hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: veljače 2010.

Objavljen na Hrčku: 15. 5. 2010.
Sadržaj Puni tekst
ПОПУЛАЦИОННА ПЛЪТНОСТ НА МАЛКИЯТ ЛЮЦЕРНОВ ЛИСТОВ ХОБОТНИК PHYTONOMUS VARIABILIS HRBST. И ЛЮЦЕРНОВИЯТ ЛИСТОЯД PHYTODECTA FORNICATA BRUGG. ПРИ МНОГОЛИСТНА И ТРИЛИСТНА ЛЮЦЕРНА ВЪВ ВРЪЗКА С АНАТОМИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЛИСТАТА ИМ. (str.321-322)  
POPULATION DENSITY OF PHYTONOMUS VARIABILIS HRBST. AND PHYTODECTA FORNICATA BRUGG. ON MULTIFOLIOLATE AND TRIFOLIOLATE ALFALFA IN RELATION TO ANATOMICAL CHARACTERISTICS ON THEIR LEAVES (str.321-326) engleskipdf 580 KB
DANIELA YORDANOVA ATANASOVA, IVANKA BOJKOVA SEMERDJIEVA
Izvorni znanstveni članak
 
RELAŢIILE INTERSPECIFICE ALE PLANTELOR VASCULARE ŞI PRODUCTIVITATEA PAJIŞTILOR ÎN HABITATELE CU ARNICA MONTANA DIN REGIUNEA CALCAROASĂ A COMUNEI GÂRDA DE SUS (MUNŢII APUSENI– ROMÂNIA) (str.327-328)  
VASCULAR PLANT SPECIES RELATIONSHIP AND GRASSLAND PRODUCTIVITY IN ARNICA MONTANA HABITATS IN THE LIMESTONE AREA OF GÂRDA DE SUS VILLAGE (APUSENI MOUNTAINS – ROMANIA) (str.327-332) engleskipdf 243 KB
Andrei Stoie, Ioan Rotar
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECT OF THE MORPHOLOGICAL TRAITS ON SEED YIELD OF LUCERNE BREEDING POPULATIONS IN LITHUANIA (str.333-339) engleskipdf 219 KB
Aurelija LIATUKIENĖ, Žilvinas LIATUKAS, Vytautas RUZGAS
Izvorni znanstveni članak
 
CZAS SŁODOWANIA ZIARNA JĘCZMIENIA BROWARNEGO JAKO CZYNNIK MODYFIKUJĄCY JAKOŚĆ SŁODU TYPU PILZNEŃSKIEGO (str.341-342)  
MALTING TIME OF BREWING BARLEY GRAIN AS A FACTOR MODIFYING THE QUALITY OF PILSNER TYPE MALT (str.341-346) engleskipdf 229 KB
Agnieszka ZEMBOLD-GUŁA, Józef BŁAŻEWICZ, Marek LISZEWSKI
Izvorni znanstveni članak
 
BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKÝCH IZOLÁTOV ENTOMOPATOGÉNNEJ HUBY PANDORA NEOAPHIDIS (REMAUDIÈRE ET HENNEBERT) HUMBER (ZYGOMYCETES, ENTOMOPHTHORALES) (str.347-348)  
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SLOVAK ISOLATES OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS PANDORA NEOAPHIDIS (REMAUDIÈRE ET HENNEBERT) HUMBER (ZYGOMYCETES, ENTOMOPHTHORALES) (str.347-356) engleskipdf 329 KB
Marek BARTA, Ľudovít CAGÁŇ
Izvorni znanstveni članak
 
DZIAŁANIE ROŚLINNYCH OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA ROZWÓJ I PŁODNOŚĆ WOŁKA ZBOŻOWEGO (SITOPHILUS GRANARIUS L.) (str.357-358)  
EFFECT OF PLANT ESSENTIAL OILS ON THE DEVELOPMENT AND FERTILITY OF GRAIN WEEVIL (SITOPHILUS GRANARIUS L.) (str.357-360) engleskipdf 208 KB
MARIA MAGDALENA WAWRZYNIAK
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW WYCIĄGÓW Z ROŚLIN BODZISZKOWATYCH NA BIELINKA KAPUSTNIKA (str.361-362)  
EFFECT OF EXTRACTS FROM GERANIACEAE PLANTS ON PIERIS BRASSICAE L. (str.361-365) engleskipdf 293 KB
MARIA MAGDALENA WAWRZYNIAK
Izvorni znanstveni članak
 
UMIĘŚNIENIE I OTŁUSZCZENIE LOSZEK MIESZAŃCÓW URODZONYCH I ODCHOWYWANYCH W POLSCE W BYDGOSKIM OKRĘGU HODOWLANYM W LATACH 1995-2004 (str.367-358)  
MEAT AND FAT CONTENT OF CROSSBRED GILTS BORN AND KEPT IN POLAND IN BYDGOSZCZ BREEDING DISTRICT IN YEARS 1995-2004 (str.367-373) engleskipdf 284 KB
Jerzy NOWACHOWICZ, Grażyna MICHALSKA, Tomasz BUCEK, Przemysław Dariusz WASILEWSKI
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECTS OF UV-C TREATMENT ON KIWIFRUIT QUALITY DURING THE STORAGE PERIOD (str.375-382) engleskipdf 289 KB
Erdinc BAL, Demir KOK
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW KONCENTRACJI PLEMNIKÓW W EJAKULACIE NA CECHY MORFOMETRYCZNE PLEMNIKÓW KNURÓW RASY PIETRAIN (str.383-384)  
EFFECT OF SPERM CONCENTRATION ON EJACULATE FOR MORPHOMETRIC TRAITS OF SPERMATOZOAS OF THE PIETRAIN BREED BOARS (str.383-395) engleskipdf 383 KB
Dorota BANASZEWSKA, Stanisław KONDRACKI, Anna WYSOKIŃSKA
Izvorni znanstveni članak
 
WPŁYW BIOMASY WSIEWEK MIĘDZYPLONOWYCH I SŁOMY NA PLON ORAZ WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BULW ZIEMNIAKA (str.397-398)  
THE INFLUENCE OF UNDERSOWN CROPS AND STRAW BIOMASS ON YIELD AND NUTRITIONAL VALUE OF POTATO TUBERS (str.397-403) engleskipdf 251 KB
ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK
Izvorni znanstveni članak
 
GENETIC DIVERGENCE ANALYSIS FOR CERTAIN YIELD AND QUALITY TRAITS IN RICE (ORYZA SATIVA L.) GROWN IN IRRIGATED SALINE LOW LAND OF ANNAMALAINAGAR, SOUTH INDIA (str.405-410) engleskipdf 277 KB
Thayumanavan SABESAN, Kannapiran SARAVANAN, Annamalai ANANDAN
Izvorni znanstveni članak
 
INFLUENCE FEEDING AND TRAINING ON THE METABOLIC PROFIL SPORT HORSES (str.411-412)  
VPLYV VÝŽIVY A TRÉNINGU NA METABOLICKÝ PROFIL ŠPORTOVÝCH KONÍ (str.411-416) slovačkipdf 325 KB
M. HALO, A. HOLLÝ, E. MLYNEKOVÁ, L. POLYAKOVÁ, M. HORNÝ, E. KOVALČÍK
Izvorni znanstveni članak
 
UTILIZATION OF VERMIWASH POTENTIAL ON CERTAIN SUMMER VEGETABLE CROPS (str.417-426) engleskipdf 322 KB
GORAKH NATH, KESHAV SINGH
Izvorni znanstveni članak
 
ANALYSIS OF FAMILIES OF NONIUS BREED IN SLOVAKIA (str.427-428)  
ANALÝZA RODÍN PLEMENA NONIUS NA SLOVENSKU (str.427-431) slovačkipdf 226 KB
Eva Mlyneková, Marko Halo, Andrej Holý, Emil Kovalčík, Michal Horný, Miroslav Hreus
Izvorni znanstveni članak
 
MOŻLIWOŚCI ODCHWASZCZANIA ZBÓŻ JARYCH Z ZASTOSOWANIEM MAŁYCH DAWEK HERBICYDÓW W POLSCE (str.433-434)  
POSSIBILITIES OF WEED CONTROL IN SPRING CEREALS USING SMALL HERBICIDE DOSES IN POLAND CONDITIONS (str.433-437) engleskipdf 212 KB
ROMAN KRAWCZYK, SYLWIA KACZMAREK
Izvorni znanstveni članak
 
AIR TEMPERATURE AND SUNLIGHT INTENSITY OF DIFFERENT GROWING PERIOD AFFECTS THE BIOMASS, LEAF COLOR AND BETACYANIN PIGMENT ACCUMULATIONS IN RED AMARANTH (AMARANTHUS TRICOLOR L.) (str.439-447) engleskipdf 409 KB
Laila KHANDAKER, A. S. M. G. Masum AKOND, Shinya OBA
Izvorni znanstveni članak
 
UTICAJ NPK ĐUBRIVA NA RAZVOJ SAPROFITNIH GLJIVA U ALUVIJUMU (str.449)  
EFFECT OF NPK FERTILIZER ON THE GROWTH OF SAPROPHYTIC FUNGI IN ALLUVIAL SOIL (str.449-453) engleskipdf 300 KB
Marijana PEŠAKOVIĆ, Dragutin ĐUKIĆ, Leka MANDIĆ, Rade MILETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KSZTAŁTOWANIE SIĘ JAKOŚCI BIAŁKA JAJA W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA PTAKA (str.455-456)  
EGG ALBUMEN QUALITY AS AFFECTED BY BIRD ORIGIN (str.455-463) engleskipdf 276 KB
LIDIA LEWKO, EWA GORNOWICZ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 20.800 *