233) hrvatskipdf 143 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Tomislav Markus. Ekologija i antiekologija. Kasna tehnička civilizacija i mogućnosti radikalnog ekologizma. Hrvatsko sociološko društvo - Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004. (str.233-238) hrvatskipdf 158 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz
 
Tomislav Markus. Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza. Jedan bioekološki pregled. Hrvatsko sociološko društvo - Institut za društvena istraživanja - Zavod za sociologiju Odsjeka ua Sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006. (str.238-243) hrvatskipdf 156 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz
 
Dr László Gulyás: The destiny of two regions - Upland (Felvidék) and Vojvodina (Vajdaság) - from the Austro-Hugarian Monarchy until today - Hungarian Regional Development Public Company, Sine loco [S.l.]. 2005. pp. 233. Dr. Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig - Hazai Térségfejlesztő Rt. Hn. 2005. 233 p. (str.243-245) engleskipdf 137 KB
Bali Lóránt
Recenzija, Prikaz
 
Diamond, Jered. Slom: kako se društva odlučuju za propast ili uspjeh. Prevela Mira Gregov. Algoritam, Zagreb, studeni 2008. (str.245-248) hrvatskipdf 145 KB
Goran Mihelčić
Recenzija, Prikaz
 
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, odg. urednik Dragutin Feletar, urednik Hrvoje Petrić, vol. 7, 2008., br. 13, str. 1-248. (str.248-252) hrvatskipdf 152 KB
Mario Kolar
Recenzija, Prikaz
 
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 14, vol. VII, Meridijani, Koprivnica, prosinac 2008. (str.252-254) hrvatskipdf 135 KB
Silvije Jerčinović
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Emanuel Hoško: Zapadnohrvatske povijesne teme, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka 2009., str. 446. (str.255-258) hrvatskipdf 151 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz
 
Zlata Živaković-Kerže, Voda i grad, Povijest vodoopskrbe grada Osijek, Vodovod Osijek d. o. o., Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Osijek 2007., 199 str. (str.258-260) hrvatskipdf 138 KB
Nenad Vajzović
Recenzija, Prikaz
 
Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo Banske Hrcvatske. Demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910. godine, Educa, Zagreb 2009., 301. str. (str.260-261) hrvatskipdf 128 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Razmišljanja o 3. kongresu hrvatskih povjesničara, Supetar, 1.-4. listopada 2008. godine (str.262-263) hrvatskipdf 130 KB
Ludwig Steindorff
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveni skup »Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju«, Molve, 27. rujna 2008. (str.264-266) hrvatskipdf 137 KB
Mario Kolar
Recenzija, Prikaz
 
Znanstveni skup sa međunarodnim sudjelovanjem »Gospodarska povijest Koprivnice i Podravine«, Koprivnica, 13. prosinca 2008. godine (str.267-268) hrvatskipdf 128 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz
 
Upute suradnicima (str.269-270) hrvatskipdf 133 KB
Ostalo  
Instructions to contributors (str.271-272) engleskipdf 133 KB
Ostalo  
Posjeta: 28.736 *