hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement,Vol. 2 No. 9
Publication date: September 1952

Published on HRČAK: 07 April 2010
Table of contents Full text
Higijena u proizvodnji mlijeka (str.1-3) croatianpdf 358 KB
Ivan Benko
Professional paper
 
Trapist (str.4-5) croatianpdf 197 KB
Matej Markeš
Professional paper
 
Kako ćemo se pobrinuti za prehranu stoke u ovoj sušnoj godini (str.6-9) croatianpdf 343 KB
Dinko Kaštelan
Professional paper
 
Pasteri firme APV (str.9-12) croatianpdf 354 KB
Franc Švarc
News
 
Proizvođači mlijeka organizirajte pašu i sijte ozimo krmno bilje (str.12-15) croatianpdf 498 KB
Božo Turina
Professional paper
 
O mljekarskim farmama u SAD-u (str.16-19) croatianpdf 417 KB
Krešimir Filipčić
News
 
Izložba rasplodne stoke u Osijeku (str.19-22) croatianpdf 675 KB
Matej Markeš
News
 
Lik poslovođe sabirališta mlijeka (str.22-23) croatianpdf 187 KB
Franjo Gabler
Professional paper
 
Vijesti iz mljekarstva (str.23-24) croatianpdf 209 KB
News  
Visits: 5.623 *