hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 31 No. 1, 1996.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 31 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 1996.

Objavljen na Hrčku: 11. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.1-3) hrvatskipdf 542 KB
Preface (str.1-3)  
Vorwort (str.1-3)  
Préambule (str.1-3)  
Uvodnik  
Pozdravni govor dr. Josipa Delića, rektora Teologije u Splitu (str.3-4) hrvatskipdf 324 KB
Josip Delić
Uvodnik
 
Pozdravni govor dr. Nedjeljka Ante Ančića, glavnog urednika Crkve u svijetu (str.4-5) hrvatskipdf 314 KB
Nediljko Ante Ančić
Uvodnik
 
Trajno značenje II. vatikanskog sabora za Crkvu. Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Weltkirche (str.6-20) hrvatskipdf 2 MB
The permanent significance of the Second Vatican Council for the Church (str.6-20)  
Walter Kasper
Izlaganje sa skupa
 
Crkva u prijelaznim procesima nakon komunizma (str.21-33) hrvatskipdf 2 MB
Church in the transitive processes after communism (str.21-33)  
Bono Zvonimir Šagi
Sažetak sa skupa
 
Crkva u procesu demokratskih promjena u Hrvatskoj (str.34-57) hrvatskipdf 4 MB
Church in process of democratic changes in Croatia (str.34-57)  
Špiro Marasović
Sažetak sa skupa
 
Kršćani između tradicije i modernog svijeta (str.58-67) hrvatskipdf 2 MB
Christians between tradition and modern world (str.58-67)  
Jakov Jukić
Sažetak sa skupa
 
Događaj stoljeća. Osvrt na II. vatikanski sabor nakon 30 godina Ein Jahrhundertereignis. Rückschau auf das Zweite Vatikanische Konzil nach dreißig Jahren (str.68-79) hrvatskipdf 2 MB
Eduard Schick
Sažetak sa skupa
 
Svetost života (str.80-83) hrvatskipdf 649 KB
Živan Bezić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski prijevod Katekizma Pija X. (str.83-91) hrvatskipdf 1 MB
Josip Periš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prigodno izdanje o rimskom predstavljanju knjige-kataloga Salona christiana (str.91-94) hrvatskipdf 504 KB
Slavko Kovačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 10.714 *