hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 19 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1986.

Objavljen na Hrčku: 11. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 351 KB
Ostalo  
Tri starozavjetne teme. Mitovi "Prve mojsijeve knjige" (Genesis) (str.5-50) hrvatskipdf 6 MB
Trois thèmes de l’ancien Testament (Résumé) (str.48-50)  
Miroslav Brandt
Izvorni znanstveni članak
 
Pravni položaj serva i famula u komunalnim društvima na istočnom Jadranu (str.51-68) hrvatskipdf 2 MB
Die rechtliche Lage der Servi und Famuli in den Kommunalgesellschaften im ostadriatischen Raum (Zusammenfassung) (str.67-68)  
Neven Budak
Izvorni znanstveni članak
 
Turske provale i osvajanja na području današnje sjeverne Dalmacije do sredine XVI. stoljeća (str.69-100) hrvatskipdf 5 MB
Irruptions et conquetes turques sur le territoire de l’actuelle Dalmatie septentrionale (jusqu’au milieu du XVIe siede) (Résumé) (str.99-100)  
Bogumil Hrabak
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju odnosa Napuljske Kraljevine - Kraljevstva Dviju Sicilija i Dubrovačke Republike od sredine XVII. do početka XIX. stoljeća (str.101-132) hrvatskipdf 5 MB
Zu den Beziehungen zwischen dem Königreich Neapel (Königreich beider Sizilien) und der Republik Dubrovnik von der Mitte des 17. bis zum Beginn des 19. Jhs. (Zusamenfassung) (str.131-132)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Pokušaji kapitalističke preobrazbe sela i zadružni pokret u austrijskoj Dalmaciji od razdoblja liberalizma do 1918. godine (str.133-178) hrvatskipdf 7 MB
Versuch der kapitalistischen Umwandlung des Dorfes und die Genossenschaftsbewegung in der österreichischen Provinz Dalmatien (Zusammenfassung) (str.177-177)  
Tereza Ganza-Aras
Izvorni znanstveni članak
 
Građa za biografiju Rudolfa Hercigonje (str.179-219) hrvatskipdf 6 MB
Les sources pour la biographie de Rudolf Hercigonja (Résumé) (str.218-219)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog utvrđivanju podataka za cjelovitu biografiju Vice Bune (str.221-226) hrvatskipdf 919 KB
Contribución a la investigación de los hechos para una biografia completa de Vice Bune (Resumen) (str.226-226)  
Mirjana Polić-Bobić
Izvorni znanstveni članak
 
Skeledžićeva ostavština (Školski fond) i škola u Vojniću (str.227-230) hrvatskipdf 618 KB
Die Hinterlassenschaft von S. Skeledžić (Schulfonds) und die Schule in Vojnić (Zusammenfassung) (str.230-230)  
Ivan Jurišić
Ostalo
 
Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina (str.231-236) hrvatskipdf 1003 KB
Wie der Herzog von Bosnien Sandalj Hranićin den Besitz von Ostrovica und Skradin gekommen ist (Zusammenfassung) (str.236-236)  
Dubravko Lovrenović
Izvorni znanstveni članak
 
Sa simpozija "Modinici ’86" (str.237-241) hrvatskipdf 813 KB
Dubravka Peić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948-1952), Izvori za istoriju SKJ, Serija A, 1945-1985, Tom II, Knjiga 2, Beograd 1985, XI + 767 str. (str.243-245) hrvatskipdf 543 KB
Marijan Maticka
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trogirski kraj u NOB-u 1941-1945. Institut za istoriju radničkog pokreta za Dalmaciju, Split 1984, str. 1159. (str.246-250) hrvatskipdf 865 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U istokov formirovanija nacij v centraljnoj i jugovastočnoj Jevrope, Moskva 1984, 226 str. (str.251-252) hrvatskipdf 437 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Die burgerländichen Kroaten im Wandel der Zeiten, Edition Tusch Wien, Herausgegeben von Stefan Geosits, 1985. (str.253-254) hrvatskipdf 424 KB
Klara Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdzislaw Kaczmarczyk, Miasta dalmatynskie po poczatku XV. wieku (str.255-256) hrvatskipdf 421 KB
Sanjin Biščan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sándor László, »A robotmunka az Esterházyak bujáki uradalmaban a XVIII. százaban« (»Tlaka na bujavačkom vlastelinstvu Sterehazyjevih u XVIII. stoljeću«), Agrartörtélenti Szemle 1981/3-4, str. 515-531 (str.256-260) hrvatskipdf 857 KB
Elizabet Takač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lazar Rakić, Radikalna stranka u Vojvodini, 1902-1919., Novi Sad 1983, 226 str. (str.260-262) hrvatskipdf 554 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade, »Globus«, Zagreb 1986, 515 str. (str.262-266) hrvatskipdf 850 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gordana Vlajčić, Jugoslavenska revolucija i nacionalno pitanje 1919/1927., Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1984, 492 str. (str.266-270) hrvatskipdf 835 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nada Lazić, Kotarski narodnooslobodilački odbor Slavonski Brod 1943/45., Izdavač: CDISB, Slavonski Brod 1985. (105. str) (str.270-273) hrvatskipdf 686 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
L. I. Rovnjakova: Borba Južnih Slavjan za svobodu i russkaja periodičeskaja pečat, (50-70-je gody XIX. veka. Lenjingrad, 1986, 286 str.) (str.273-275) hrvatskipdf 538 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iso Kršnjavi, Zapisci – iza kulisa hrvatske politike, Zagreb 1986, izd. IKRO »Mladost«, 908 stranica, format 17 x 24 cm, uvez: platno/ovitak (str.275-279) hrvatskipdf 837 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uz Lexikon des Mittelalters (str.279-290) hrvatskipdf 2 MB
Mladen Švab
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Alica Wertheimer-Baletić, Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak, Informator, Zagreb, 1982, 462 stranice (drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje) (str.290-294) hrvatskipdf 857 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Desanka Stamatović: Čitališta u Srbiji u XIX. veku, Beograd 1984. (str.294-297) hrvatskipdf 719 KB
Mirjana Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filip Potrebica, Obrti u gradu Požegi i Požeškoj kotlici, Udruženje samostalnih privrednika, ugostitelja i prijevoznika Slav. Požega, Slavonska Požega 1985, 270 str. (str.297-298) hrvatskipdf 418 KB
Štefanija Popović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jevto M. Milović: Petar II. Petrović Njegoš u svom vremenu, Titograd 1985. (str.299-300) hrvatskipdf 464 KB
Mirjana Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Starine JAZU 59, Zagreb 1984. (str.301-302) hrvatskipdf 395 KB
Zvonimir Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti i Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Volumen 13, Zagreb, 1983, 374 str. (str.303-305) hrvatskipdf 553 KB
Krešimir Oremović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje (CDISB), broj 22/1985/1, Slavonski Brod 1985. (str. 408) (str.305-308) hrvatskipdf 691 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novigradski zbornik 1, Nova Gradiška 1986, 228 str. (str.308-309) hrvatskipdf 408 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XXXV, Sarajevo 1984. (str.310-312) hrvatskipdf 562 KB
Krešimir Oremović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istorijski zbornik Instituta za istoriju u Banjaluci, br. 5, 1984. g. (str.312-314) hrvatskipdf 572 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istorija 20. veka 1/1983 - 1-2/1984. (str.315-317) hrvatskipdf 549 KB
Borislav Grgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U spomen profesoru Šidaku, Beč, 4. siječnja 1903. - Zagreb, 15. ožujka 1986. (str.319-319) hrvatskipdf 236 KB
Ljerka Racko
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Bernard Stulli (str.320-321) hrvatskipdf 394 KB
Ico Ficović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Sjećanje na Franceta Klopčića (str.322-324) hrvatskipdf 487 KB
Ivan Očak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Popis izdanja Instituta - Odjela za hrvatsku povijest (str.325-326) hrvatskipdf 332 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.329-329) hrvatskipdf 239 KB
Ostalo  
Posjeta: 31.758 *