hrcak mascot   Srce   HID

Diacovensia : teološki prilozi, Vol. 18 No. 1, 2010.


Diacovensia : teološki prilozi,Vol. 18 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 11. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam: Andrija Šuljak (23. listopada 1936. - 10. travnja 2010.) (str.5-7) hrvatskipdf 201 KB
Antonija Pranjković, Ivica Raguž
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Uvodnik (str.9-11)  
Stjepan Radić
Uvodnik
 
On Contribution and Importance of Russian Religious Philosophy to the Philosophical Idea in General  
O doprinosu i važnosti ruske religiozne filozofije za filozofsku misao općenito (str.19-32) hrvatskipdf 200 KB
Slavko Platz
Izvorni znanstveni članak
 
Filosofia della Cultura in N. A. Berdjajev  
Filozofija kulture N. A. Berdjajeva (str.33-63) hrvatskipdf 245 KB
Ivan Devčić
Izvorni znanstveni članak
 
On Some Aspects of Nikolai Berdyayev’s Political Philosophy and Its Actuality in Modern Times  
O nekim aspektima političke filozofije Nikolaja Berdjajeva i njenoj aktualnosti za suvremeno doba (str.65-92) hrvatskipdf 244 KB
Stjepan Radić
Izvorni znanstveni članak
 
The Philosophy of Person of Nikolai Berdyaev  
Filozofija osobe kod Nikolaja Berdjajeva (str.93-109)  
Borislav Dadić
Pregledni rad
 
Philosophy and Theology in the Gethsemane Night. Lev Shestov on Friedrich Nietzsche’s Philosophy  
Filozofija i teologija u getsemanskoj noći. Lav Šestov o filozofiji Friedricha Nietzschea (str.111-128) hrvatskipdf 214 KB
Ivica Raguž
Izvorni znanstveni članak
 
Tolstoy's Place in the Russian Religious Philosophy. Prolegomenon to the Thought  
Tolstojevo mjesto u ruskoj religijskoj filozofiji. Prolegomena u mišljenje (str.129-157) hrvatskipdf 274 KB
Josip Berdica
Izvorni znanstveni članak
 
Fundamental Aspects of Vladimir Solovyov's Philosophy of Religion. With a Special Wiew on His "Lectures on the Divine Manhood"  
Temeljni aspekti filozofije religije kod Vladimira Solovjeva s posebnim osvrtom na predavanja o 'bogočovještvu' (str.159-175) hrvatskipdf 226 KB
Josip Oslić
Izvorni znanstveni članak
 
Philosophisches Denken Wladimir Solowjows im Dialog mit den Vetretern des Phänomenologischen Realismus  
Filozofijska misao V. Solovjeva u dijalogu s predstavnicima fenomenološkog realizma (str.177-196) hrvatskipdf 227 KB
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
 
Dostoyevsky΄s Philosophical System  
Filozofski sistem Dostojevskog (pokušaj rekonstrukcije) (str.197-208) hrvatskipdf 187 KB
Trajče Stojanov
Izvorni znanstveni članak
 
Dostoevsky’s Ethical Controversy  
Etički krisis kod Dostojevskog (str.209-223) hrvatskipdf 176 KB
Željko Senković
Stručni rad
 
Altslawische und "Russische" Sprache in den kroatischglagolitischen Liturgietexten  
Staroslavenski i "ruski" jezik u hrvatskoglagoljskim liturgijskim tekstovima (str.225-245) hrvatskipdf 344 KB
Ivan Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
Niko BILIĆ, Jerusalem an jenem Tag. Text und Botschaft von Sach 12-14 (Jeruzalem u onaj dan. Tekst i poruka Zah 12-14), u: Forschung zur Bibel 117 (2008.), Echter Verlag, Würzburg, 376 str. (str.249-252) hrvatskipdf 103 KB
Karlo Višaticki
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drago ŽUPARIĆ, Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Biblioteka RADOVI 13 (2009.), 446 str. (str.252-256) hrvatskipdf 111 KB
Karlo Višaticki
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip ŠIMUNOVIĆ, Župna zajednica na početku trećega tisućljeća u Republici Hrvatskoj. Pastoralno-teološka promišljanja o mogućnostima ostvarivanja župnog pastorala, Glas Koncila, Zagreb, 2009., 382 str. (str.256-260) hrvatskipdf 104 KB
Ivica Pažin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 19.397 *