hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travanj 2010.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Funkcija agregatne potražnje za uvozom za Nigeriju (str.1-14)  
An Aggregate import demand function for nigeria (str.1-14) engleskipdf 312 KB
Douglason G. Omotor
Izvorni znanstveni članak
 
Participacija stranih banaka i bankarske krize u tranzicijskim gospodarstvima (str.15-29)  
Foreign bank participation and banking crises in transition economies (str.15-29) engleskipdf 349 KB
Rasim Yilmaz, Cuneyt Koyuncu
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnost diverzifikacije rizika na regionalnim burzama (str.30-46)  
Possibilities of risk diversification in regional stock exchange (str.30-46) engleskipdf 2 MB
Azra Zaimović, Adela Delalić
Izvorni znanstveni članak
 
Parcela - uvod u planersko pismo (str.47-59)  
The land plot - the introduction of planning script (str.47-59) engleskipdf 262 KB
Amorino Poropat
Izvorni znanstveni članak
 
Privatizacija u postkomunističkom gospodarstvu: Čini se da nema makroekonomskih efekata (str.60-72)  
Privatization in a Post-Communist economy: It seems there are no macroeconomic effects (str.60-72) engleskipdf 538 KB
Primož Dolenc
Prethodno priopćenje
 
Optimizacija faktora opadanja u vremenski ponderiranoj (BRW) simulaciji: Posljedice za izračun VAR-a u mediteranskim zemljama (str.73-85)  
Optimisation of decay factor in time weighted (BRW) simulation: implications for VAR performance in mediterranean countries (str.73-85) engleskipdf 1 MB
Saša Žiković, Zdenko Prohaska
Prethodno priopćenje
 
Dugoročni odnos ravnoteže između međunarodnog turizma, višeg obrazovanja i gospodarskog rasta u Sjevernom Cipru (str.86-96)  
A long run equilibrium relationship between international tourism, higher education and economic growth in northern Cyprus (str.86-96) engleskipdf 443 KB
Salih Katircioglu, Sami Fethi, Ceyhun Kilinc
Prethodno priopćenje
 
Ugovorna odgovornost gosta za štetu u izravnom ugovoru o hotelskim uslugama (str.97-114)  
Contractual liability of the guest for damage in direct hotel-keeper's contract (str.97-114) engleskipdf 295 KB
Oliver Radolović
Prethodno priopćenje
 
Model financijske mogućnosti nositelja osiguranja u kontekstu upravljanja rizikom osiguravajuće kuće (str.115-127)  
Model of financial afforfability of insurance holder in the context of insurance company risk management (str.115-127) engleskipdf 2 MB
Neško Ušćumlić
Pregledni rad
 
Prikaz knjige: Uspon novca - financijska povijest svijeta (str.128-130) hrvatskipdf 129 KB
Gordana Kordić
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige: Uspešnost poslovanja - Utjecaj na dinamiku bilansa (str.131-133) hrvatskipdf 100 KB
Lovre Božina
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 18.920 *